Tag: gen. Edmund Taczanowski

Upamiętnienie gen. Taczanowskiego

Upamiętnienie gen. Taczanowskiego

W roku 2023 mija 160 rocznica wybuchu jednego z najtragiczniejszych polskich zrywów narodowych – Powstania Styczniowego. Jednym z jego bohaterów – bardzo niesłusznie za życia ocenianym i hołubionym po śmierci – był gen. Edmund Taczanowski, urodzony w Wieczynie w powiecie pleszewskim, mieszkaniec podkościańskiej Choryni. To właśnie w tej miejscowości, w krypcie pod kościołem został pochowany w 1879 roku. W 75 lat po rozpoczęciu powstania, postanowiono o przeniesieniu jego szczątków do Warszawy, gdzie po dzień dzisiejszy spoczywają na cmentarzu powązkowskim.

Z inicjatywy dra Emiliana Prałata i Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra 27 maja 2023 roku odbędzie się uroczystość dedykowana osobie Edmunda Taczanowskiego i powstańcom. Rozpocznie ją uroczysta Msza za Generała i uczestników tego zrywu. W kościele na tę okazję powstanie castrum doloris – ozdobny, rozbudowany katafalk, na którym stanie symboliczna urna z prochami Generała. Części stałe mszy sprawowanej przez ks. Krzysztofa Gogoła wykonane będą po łacinie.

Po zakończeniu mszy, przed kościołem odsłonięty zostanie pomnik przypominający osobę Taczanowskiego i fakt jego spoczywania w choryńskiej krypcie. Następnie obecne delegacje złożą kwiaty.

Między kościołem a dworem będzie można się zapoznać z okolicznościową wystawą dedykowaną Taczanowskiemu. Na dziedzińcu przed dworem odbędzie się część oficjalna uroczystości związana z przemówieniami zaproszonych gości oraz okolicznościową prelekcją odnoszącą się do dziejów powstania. Ostatnim punktem uroczystości będzie koncert kwintetu blaszanego Grupa B(lacha), która wykona utwory inspirowane zarówno tradycją wojskową i patriotyczną, jak i – w ramach radosnego celebrowania pamięci wybitnego Wielkopolanina – kompozycje nieco lżejsze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowej uroczystości i zapoznania się z losami współcześnie nieco zapomnianego bohatera Ziemi Kościańskiej, naczelnika powstania w dawnym województwie kaliskim.

 

Artykuł o gen. Taczanowskim w tureckim czasopiśmie

Artykuł o gen. Taczanowskim w tureckim czasopiśmie

W pierwszych dniach marca 2022 ukazał się artykuł poświęcony generałowi Edmundowi Taczanowskiemu i słabo znanemu wątkowi jego projektu zawiązania polsko–bułgarsko–tureckiego sojuszu przeciwko Rosji. Podstawą jego opracowania stała się odnaleziona spuścizna rękopiśmienna i tekst manifestu, jaki Taczanowski przygotował przy okazji jednego ze swoich pobytów w Turcji. Artykuł jest pewnym wyborem dokonanym z obszerniejszego artykułu, który ukaże się niebawem w renomowanym czasopiśmie “Historia Slavorum Occidentis”. Opublikowanie wyników badań w Turcji było możliwe dzięki wsparciu dra Osmana Firat-Basa, który podjął się niełatwego zdania przełożenia tekstu, za co jestem ogromnie wdzięczny.

Artykuł w wersji tureckiej