Tag: Rąbiń

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI “MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ”

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI “MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ”

28 maja 2016 roku o godzinie 16:00, w sali wiejskiej w Rąbiniu, rozpoczęła się promocja książki z serii Miejsca i Sztuka poświęcona tej właśnie miejscowości. Wśród blisko 300 gości przybyłych na to spotkanie, szczególnie licznie reprezentowany był ród Chłapowskich. Wśród miłych gości byli przedstawiciele trzech linii: kopaszewskiej, szołdrskiej i czerwonowiejskiej:

Maria i Jerzy Naskalscy,

prof. Krzysztof Chłapowski – jeden z recenzentów książki oraz autor przedmowy do niej,

Stanisław Chłapowski,

a także:

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Jacek Nowak wraz ze swym zastępcą

Zastępca Wójta Gminy Kościan – Mirosław Duda

prof. Jarosław Jarzewicz i prof. Jan Skuratowicz z Instytutu Historii Sztuki UAM

Aleksander Starzyński, były Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie

ks. Ryszard Jankowski – proboszcz Parafii Rąbińskiej

Lucyna Jaszkiewicz – sołtys Rąbinia

dr Cezary Trosiak – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz członkowie Stowarzyszenia

Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

dr Mirosława Komolka i dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr z Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Dorota Słowiańska – Prezez Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza oraz Członkowie Towarzystwa

Grażyna Nowaczyk – Prezes Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Członkowie Towarzystwa

Jarosław Biegański – Leśniczy Leśnictwa Turew reprezentujący Nadleśnictwo Kościan

Joanna Ziętkiewicz  – sołtys Kopaszewa oraz radny Gminy Krzywiń Leszek Majchrzak

a przede wszystkim wielu mieszkańców Rąbinia, okolicznych miejscowości oraz wielu gości z odległych zakątków Wielkopolski.

700-lecie RąbiniaPo przywitaniu gości przez Autora książki, w trakcie którego nastąpiło odsłonięcie okolicznościowego baneru z okazji 700-lecia pierwszej pisanej wzmianki o Rąbinia, kilka słów do zebranych skierował burmistrz Nowak. Następnie głos zabrał prof. Chłapowski wygłaszając okolicznościową laudację oraz przybliżając publikację. Pierwsza część promocji zakończyła się zaproszeniem do przejścia do kościoła parafialnego. O godzinie 17:00 rozpoczeła się druga część promocji. Rozpoczęła ją krótka modlitwa oraz śpiew Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Męskiego „Arion” z Kościana. Następnie ks. Jankowski przybliżył najważniejsze momenty związane z pracami renowacyjno-konserwatorskimi, jakich dokonano w ostatnich latach w kościele. W dalszej części Autor książki zaprezentował w prezentacji multimedialnej kluczowe momenty w dziejach Rąbinia oraz wybrane dzieła sztuki świadczące o jego wielowiekowej historii. Prelekcję zakończył recital Chóru Arion pod dyrekcją Agnieszki Maćkowiak wykonujący Sławimy Boże Cię Jana Sebastiana Bacha, Modlitwę w kościółku z opery Halka, Na nowej górze, melodię ludową z Wielkopolski oraz Wieczorny dzwon. Gromkie brama zakończyło przejście na nekropolię przykościelną, gdzie złożono kwiaty na grobie Kazimierza Chłapowskiego, którego 100-lecie śmierci przypadające w bieżącym roku zostało przy okazji promocji wyeksponowane. Wieniec złożyli prawnuczka Kazimierza – Maria Naskalska i Emilian Prałat oraz delegacja mieszkańców Kopaszewa, Rąbinia oraz Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń. Po tej chwili zadumy ponownie udaliśmy się do sali wiejskiej, gdzie o 18:15 rozpoczęła się ostatnia, bankietowo-grillowa część promocji. Poprzedził ją okolicznościowy występ uczniów z Zespołu Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Jerce. Uczniowie w barwnej inscenizacji (m.in. z tańcami ludowymi, śpiewem) przedstawiły 25 wieków dziejów Rąbinia – począwszy od lokacji osady w tych okolicach aż po czasy Kazimierza Chłapowskiego. W przygotowaniu uczniów szczególnie zaangażowane były: Violetta Landzwojczak, Alicja Maciejewska, Marta Rubrycka, Bernadetta Drozda i Michał Piotrowski. Dopełnieniem ostatniej części promocji było wspólne grillowanie oraz bankiet kawowy do późnych godzin wieczornych, czemu sprzyjała wspaniała pogoda oraz wszechobecny zapach akacji pamiętających czasy generała Dezyderego.

Świadectwem zainteresowania promocją i książką, jak również dowodem ogromnej liczby gości, był zabawny skądinąd fakt, iż niewielki Rąbiń został bodaj pierwszy raz w swych dziejach niemal całkowicie zakorkowany.

W sposób szczególny chciałbym podziękować osobom, które zechciały pozytywnie odpowiedzieć na prośbę o pomóc oraz wsparcie logistyczne promocji, szczególnie zaś OSP w Rąbiniu, dr. Maciejowi Badurze, Leszkowi Majchrzakowi, Tadeuszowi Spurtaczowi, Mateuszowi i Joannie Ziętkiewiczom, Barbarze Michałkowskiej, Agnieszcze Łagodzkiej, Wiktorii Itkowiak, Darii Wójcik, Dorocie Chmielewskiej, Małgorzacie Maćkowiak. Dziękuję!

Emilian Prałat

STULECIE ŚMIERCI KAZIMIERZA CHŁAPOWSKIEGO

STULECIE ŚMIERCI KAZIMIERZA CHŁAPOWSKIEGO

 

zbiory prywatne rodziny Chłapowskich
Kazimierz Chłapowski
zbiory prywatne
rodziny Chłapowskich

 

5 marca mija 100 lat od śmierci wybitnego Wielkopolanina, syna ziemi kościańskiej – Kazimierza Chłapowskiego. Osoba syna generała Dezyderego, za sprawą sławy ojca, pozostaje w zbiorowej świadomości nieco przyćmiona. Przypadająca w bieżącym roku rocznica, jest doskonałą okazją do przybliżenia jego biografii oraz niewątpliwych zasług nie tylko dla ziemi kościańskiej, ale także dla Polski.

Kazimierz Chłapowski urodził się 24 grudnia 1832 roku w Turwi. Był najmłodszym synem Dezyderego i Antoniny. Uczęszczał do poznańskiego gimnazjum Marii Magdaleny. Następnie wzorem ojca odbył naukę w berlińskiej szkole wojskowej. Największą wagę przywiązywał do gospodarowania, co zaowocowało licznymi podróżami do Anglii i Francji. 16 lipca 1862 pojął za żonę swą kuzynkę Annę Chłapowską z Czerwonej Wsi, zaś Dezydery, przekazał młodej parze dwór w Kopaszewie. Wkrótce we dworze zamieszkali także bracia Anny, osieroceni po przedwczesnej śmierci rodziców w 1863 roku. Kazimierz okazał się niezwykle zdolnym gospodarzem, majątek kopaszewski był wzorowo prowadzony, a liczne stada owiec zyskiwały uznanie podczas międzynarodowych wystaw. Na czas jego życia przypadła walka z Kulturkampfem, polityką pruską mającą

Anna Chłapowska zbiory prywatne rodziny Chłapowskich
Anna Chłapowska
zbiory prywatne
rodziny Chłapowskich

doprowadzić do wynarodowienia Polaków. Angażował się również w pomoc innym narodom, czego dowodem było utworzenie w Poznaniu Bractwa św. Józefa, którego zadaniem było niesienie pomocy katolikom bułgarskim. Aktywnie walczył o powrót jezuitów do Wielkopolski oraz równouprawnienie języka polskiego w gimnazjach. Był organizatorem pielgrzymki polskiej do Watykanu w 1877 roku, która miała stanowić manifestację polskiej walki o własną kulturę, której chrześcijaństwo i związki z papiestwem były istotnym elementem. Kolejny raz w Rzymie znalazł się w 1881 roku wraz z pielgrzymką skupiającą wszystkich Słowian, podczas której Chłapowski wraz z biskupem krakowskim i poznańskim składał papieżowi homagium. W uznaniu zasług dla Kościoła otrzymał komandorię Orderu Grzegorza Wielkiego. W 1906 założył Ligę obrony czci i honoru. Zasiadając w Izbie Panów, opowiadał się przeciwko podatkom dla Prusaków oraz ustawom wywłaszczeniowym (uczestniczył w wiecu przeciwko tej praktyce w Inowrocławiu). Pisywał do „Czasu”, „Kuriera Poznańskiego” oraz „Dziennika Poznańskiego”, wskazując przede wszystkim na politykę polsko-katolicką, idee solidarności społecznej. Wspólnie z żoną hojnie uposażył kościański klasztor Sióstr Miłosierdzia. Działalność wydawnicza oraz zainteresowanie historią i wojskowością zaowocowały wydaniem wspomnień ojca, które do dnia dzisiejszego są pierwszorzędnym źródłem informacji na temat rodu Chłapowskich. Kazimierz zmarł 5 marca 1916 roku w Poznaniu na raka żołądka.

Postać Kazimierza Chłapowskiego przybliżona zostanie podczas promocji najnowszej książki z autorskiej serii wydawniczej Miejsca i Sztuka poświęconej tym razem Rąbiniowi, która odbędzie się 28 maja. (informacje i program na stronie www.epralat.edu.pl,  www.miejscaisztuka.epralat.edu.pl). Tegorocznej pieszej Kopaszewskiej Drodze Krzyżowej przyświecać będzie hasło „Szlakiem wiary i pracy Kazimierza Chłapowskiego w stulecie śmierci” (informacje na stronie www.droga.epralat.edu.pl i www.kopaszewo.org.pl). To dwie okazje do zapoznania się z tą wyjątkową postacią, której skromna natura znalazła odzwierciedlenie w prostocie grobowca, w którym spoczął wspólnie z żoną tuż obok rodziców i braci w cieniu rąbińskiego kościoła.

BANER KAZIU POD ARTYK

Projekt oznakowania informacyjnego nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu

Projekt oznakowania informacyjnego nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu

Widocznym problemem związanym z jednym z najważniejszych miejsc powiatu kościańskiego – nekropolią Chłapowskich w Rąbiniu – poza złym stanem nagrobków, jest także ich nieczytelność. Dlatego też opracowałem projekt oznakowania informacyjnego, który został uzgodniony z parafią, konserwatorem zabytków oraz potomkami rodu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie multimedialna tablica pozwalająca zapoznać się z tym niezwykłym miejscem. Zapraszam do lektury projektu!

Nekropola rodu Chłapowskich w Rąbiniu

Nekropola rodu Chłapowskich w Rąbiniu

Niewielka broszura poświęcona nekropolii rodu Chłapowskich w Rąbiniu.  Można ją nieodpłatnie nabyć w kościele parafialnym pw. Świętych Piotra i Pawła w Rąbiniu.

Z całą publikacją można się zapoznać klikając na obrazek po lewej stronie lub <tutaj>.

Aby zobaczyć publikację online w formie gazetki, proszę kliknąć <tutaj>.