WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do nawiązania współpracy z dr. Emilianem Prałatem. Informujemy, iż w zależności od jej charakteru, okoliczności oraz indywidualnej oceny, możliwe jest porozumienie na zasadzie pro publico bono lub odpłatności. Ze względu na bardzo duże obciążenie czasowe i liczne obowiązki zawodowe i społeczne, ilość działań w ramach pierwszej możliwości, jest ograniczona.

W ramach oferty możecie Państwo znaleźć:

  • prelekcje naukowe,
  • wykłady popularnonaukowe,
  • oprowadzania przewodnickie i zabytkoznawcze,
  • ekspertyzy i opinie naukowe,
  • pilotaż grup turystycznych,
  • doradztwo specjalistyczne.

 

Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do kontaktu z dr Maciejem Badurą w sprawie ustalenia warunków współpracy.

koordynatormis@gmail.com