Członkostwo w Międzynarodowej Radzie Muzeów

Członkostwo w Międzynarodowej Radzie Muzeów

18 czerwca 2024 roku, prezydium Polskiego Komitetu Narodowego MIĘDZYNARODOWEJ RADY MUZEÓW ICOM  podjęło jednogłośną decyzję o przyjęciu dra Emiliana Prałata w poczet członków organizacji. ICOM POLSKA (ICOM Poland) jest częścią Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, która  jest największą, pozarządową, międzynarodową organizacją kulturalną w świecie. Jest ona afiliowana przy UNESCO i liczy ponad 44 tys. członków w …

Read More Read More

Wejście do Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wejście do Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Na mocy Decyzji nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 maja 2024 roku dr Emilian Prałat został powołany w skład Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie kadencji 2024–2028. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora OKL w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka.

Spotkania na Litwie

Spotkania na Litwie

W dniu 29 kwietnia 2024 roku dr Emilian Prałat spotkał się w Wilnie z ambasadorem RP na Litwie Panem Konstantym Radziwiłłem, panią Dorotą Mamaj – dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie oraz panią Alicją Dzisiewicz – kustosz Muzeum Adama Mickiewicza. Tematem rozmów były obchody 50-lecia Muzeum w Śmiełowie, którym zarządza dr Prałat, promocja wydarzeń, współpraca naukowa, …

Read More Read More

Wykład o Adamie Mickiewiczu

Wykład o Adamie Mickiewiczu

Zapraszamy na wykład dra Emiliana Prałata w ramach cyklu „Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi”, który odbywa się w parafii św. Marcina w Poznaniu. Przy tamtejszym kościele stanął pierwszy na ziemiach polskich pomnik Mickiewicza. Wykład pt. „Mickiewicz. Fakty i legenda” odbędzie się 14 lutego o godzinie 19.00.

Stypendium twórcze Ministra Kultury

Stypendium twórcze Ministra Kultury

W ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu, dr Emilian Prałat otrzymał stypendium twórcze na rok 2024. Celem przedłożonego do oceny projektu jest zwrócenie uwagi na unikatowość historycznych, zabytkowych przykładów tradycji sepulkralnej – szczególnie krypt, katakumb i cmentarzy powstałych między XV a XX wiekiem w Wielkopolsce. Projekt zakłada inwentaryzację (planistyczną, opisową, w wybranych …

Read More Read More

Relacja z promocji książki “Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Życie rodzinne” – 2.09.2023, Jarogniewice

Relacja z promocji książki “Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Życie rodzinne” – 2.09.2023, Jarogniewice

  2 września 2023 roku w Jarogniewicach, na terenie dawnej siedizby rodu Żółtowskich, a obecnie Domu Pomocy Społecznej, odbyła się prezentacja publikacja dra Emiliana Prałata Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Życie rodzinne, wydanej przez Archiwum Państwowe w Lesznie, przy współudziale Powiatu Kościańskiego, Gminy Śmigiel i Fundacji “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. Uroczystość …

Read More Read More

29.07.2023 Nocne zwiedzanie Ziemi Kościańskiej – Zaproszenie

29.07.2023 Nocne zwiedzanie Ziemi Kościańskiej – Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nocnego zwiedzania Ziemi Kościańskiej. W tym roku co nieco nowości! Rozpoczynamy w Czerwonej Wsi i pałacu Chłapowskich. Zerkniemy też do kościoła św. Idziego i na przykościelną nekropolię. Następnie zapraszamy do Gołębina, gdzie obejrzymy wspaniały, późnobarokowy drewniany kościół, poznamy jego historię i wyjątkowe dzieła sztuki, a na koniec zejdziemy do …

Read More Read More

Racot. Tygiel kultur 2023

Racot. Tygiel kultur 2023

W roku 2023 mija 225 lat od momentu, kiedy Antoni Barnaba Jabłonowski odsprzedał dobra racockie księciu Willemowi van Oranje Nassau, późniejszemu pierwszemu królowi Niderlandów. Rok 1798 był początkiem “tygla”, który chcemy przypominać. Trzecia już edycja inicjatywy zapoczątkowanej przez dra Emiliana Prałata, będzie w sposób szczególny dedykowana ukazaniu kontaktów polsko-holenderskich na przestrzeni dziejów, ich dziejów w …

Read More Read More

Upamiętnienie gen. Taczanowskiego

Upamiętnienie gen. Taczanowskiego

W roku 2023 mija 160 rocznica wybuchu jednego z najtragiczniejszych polskich zrywów narodowych – Powstania Styczniowego. Jednym z jego bohaterów – bardzo niesłusznie za życia ocenianym i hołubionym po śmierci – był gen. Edmund Taczanowski, urodzony w Wieczynie w powiecie pleszewskim, mieszkaniec podkościańskiej Choryni. To właśnie w tej miejscowości, w krypcie pod kościołem został pochowany …

Read More Read More

30 – lecie Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego

30 – lecie Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego

Na zaproszenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 19 października 2022, dr Emilian Prałat wziął udział w Konferencji naukowej z okazji jubileuszu 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W jej trakcie wygłosił referat pt. „Od ekonomii do ekologii i estetyki. Dzieło generała Chłapowskiego w krajobrazie Wielkopolski.

Inauguracja zrewitalizowanego miejsca pamięci w Jarogniewicach – relacja

Inauguracja zrewitalizowanego miejsca pamięci w Jarogniewicach – relacja

O 11:50 na dukcie prowadzącym do miejsca pamięci w Jarogniewicach zaczęli zbierać się goście przybyli na uroczystość ponownej inauguracji zrewitalizowanego miejsca zorganizaowaną przez Fundację “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. O tej godzinie wystawiono również wartę honorową przy pomniku (złożoną z rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznych Tschuff). O 11:55 wprowadzono poczty sztandarowe z: Regionalnej Dyrekcji …

Read More Read More

Nocne zwiedzanie Ziemi Kościańskiej – 2022

Nocne zwiedzanie Ziemi Kościańskiej – 2022

Trzecie edycja Nocnego zwiedzania Ziemi Kościańskiej za nami! Mimo fatalnej pogody i całodniowych opadów, jesteśmy niesamowicie zakończeni frekwencją i bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie całego wydarzenia rolę przewodnika pełni dr Emilian Prałat. O godzinie 16:30 rozpoczęło się zwiedzanie Jarogniewic. 40 osobowa grupa gości z parasolkami w ręku poznała historię miejscowości, rodzin z nią związanych, obejrzała …

Read More Read More

Renowacja miejsca pamięci w Jarogniewicach

Renowacja miejsca pamięci w Jarogniewicach

31 października 2021 dr Emilian Prałat złożył w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt w konkursie “Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju”. 4 maja 2022 MKiDN ogłasza listę beneficjentów konkursu. Fundacja ma wymaganą liczbę punktów, jednak nie otrzymuje finansowania. 30 czerwca 2022 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatruje odwołanie Fundacji. Środki – pomniejszone …

Read More Read More

Relacja z prezentacji książki “Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich”

Relacja z prezentacji książki “Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich”

  9 kwietnia 2022 roku naznaczony został prezentacją książki dra Emiliana Prałata Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego wydanej przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. O 14:30 przy kościele w Głuchowie zebrali się potomkowie rodu Żółtowskich – nestorka Anna Ulatowska, Janina, Katarzyna i Zbigniew Urbaniakowie, Teresa, Maciej i Piotr …

Read More Read More

Prezentacja książki poświęconej siedzibom rodu Żółtowskich

Prezentacja książki poświęconej siedzibom rodu Żółtowskich

9 kwietnia planujemy prezentację książki “Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego”. Odbędzie się ona w sali konferencyjnej na terenie DPS Jarogniewice, mieszczącego się w dawnych zabudowaniach należących do rodziny Żółtowskich. Ze względu na charakter miejsca: placówkę opiekuńczo-rehabilitacyjną, w sposób niezwykle odpowiedzialny i rygorystyczny podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa zdrowia …

Read More Read More

Artykuł o gen. Taczanowskim w tureckim czasopiśmie

Artykuł o gen. Taczanowskim w tureckim czasopiśmie

W pierwszych dniach marca 2022 ukazał się artykuł poświęcony generałowi Edmundowi Taczanowskiemu i słabo znanemu wątkowi jego projektu zawiązania polsko–bułgarsko–tureckiego sojuszu przeciwko Rosji. Podstawą jego opracowania stała się odnaleziona spuścizna rękopiśmienna i tekst manifestu, jaki Taczanowski przygotował przy okazji jednego ze swoich pobytów w Turcji. Artykuł jest pewnym wyborem dokonanym z obszerniejszego artykułu, który ukaże …

Read More Read More

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Zasłużony dla Kultury Polskiej

W dniu 15 sierpnia 2022 roku nastąpiło wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie wręczył minister Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą podczas gminnych uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

Wsparcie dla ofiar konfliktu na Ukrainie

Wsparcie dla ofiar konfliktu na Ukrainie

Szanowni Państwo, powołana do życia w 2019 roku Fundacja “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, postanowiła aktywnie włączyć się we wsparcie ofiar wojny na Ukrainie. Zdecydowaliśmy się na koordynowanie działań i zbiórkę darów medycznych, żywności z długim terminem przydatności, środków ochrony osobistej oraz ubrań. Dzięki Państwa życzliwości i otwarciu udało się nam wiele zdziałać. Poniżej …

Read More Read More

Objęcie kierownictwa Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie

Objęcie kierownictwa Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie

Z dniem 1 marca 2022 roku obejmuję kierownictwo Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Jest to zadanie trudne, ale i stanowiące wyzwanie. Muzeum w tym miejscu funkcjonuje od 1975 roku. Natomiast dopiero od roku 2021 zespół pałacowo-parkowy, w którym się ono znajduje, stanowi własność Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przez lata nieuregulowana sytuacja prawna powodowała, że poza …

Read More Read More

Manewry u dwóch generałów

Manewry u dwóch generałów

31 marca 2021 roku minęła setna rocznica śmierci gen. dyw. Kazimierza Grudzielskiego, urodzonego w 1856 roku w Turwi. Ta okoliczność, jak i fakt, iż w bieżącym roku po raz pierwszy obchodzona jest jako święto państwowe, rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, spowodowały, iż zorganizowano w Turwi okolicznościowe spotkanie pn. „U dwóch generałów. Manewry (przed)powstańcze w Turwi”. Jego …

Read More Read More