Projekt oznakowania informacyjnego nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu

Projekt oznakowania informacyjnego nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu

Widocznym problemem związanym z jednym z najważniejszych miejsc powiatu kościańskiego – nekropolią Chłapowskich w Rąbiniu – poza złym stanem nagrobków, jest także ich nieczytelność. Dlatego też opracowałem projekt oznakowania informacyjnego, który został uzgodniony z parafią, konserwatorem zabytków oraz potomkami rodu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie multimedialna tablica pozwalająca zapoznać się z tym niezwykłym miejscem. Zapraszam do lektury projektu!

Comments are closed.