Artykuł o gen. Taczanowskim w tureckim czasopiśmie

Artykuł o gen. Taczanowskim w tureckim czasopiśmie

W pierwszych dniach marca 2022 ukazał się artykuł poświęcony generałowi Edmundowi Taczanowskiemu i słabo znanemu wątkowi jego projektu zawiązania polsko–bułgarsko–tureckiego sojuszu przeciwko Rosji. Podstawą jego opracowania stała się odnaleziona spuścizna rękopiśmienna i tekst manifestu, jaki Taczanowski przygotował przy okazji jednego ze swoich pobytów w Turcji. Artykuł jest pewnym wyborem dokonanym z obszerniejszego artykułu, który ukaże się niebawem w renomowanym czasopiśmie “Historia Slavorum Occidentis”. Opublikowanie wyników badań w Turcji było możliwe dzięki wsparciu dra Osmana Firat-Basa, który podjął się niełatwego zdania przełożenia tekstu, za co jestem ogromnie wdzięczny.

Artykuł w wersji tureckiej

Comments are closed.