Wejście do Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wejście do Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Na mocy Decyzji nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 maja 2024 roku dr Emilian Prałat został powołany w skład Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie kadencji 2024–2028. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora OKL w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka.

Comments are closed.