Tag: Piesza Kopaszewska Droga Krzyżowa

VI piesza Kopaszewska Droga Krzyżowa

VI piesza Kopaszewska Droga Krzyżowa

Zdjęcia dzięki uprzejmości Elżbiety Brukwińskiej


176 osób to liczba piechurów, którzy wzięli udział w tegorocznej, szóstej już edycji Pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. W tym roku zadedykowana została benedyktynom lubińskim, którzy w 2020 roku obchodzą jubileusz 950-lecia ich obecności na Ziemi Kościańskiej. Frekwencja zaskoczyła organizatorów.

0d 11 trwała rejestracja uczestników pielgrzymowania. Kto nie zdążył zgłosić swego udziału online, mógł to zrobić na miejscu wypełniając formularz związany z reżimem sanitarnym. Obowiązkowa była dezynfekcja dłoni zachowanie dystansu społecznego, a w pomieszczenia – noszenie maseczek. W samo południe dr Emilian Prałat odczytał krótki list przesłany, że abpa Stanisława Gądeckiego i przywitał przybyłych gości, wśród nich braci Efrema i Alberta. Tegoroczne rozważania towarzyszące pielgrzymowaniu składały się z dwóch część – pierwszy stanowił fragment „Reguły” spisanej przez św. Benedykta, drugą zaś zasadnicze rozważania. „Regułę” odczytywali benedyktyni, pozostałe fragmenty uczestnicy Drogi Krzyżowej. Następnie – z zachowaniem dystansu – uczestnicy wyruszyli w siedmiokilometrową drogę do Rąbinia, mijając po drodze kolejne kapliczki. W drodze poza śpiewem i modlitwą, uczestnicy wędrówki usłyszeli historię powstania ruchu monastycznego, dzieje osiedlenia się benedyktynów na ziemiach polskich oraz zapoznali się z kulturową rolą zgromadzenia w dziejach Wielkopolski. Mimo ulewnych deszczy, które nawiedziły okolice jeszcze sobotę poprzedzającą Drogę Krzyżową, przejście przez zagajnik i kanał Rowu Wyskoć okazało się bezproblemowe. Jak co roku na mostku przeliczono piechurów – 176. Od zagajnika, aż do wieży widokowej pod Rąbiniem rozciągnął się wyjątkowo długi pochód. Marsz umilał śpiew prowadzony przez Pana Narcyza Skorupskiego. Między dwoma kapliczkami w pobliżu Rąbinia dr Prałat przybliżył podjęte w minionym roku przez Fundację „Bonum adipisci” działania związane z renowacją nekropolii Chłapowskiej oraz podzielił się informacją, iż Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa finalizuje działania związane z odbudową cokołu pod figurę św. Benona, na który to cel kwestowano w minionym roku. W Rąbiniu piechurzy pokrzepili się ciastem i wodą przy świetlicy, a następnie udali się do kościoła parafialnego gdzie ks. Ryszard Jankowski oprawił mszę w intencji wszystkich uczestników tegorocznej drogi krzyżowej. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki mogli zadać pytanie benedyktynom, którzy opowiedzieli m.in. o okolicznościach przyjęcia przez nich imion zakonnych, układzie dnia panującym w klasztorze, jak również odpowiedzieli na dociekania najmłodszych, których szczelnie zainteresowało, czy zakonnicy posiadają telewizor i telefon komórkowy. Na ostatnim etapie wędrówki brat Efrem przypomniał sylwetkę słynnego benedyktyna brata Bernarda z Wąbrzeźna. Piechurzy dotarli do pałacu w Kopaszewie kilka minut po godzinie 18:00, równo sześć godzin od wyjścia. Na zakończenie drogi krzyżowej dr Prałat podziękował wszystkim za pomoc i obecność oraz zaprosił na przyszłoroczną edycję, która odbędzie się 12 września. Narcyz Skorpuski w imieniu wszystkich pielgrzymujących podziękował dr Prałatowi za organizację Drogi Krzyżowej. Ostatnimi akcentami pielgrzymowania były certyfikaty i okolicznościowe pocztówki wręczone uczestnikom oraz ciepły posiłek. Organizatorem tegorocznej edycji była Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra i Komitet Społeczny Kopaszewska Droga Krzyżowa. Uczestnicy przekazali na cele statutowe Fundacji kwotę 1585,57 złotych, która zostanie przeznaczona na dalsze prace renowacyjne w Rąbiniu. Tradycyjnie już nad bezpieczeństwem wędrujących czuwała OSP Kopaszewo.

STULECIE ŚMIERCI KAZIMIERZA CHŁAPOWSKIEGO

STULECIE ŚMIERCI KAZIMIERZA CHŁAPOWSKIEGO

 

zbiory prywatne rodziny Chłapowskich
Kazimierz Chłapowski
zbiory prywatne
rodziny Chłapowskich

 

5 marca mija 100 lat od śmierci wybitnego Wielkopolanina, syna ziemi kościańskiej – Kazimierza Chłapowskiego. Osoba syna generała Dezyderego, za sprawą sławy ojca, pozostaje w zbiorowej świadomości nieco przyćmiona. Przypadająca w bieżącym roku rocznica, jest doskonałą okazją do przybliżenia jego biografii oraz niewątpliwych zasług nie tylko dla ziemi kościańskiej, ale także dla Polski.

Kazimierz Chłapowski urodził się 24 grudnia 1832 roku w Turwi. Był najmłodszym synem Dezyderego i Antoniny. Uczęszczał do poznańskiego gimnazjum Marii Magdaleny. Następnie wzorem ojca odbył naukę w berlińskiej szkole wojskowej. Największą wagę przywiązywał do gospodarowania, co zaowocowało licznymi podróżami do Anglii i Francji. 16 lipca 1862 pojął za żonę swą kuzynkę Annę Chłapowską z Czerwonej Wsi, zaś Dezydery, przekazał młodej parze dwór w Kopaszewie. Wkrótce we dworze zamieszkali także bracia Anny, osieroceni po przedwczesnej śmierci rodziców w 1863 roku. Kazimierz okazał się niezwykle zdolnym gospodarzem, majątek kopaszewski był wzorowo prowadzony, a liczne stada owiec zyskiwały uznanie podczas międzynarodowych wystaw. Na czas jego życia przypadła walka z Kulturkampfem, polityką pruską mającą

Anna Chłapowska zbiory prywatne rodziny Chłapowskich
Anna Chłapowska
zbiory prywatne
rodziny Chłapowskich

doprowadzić do wynarodowienia Polaków. Angażował się również w pomoc innym narodom, czego dowodem było utworzenie w Poznaniu Bractwa św. Józefa, którego zadaniem było niesienie pomocy katolikom bułgarskim. Aktywnie walczył o powrót jezuitów do Wielkopolski oraz równouprawnienie języka polskiego w gimnazjach. Był organizatorem pielgrzymki polskiej do Watykanu w 1877 roku, która miała stanowić manifestację polskiej walki o własną kulturę, której chrześcijaństwo i związki z papiestwem były istotnym elementem. Kolejny raz w Rzymie znalazł się w 1881 roku wraz z pielgrzymką skupiającą wszystkich Słowian, podczas której Chłapowski wraz z biskupem krakowskim i poznańskim składał papieżowi homagium. W uznaniu zasług dla Kościoła otrzymał komandorię Orderu Grzegorza Wielkiego. W 1906 założył Ligę obrony czci i honoru. Zasiadając w Izbie Panów, opowiadał się przeciwko podatkom dla Prusaków oraz ustawom wywłaszczeniowym (uczestniczył w wiecu przeciwko tej praktyce w Inowrocławiu). Pisywał do „Czasu”, „Kuriera Poznańskiego” oraz „Dziennika Poznańskiego”, wskazując przede wszystkim na politykę polsko-katolicką, idee solidarności społecznej. Wspólnie z żoną hojnie uposażył kościański klasztor Sióstr Miłosierdzia. Działalność wydawnicza oraz zainteresowanie historią i wojskowością zaowocowały wydaniem wspomnień ojca, które do dnia dzisiejszego są pierwszorzędnym źródłem informacji na temat rodu Chłapowskich. Kazimierz zmarł 5 marca 1916 roku w Poznaniu na raka żołądka.

Postać Kazimierza Chłapowskiego przybliżona zostanie podczas promocji najnowszej książki z autorskiej serii wydawniczej Miejsca i Sztuka poświęconej tym razem Rąbiniowi, która odbędzie się 28 maja. (informacje i program na stronie www.epralat.edu.pl,  www.miejscaisztuka.epralat.edu.pl). Tegorocznej pieszej Kopaszewskiej Drodze Krzyżowej przyświecać będzie hasło „Szlakiem wiary i pracy Kazimierza Chłapowskiego w stulecie śmierci” (informacje na stronie www.droga.epralat.edu.pl i www.kopaszewo.org.pl). To dwie okazje do zapoznania się z tą wyjątkową postacią, której skromna natura znalazła odzwierciedlenie w prostocie grobowca, w którym spoczął wspólnie z żoną tuż obok rodziców i braci w cieniu rąbińskiego kościoła.

BANER KAZIU POD ARTYK

Fotorelacja z Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

Fotorelacja z Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA

ŚLADAMI ZOFII I JANA KOŹMIANÓW

13.09.2015

Przy pięknej pogodzie i wśród malowniczych krajobrazów, w ostatnich promieniach pięknego lata, 13 września 2015 roku, wspólnie z radą sołecką Kopaszewa, parafią w Choryni i Rąbiniu, powrócono po latach do tradycji pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Po przywitaniu pielgrzymów i uczestników przez ks. Mariana Derkaczewskiego, śpiewającą młodzież i sołtys Kopaszewa p. Joannę Ziętkiewicz, kilka słów do zebranych skierował Starosta Kościański Bernard Turski (który odczytał później rozważanie przy I stacji) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak (II stacja). Następnie przedstawiono w kilku zdaniach historię powstania Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Około 13:15 pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlak. Wędrówce przewodniczyli księża Marian i Ryszard Jankowski. Rozważania przygotowane przez panią Annę Buksalewicz odczytywały kolejne osoby. Marsz uprzyjemniał grą na gitarze oraz śpiewem pan Narcyz Skorupski. W trakcie drogi można było posłuchać o historii Zofii i Jana Koźmianów, których osoby były w bieżącym roku motywem przewodnim. Po dotarciu  do Rąbinia każdy z uczestników mógł pokrzepić się ciastem i napojami oraz zwiedzić niedawno uratowany od zniszczenia za sprawą starań mieszkańców i proboszcza, kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz przystanąć w zadumie przy grobie Zofii i pozostałych członków rodziny Chłapowskich. Również o nich powiedziano parę słów. Można było także usłyszeć co nieco o historii nekropolii, a także porozmawiać z potomkiem rodu panem Stanisławem Chłapowskim, który został przyjęty gromkimi oklaskami. Przedstawił on sylwetkę ostatniego z Chłapowskich pochowanego w Rąbiniu – swego wuja Dezyderego. Licząca 16 km malownicza pielgrzymka śladem miłości Zofii i Jana zakończyła się późnym wieczorem w Kopaszewie, gdzie każdy z uczestników otrzymał okolicznościową pocztówkę oraz certyfikat pielgrzyma. Do nabycia były również niedawno wydana książka o Kopaszewie oraz pocztówki przygotowane specjalnie na tę okazję. Pielgrzymowanie zwieńczyło wspólne spotkanie przy grillu i staropolskim bigosie.

Wśród pielgrzymów były rodziny z kilkuletnimi dziećmi, ale też seniorzy – jedna z uczestniczek miała 82 lata. Inna z kolei część trasy przebyła boso! Niezwykle malowniczy był pochód, który rozciągnął się między Rogaczewem Wielkim, a wieżą widokową na granicy Turwi i Rąbinia, gdzie przyłączyli się kolejni pątnicy. W sumie w drodze krzyżowej wzięło udział ponad 190 osób! O bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie trasy, a także przygotowanie grilla, zadbali jak zawsze niezawodni strażacy OSP z Kopaszewa.

Mamy nadzieję, że Kopaszewska Droga Krzyżowa w edycji pieszej z elementami historycznymi na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń nie tylko Kopaszewa i Rąbinia, ale także ziemi kościańskiej.

Wśród instytucji i osób prywatnych, dzięki którym udało się zorganizować pielgrzymowanie byli: Miasto i Gmina Krzywiń, „Danko” Sp. z o.o., Rzeźnictwo–Wędliniarstwo Zbigniew Domagała, Piekarnia GS Krzywiń oraz organizatorzy Drogi Krzyżowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem fotografii, proszę o przesłanie e-maila, na który zwrotnie prześlę link do folderu ze zdjęciami. emilianpralat@gmail.com

Przeczytaj więcej – kliknij

''Fakty Kościańskie''16.09.2015, s. 19''Gazeta Kościańska'' 16.09.2015, s. 2