Wykład w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie

Wykład w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie

Na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici) w Rzymie, 25.11.2017 roku, o godzinie 17:00 w siedzibie Instytutu odbył się wykład poświęcony Leopoldowi Nowotnemu, jego biografii, dziełom, związkom z Włochami oraz problemowi Słowiańszczyzny w środowiskach włoskiej Polonii. Po przywitaniu gości przez dyrektora Instytutu ks. dra Hieronima Fokcińskiego, który przybliżył dzieje tej ważnej placówki, głos zabrała p. Agata Rola, przedstawiając prelegenta oraz okoliczności zorganizowania spotkania. Po blisko 2 godzinnym wykładzie, wszyscy goście spotkali się przy kawie i cieście.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Anny Wiesławy Cichosz, Agaty Roli i Danuty Wojtaszczyk

 

Comments are closed.