Nowa międzynarodowa publikacja

Nowa międzynarodowa publikacja

W październiku 2016 rok ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Peter Lang we Frankfurcie nad Menem, książka poświęcona wierszowi litanijnemu. Cztery jej rozdziały poświęcono jego problemowi w geokulturowej przestrzeni Słowiańszczyzny Południowej:

Prałat E., Southern Slavs: At the Meeting Point of Traditions [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 207–220.

Prałat E., “From besmeared lips, from hating heart, from unclean tonue”: Writing and Rewriting of the Canon in Serbia [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 221–234.

Prałat E., “The Words that feeds hungry human  souls, the Word that gives power to your mind and heart”: Bulgaria from Clement of Ohrid to the “September Literature” Circle [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 235–251.

Prałat E., “Oh the blessed one, oh the most holy one, oh elevated above all the blessed ones”: Litanic Patterns and Folk Inspirations on Croatian Poetry [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 251-264.

Publikacja stworzona została przez zespół badaczy skupionych wokół dra hab. Witolda Sadowskiego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy.

Comments are closed.