Tag: Kopaszewo

Relacja z promocji książki ”Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich”

Relacja z promocji książki ”Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich”

9 grudnia 2016 roku, w majestatycznej auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, odbyła się promocja książki Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich. Licznie zebranych, bo blisko 150 gości, powitał dr Emilian Prałat, któremu rolę gospodarza przekazała dyrektor Liceum Pani Małgorzata Andersz. Po jej przywitaniu i podziękowaniu za uczynienie zaszczytu absolwentowi kościańskiego liceum i życzliwe przyjęcie Gości promocji w podwoje przepięknej kościańskiej auli, autor przywitał gości, wśród których znaleźli się: Pani Maria Chłapowska-Naskalska, Pan prof. Krzysztof Chłapowski, Pan Stanisław Chłapowski, dr Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie, Pan Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana i Maciej Kasprzak – Zastępca Burmistrza Miasta Kościana, Pan Piotr Ruszkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Pan Zdzisław Witkowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Pan prof. Miron Urbaniak z Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Pani Anna Kubczak i Leszek Majchrzak ze Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, Pan Aleksander Starzyński, emerytowany Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pani Jadwiga Gidel Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie oraz licznie zebrani Goście, wśród nich m.in. delegacja z Żegocina, miejscowości związanej również z rodem Chłapowskich.Po powitaniu zebranych dr Prałat poprosił o zabranie głosu dr Elżbietę Olender. Pani Dyrektor zaprezentowała osobę autora, a następnie podziękowała Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, władzom samorządowym i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, a przede wszystkim rodzinie Chłapowskich, za życzliwe wsparcie projektu. Następnie autor wspólnie z dr Olender wręczyli egzemplarze książki, a autor dodatkowo kwiaty Pani Chłapowskiej-Naskalskiej, Panu prof. Chłapowskiemu, Burmistrzom Jurdze i Kasprzakowi, Panu Ruszkiewiczowi, redaktor książki Pani Janinie Choderze. Kończąc pierwszą część promocji autor podziękował również Archiwum Państwowemu w Lesznie z jego dyrektorką na czele za pomoc w wydaniu książki.Pani Maria Chłapowska-Naskalska, w słowach skierowanych do zebranych, podziękowała Autorowi za dotychczasowe prace związane z upamiętnianiem przeszłości jej rodu, nazywając go zarazem „naszym chłapologiem” i zapraszając do dalszych badań. Głos zabrał również prof. Krzysztof Chłapowski, który przybliżył sylwetki osób, za sprawą których archiwum kopaszewskie i turewskie zostało ocalone.


Po tym wystąpieniu okolicznościowy wykład zaprezentował autor, omawiając okoliczności powstania książki, jej układ, najciekawsze elementy i materiały, przybliżając tym samym zebranym Gościom historię rodu, a wszystko to wsparte było przez prezentację multimedialną ilustrującą poruszane zagadnienia. Na zakończenie swego wystąpienia dr Prałat zaprosił zgromadzonych Gości do wysłuchania koncertu, będącego atrakcją drugiej części promocji. Recital fortepianowo-trąbkowy zaprezentowali panowie Mateusz Kowalski i Paweł Sobol, uczniowie szkoły muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Wśród utworów znalazły się ballada dla Adeleidy, Nocturn op. 9 nr 2, Kanon C-dur, Sonata a-moll Kv 310, Hit the Road Jack i motyw fortepianowy z filmu Titanic, do którego dr Prałat przygotował multimedialną prezentacją pomyślaną, jako album fotograficzny oraz hołd dla rodziny Chłapowskich oraz całej ich działalności.


Po gromkich owacjach autor zapytał przybyłych Gości o wolę wypowiedzenia kilku słów. Z możliwości tej skorzystał prof. Miron Urbaniak, który w imieniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pogratulował autorowi książki, wyrażając zarazem swoje uznanie zwłaszcza dla trudu odczytania rękopisów poszczególnych archiwaliów. Na zakończenie dr Prałat zaprosił wszystkich przybyłych na bankiet kawowy, który zakończył się tuż przed 21:00. W międzyczasie można było porozmawiać z potomkami rodziny Chłapowskich, zdobyć autograf, a przede wszystkim porozmawiać i spotkać się, do czego też autor zachęcał.


Słowa wdzięczności za pomoc w organizacji promocji kieruję w stronę Pana Wojciecha Morawskiego, Pana d-ra Macieja Badury, Pana Krzysztofa Wopińskiego, Pana Grzegorza Skrzypczaka oraz uczennic i uczniów kościańskiego LO. Pani Karolinie Sternal z Radia Emaus, Pani Karinie Jankowskiej z “Gazety Kościańskiej”, Pani Milenie Waldowskiej z “Kościaniaka”, Panu Piotrowi Pewińskiemu z “Faktów Kościańskich” dziękuję za jak zawsze życzliwe i profesjonalne promowanie medialne książki i spotkania promocyjnego.


Media o promocji:

elka.pl

kościaniak.pl

koscian.nowinylokalne.pl

STULECIE ŚMIERCI KAZIMIERZA CHŁAPOWSKIEGO

STULECIE ŚMIERCI KAZIMIERZA CHŁAPOWSKIEGO

 

zbiory prywatne rodziny Chłapowskich
Kazimierz Chłapowski
zbiory prywatne
rodziny Chłapowskich

 

5 marca mija 100 lat od śmierci wybitnego Wielkopolanina, syna ziemi kościańskiej – Kazimierza Chłapowskiego. Osoba syna generała Dezyderego, za sprawą sławy ojca, pozostaje w zbiorowej świadomości nieco przyćmiona. Przypadająca w bieżącym roku rocznica, jest doskonałą okazją do przybliżenia jego biografii oraz niewątpliwych zasług nie tylko dla ziemi kościańskiej, ale także dla Polski.

Kazimierz Chłapowski urodził się 24 grudnia 1832 roku w Turwi. Był najmłodszym synem Dezyderego i Antoniny. Uczęszczał do poznańskiego gimnazjum Marii Magdaleny. Następnie wzorem ojca odbył naukę w berlińskiej szkole wojskowej. Największą wagę przywiązywał do gospodarowania, co zaowocowało licznymi podróżami do Anglii i Francji. 16 lipca 1862 pojął za żonę swą kuzynkę Annę Chłapowską z Czerwonej Wsi, zaś Dezydery, przekazał młodej parze dwór w Kopaszewie. Wkrótce we dworze zamieszkali także bracia Anny, osieroceni po przedwczesnej śmierci rodziców w 1863 roku. Kazimierz okazał się niezwykle zdolnym gospodarzem, majątek kopaszewski był wzorowo prowadzony, a liczne stada owiec zyskiwały uznanie podczas międzynarodowych wystaw. Na czas jego życia przypadła walka z Kulturkampfem, polityką pruską mającą

Anna Chłapowska zbiory prywatne rodziny Chłapowskich
Anna Chłapowska
zbiory prywatne
rodziny Chłapowskich

doprowadzić do wynarodowienia Polaków. Angażował się również w pomoc innym narodom, czego dowodem było utworzenie w Poznaniu Bractwa św. Józefa, którego zadaniem było niesienie pomocy katolikom bułgarskim. Aktywnie walczył o powrót jezuitów do Wielkopolski oraz równouprawnienie języka polskiego w gimnazjach. Był organizatorem pielgrzymki polskiej do Watykanu w 1877 roku, która miała stanowić manifestację polskiej walki o własną kulturę, której chrześcijaństwo i związki z papiestwem były istotnym elementem. Kolejny raz w Rzymie znalazł się w 1881 roku wraz z pielgrzymką skupiającą wszystkich Słowian, podczas której Chłapowski wraz z biskupem krakowskim i poznańskim składał papieżowi homagium. W uznaniu zasług dla Kościoła otrzymał komandorię Orderu Grzegorza Wielkiego. W 1906 założył Ligę obrony czci i honoru. Zasiadając w Izbie Panów, opowiadał się przeciwko podatkom dla Prusaków oraz ustawom wywłaszczeniowym (uczestniczył w wiecu przeciwko tej praktyce w Inowrocławiu). Pisywał do „Czasu”, „Kuriera Poznańskiego” oraz „Dziennika Poznańskiego”, wskazując przede wszystkim na politykę polsko-katolicką, idee solidarności społecznej. Wspólnie z żoną hojnie uposażył kościański klasztor Sióstr Miłosierdzia. Działalność wydawnicza oraz zainteresowanie historią i wojskowością zaowocowały wydaniem wspomnień ojca, które do dnia dzisiejszego są pierwszorzędnym źródłem informacji na temat rodu Chłapowskich. Kazimierz zmarł 5 marca 1916 roku w Poznaniu na raka żołądka.

Postać Kazimierza Chłapowskiego przybliżona zostanie podczas promocji najnowszej książki z autorskiej serii wydawniczej Miejsca i Sztuka poświęconej tym razem Rąbiniowi, która odbędzie się 28 maja. (informacje i program na stronie www.epralat.edu.pl,  www.miejscaisztuka.epralat.edu.pl). Tegorocznej pieszej Kopaszewskiej Drodze Krzyżowej przyświecać będzie hasło „Szlakiem wiary i pracy Kazimierza Chłapowskiego w stulecie śmierci” (informacje na stronie www.droga.epralat.edu.pl i www.kopaszewo.org.pl). To dwie okazje do zapoznania się z tą wyjątkową postacią, której skromna natura znalazła odzwierciedlenie w prostocie grobowca, w którym spoczął wspólnie z żoną tuż obok rodziców i braci w cieniu rąbińskiego kościoła.

BANER KAZIU POD ARTYK

Park w Kopaszewie

Park w Kopaszewie

 Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułem

Park w Kopaszewie – założenia planistyczne Friedricha Teicherta i Augustyna Denizota

 

Z całą publikacją można się zapoznać klikając na obrazek po lewej stronie lub <tutaj>.

Aby zobaczyć publikację online w formie gazetki, proszę kliknąć <tutaj>.

 

Fotorelacja z Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

Fotorelacja z Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA

ŚLADAMI ZOFII I JANA KOŹMIANÓW

13.09.2015

Przy pięknej pogodzie i wśród malowniczych krajobrazów, w ostatnich promieniach pięknego lata, 13 września 2015 roku, wspólnie z radą sołecką Kopaszewa, parafią w Choryni i Rąbiniu, powrócono po latach do tradycji pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Po przywitaniu pielgrzymów i uczestników przez ks. Mariana Derkaczewskiego, śpiewającą młodzież i sołtys Kopaszewa p. Joannę Ziętkiewicz, kilka słów do zebranych skierował Starosta Kościański Bernard Turski (który odczytał później rozważanie przy I stacji) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak (II stacja). Następnie przedstawiono w kilku zdaniach historię powstania Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Około 13:15 pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlak. Wędrówce przewodniczyli księża Marian i Ryszard Jankowski. Rozważania przygotowane przez panią Annę Buksalewicz odczytywały kolejne osoby. Marsz uprzyjemniał grą na gitarze oraz śpiewem pan Narcyz Skorupski. W trakcie drogi można było posłuchać o historii Zofii i Jana Koźmianów, których osoby były w bieżącym roku motywem przewodnim. Po dotarciu  do Rąbinia każdy z uczestników mógł pokrzepić się ciastem i napojami oraz zwiedzić niedawno uratowany od zniszczenia za sprawą starań mieszkańców i proboszcza, kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz przystanąć w zadumie przy grobie Zofii i pozostałych członków rodziny Chłapowskich. Również o nich powiedziano parę słów. Można było także usłyszeć co nieco o historii nekropolii, a także porozmawiać z potomkiem rodu panem Stanisławem Chłapowskim, który został przyjęty gromkimi oklaskami. Przedstawił on sylwetkę ostatniego z Chłapowskich pochowanego w Rąbiniu – swego wuja Dezyderego. Licząca 16 km malownicza pielgrzymka śladem miłości Zofii i Jana zakończyła się późnym wieczorem w Kopaszewie, gdzie każdy z uczestników otrzymał okolicznościową pocztówkę oraz certyfikat pielgrzyma. Do nabycia były również niedawno wydana książka o Kopaszewie oraz pocztówki przygotowane specjalnie na tę okazję. Pielgrzymowanie zwieńczyło wspólne spotkanie przy grillu i staropolskim bigosie.

Wśród pielgrzymów były rodziny z kilkuletnimi dziećmi, ale też seniorzy – jedna z uczestniczek miała 82 lata. Inna z kolei część trasy przebyła boso! Niezwykle malowniczy był pochód, który rozciągnął się między Rogaczewem Wielkim, a wieżą widokową na granicy Turwi i Rąbinia, gdzie przyłączyli się kolejni pątnicy. W sumie w drodze krzyżowej wzięło udział ponad 190 osób! O bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie trasy, a także przygotowanie grilla, zadbali jak zawsze niezawodni strażacy OSP z Kopaszewa.

Mamy nadzieję, że Kopaszewska Droga Krzyżowa w edycji pieszej z elementami historycznymi na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń nie tylko Kopaszewa i Rąbinia, ale także ziemi kościańskiej.

Wśród instytucji i osób prywatnych, dzięki którym udało się zorganizować pielgrzymowanie byli: Miasto i Gmina Krzywiń, „Danko” Sp. z o.o., Rzeźnictwo–Wędliniarstwo Zbigniew Domagała, Piekarnia GS Krzywiń oraz organizatorzy Drogi Krzyżowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem fotografii, proszę o przesłanie e-maila, na który zwrotnie prześlę link do folderu ze zdjęciami. emilianpralat@gmail.com

Przeczytaj więcej – kliknij

''Fakty Kościańskie''16.09.2015, s. 19''Gazeta Kościańska'' 16.09.2015, s. 2

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Emilian Prałat, autor książki „Miejsca i sztuka. Kopaszewo” był gościem naszej biblioteki dnia 9 września.

Promocja książki odbyła się już w lipcu, ale spotkanie w kościańskiej bibliotece było świetną okazją do tego, by posłuchać niezwykle ciekawej prezentacji. Autor przybliżył historię tej podkościańskiej wsi, opowiedział o potomkach rodu Chłapowskich, którzy z Kopaszewem byli związani. A to wszystko opatrzone było świetnymi (i niepublikowanymi do tej pory) materiałami ilustracyjnymi.

Na koniec można było książkę o Kopaszewie kupić , zdobyć autograf autora, porozmawiać.

Przypominamy, że Emilian Prałat jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem slawistą, historykiem sztuki, społecznym opiekunem zabytków. Na swoim koncie ma wiele publikacji, w tym cztery książki. Dzieło o Kopaszewie jest drugim z serii „Miejsca i sztuka”.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z autorem książki, która pojawiła się w ramach naszego bibliotecznego cyklu „Za drzwiami biblioteki”.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska (16.09.2015)

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”


czas trwania filmu 02:58

 


18 lipca 2015 roku miała miejsce promocja książki Miejsca i Sztuka. Kopaszewo.

Oficjalną część spotkania promocyjnego, które odbyło się na tarasie ogrodowym pałacu kopaszewskiego, poprowadził prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Spółki “Danko” dr Karol Marciniak, gospodarz miejsca. W sposób szczególny przywitano pracowników “Danko” z Członkiem Zarządu p. Tadeuszem Leśniakiem oraz Dyrektorem Zakładu Naseienno-Rolnego Kopaszewo p. Tadeuszem Spurtaczem na czele. Następnie do niezwykle licznych gości (blisko 170 osób) zwrócił się pan Jacek Nowak Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Po nim kilka niezwykle serdecznych zdań wypowiedział pan Stanisław Chłapowski, który zechciał uświetnić promocję swoim przybyciem. Wśród gości, którzy przybyli do Kopaszewa byli także:

  • Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła
  • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Bartosz Kobus
  • Zastępca Wójta Gminy Kościan – Henrryk Bartoszewski
  • Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie – Elżbieta Olender
  • Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej – sekretarz pan Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak
  • w imieniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – prof. Miron Urbaniak, dr Mirosława Komolka
  • w imieniu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego – Leszek Majchrzak
  • w imieniu Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego – prezes Grażyna Nowaczyk
  • w imieniu Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza – sekretarz Alina Żołędziewska

Kontynuacją promocji była krótka prelekcja w kaplicy przypałacowej, podczas której ukazano te elementy, które ze względu na ograniczone rozmiary książki, nie mogły zostać w niej umieszczone. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano archiwalne fotografie ze zbiorów rodziny Chłapowskich oraz najciekawsze obiekty znajdujące się w Kopaszewie, zwłaszcza w kaplicy. Niewielkich rozmiarów kaplica wypełniona była po brzegi i nie zdołała pomieścić wszystkich gości. W międzyczasie można było nabyć książkę. Zwieńczeniem spotkania był bankiet kawowy w holu pałacu oraz grill, w którego organizacji zechciała pomóc Rada Sołecka Kopaszewa z panią Sołtys Joanną Ziętkiewicz na czele.

Jej, Leszkowi Majchrzakowi, Rodzinie oraz wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, obecność oraz wszelkie ciepłe słowa, które przy okazji tego spotkania zostały wypowiedziane.

Spółce “Danko” i Dyrektorowi Tadeuszowi Spurtaczowi dziękuję za możliwość zorganizowania promocji w pałacu.

W sposób szczególny dziękuję doktorowi Maciejowi Badurze i Barbarze Michałkowskiej za nieocenioną pomoc logistyczną podczas organizacji promocji oraz ogromne zaangażowanie w jej jak najlepszy przebieg.

Więcej fotografii na:

http://www.koscian.net/Tajemnice_Kopaszewa,26323.html

http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/o-historii-kopaszewa,3457349,artgal,t,id,tm.html

MEDIA O TYM WYDARZENIU: 

Gazeta Kościańska (02.06.2015) 

Fakty Kościańskie (02.06.2015)

Panorama Leszczyńska (13.07.2015)

Fakty Kościańskie (15.07.2015)

Panorama Leszczyńska (15.07.2015)

Kościan.net (19.07.2015)

nasze.miasto.pl (20.07.2015)

Fakty Kościańskie (22.07.2015)

Gazeta Kościańska (22.07.2015)

ABC Leszno 24 (13.07.2015)