Stanisław August Morawski in memoriam

Stanisław August Morawski in memoriam

Ze smutkiem informujemy, iż 23 grudnia, zmarł Stanisław August Morawski (ur. 1922), podchorąży AK, ranny w potyczce pod Żubrami koło Białegostoku, od roku 1957 na emigracji w Rzymie, zasłużony katolicki naukowiec i działacz społeczny, dyrektor biblioteki centralnej Universita Internazionale degli Studi Sociali, od 1979 roku prezes Fundacji im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, współzałożyciel Związku Polaków we Włoszech, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. W latach 30. minionego stulecia mieszkał w Turwi, którą po ponad 60 latach odwiedził w 2017 roku. Rokrocznie odwiedzał Polskę i Wielkopolskę, brał czynny udział w pracach wielu towarzystw, stowarzyszeń i organizacji polonijnych.
Był wspaniałym oratorem, pełnym dowcipu gawędziarzem, ale przede wszystkim uważnym rozmówcą, który każdemu poświęcał tak samo wiele uwagi. Szczery patriota, ucieleśnienie mądrości i serdeczności.
 
Śmierć Stanisława Morawskiego to cios dla polskiej kultury, historii i Polonii włoskiej. W jego osobie tracimy tytana pracy, świadka dziejów XX wieku, wielkiego społecznika, jednego z ostatnich organiczników, a przy tym człowieka prawego i życzliwego, który pomógł niezliczonej liczbie osób.
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się się 27 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w kościele św. Stanisława w Rzymie przy Via delle Botteghe Oscure 15.
 
W intencji Pana Stanisława zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy w Turwi, gdzie jako chłopiec – o czym wspominał z rozrzewnieniem – służył do mszy jako ministrant….przed ponad 80-laty…
 
Osoby, który znały Pana Stanisława prosimy o przesyłanie wspomnień z Nim związanych, z których stworzymy album pamięci.
 
Cześć Jego pamięci!
Comments are closed.