Tag: Seria wydawnicza “Miejsca i Sztuka”

Relacja z promocji “Miejsca i Sztuka. Choryń”

Relacja z promocji “Miejsca i Sztuka. Choryń”

Blisko 300 osób przybyło 7 września do Choryni, by wziąć udział w uroczystej promocji piątego tomu serii Miejsca i Sztuka poświęconego tej właśnie miejscowości. Wśród gości znaleźli się liczni potomkowie rodu Taczanowskich.

 

Wszystkich zebranych gości przywitał Tomasz Dutkiewicz, prezes spółki DANKO będącej właścicielem zespołu dworskiego w Choryni, po czym przekazał głos autorowi książki, pomysłodawcy i organizatorowi promocji – drowi Emilianowi Prałatowi. Przedstawił on i powitał wszystkich przybyłych, a w sposób szczególny:

 • Jana Dziedziczaka, posła na Sejm RP;
 • Wojciecha Ziemniaka, posła na Sejm RP;
 • Zenona Jóźwiak, kierownika leszczyńskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Bernarda Turskiego, starostę kościańskiego;
 • Pawła Buksalewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego;
 • Andrzeja Przybyłę, wójta Gminy Kościan;
 • Mirosława Dudę, zastępcę wójta Gminy Kościan;
 • Prof. Jana Skuratowicza, prezesa poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i recenzenta książki;
 • Jolantę Goszczyńską, wojewódzką konserwator zabytków;
 • Paulinę Grądys, kierownika leszczyńskiej Delegatury WUOZ;
 •  Aleksandra Starzyńskiego, emerytowanego wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 • Piotra Ruszkiewicza, przewodniczącego Rady Miasta Kościan;
 • Macieja Kasprzaka, zastępcę burmistrza Miasta Kościan;
 • Jacka Nowaka, burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń;
 • Dr Elżbietę Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie;
 • Macieja Cudaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan;
 • Pawła Wachowiaka, prezesa spółki „Spójnia Nochowo”;
 • Andrzeja Jęcza, prezesa Stadniny Koni Racot;
 • Ks. Pawła Skrzypczaka, dziekana dekanatu kościańskiego;
 •  pracowników Spółki Danko, a zwłaszcza:
 • Danutę Hądzlik, dra Karola Marciniaka – dyrektora Zakładu Hodowli Roślin Choryń, Tadeusza Spurtacza – dyrektora Zakładu Rolno-Nasiennego Kopaszewo.

Licznie zebrani byli potomkowie rodziny Taczanowskich i Chłapowskich:

 

Krystyna i Grzegorz Taczanowscy, Ewa Taczanowska (wszyscy z Warszawy), Maria i Antoni Taczanowski z córką Bianką i wnukami, Zofia Uniejewska, Maciej Taczanowski, Stanisław Chłapowski, Piotr Chłapowski (z Londynu).

Serdecznie powitano także:

 • prof. Mirona Urbaniaka, wiceprezesa Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
 • Piotra Matuszkowiaka, sołtysa Choryni;
 • Mariana Michałowicza dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st im. dra Józefa Surzyńskiego wraz z gronem pedagogicznym i uczniami;
 • Janusza Dodota, dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury;
 • Chór Arion, mieszkańców Choryni, rodziców i rodzinę.

Następnie o zabranie głosu dr Prałat poprosił starostę Bernarda Turskiego, który powiedział m.in.:

 

W swej pracy dr Emilian Prałat spróbował przybliżyć nam wszystkim dzieje tej wyjątkowej miejscowości. Uczynił to przez zaprezentowanie jej historii, postaci z nią związanych, piękna zabytków, które choć może nie tak spektakularne, jak w innych zakątkach Polski, to jednak zachwycają swą rodzimością i związkiem z historią Ziemi Kościańskiej. Piąty tom z serii Miejsca i Sztuka porusza nie tylko kwestie estetyczne i zabytkoznawcze, ale dotyka tematów trudnych, czy przez wiele lat budzących emocje, jak chociażby słynnej „sprawy choryńskiej” związanej z jej sprzedażą przed ponad wiekiem. Niepublikowane dotychczas materiały źródłowe rzucają światło na tamte wydarzenia. Historia nigdy nie należała do tematów łatwych i jednoznacznych. W tej książce o sprawach trudnych i wymagających mówi się w sposób przystępny i nieoceniający. Dzisiaj, kiedy historia tak często bywa naginana do koniunkturalnych celów, takie spojrzenie, obiektywność i rzetelność naukowa są niezwykle cenne. Ufam, że zostaną one docenione. […] Seria Miejsca i Sztuka dra Prałata na stałe wpisała się w kulturalny pejzaż regionu. Wraz z kolejnymi tomami następne miejscowości regionu zostają odkryte, przybliżone, a my możemy – nierzadko z detektywistyczną wręcz dokładnością – poznać ich tajemnice i odkryć skarby. To przywilej i obowiązek. Przeszłość szybko odchodzi w niepamięć. Dr Prałat swoimi książkami chce ją zatrzymać, byśmy wszyscy mieli szansę na moment przenieść się w świat, którego świadectw z dnia na dzień jest coraz mniej i byśmy poczuli autentyczną dumę z miejsca, w którym przyszło nam żyć i pracować. Dzisiejsza promocja to święto tej miejscowości i tej społeczności. I dodajmy, że święto odmienne, jak każda poprzednia uroczystość towarzysząca książce. Ze szczególnym uznaniem powiat kościański spogląda na działania dra Prałata, nie tylko jako społecznego opiekuna zabytków, ale także jako organizatora wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich jest dzisiejsza promocja. Za ten trud i determinację, która tak wielu nam daje okazję uczestniczenia w wyjątkowych spotkaniach, chciałbym podziękować. Cieszę się zarazem, że powiat kościański ma swój udział w wydaniu także tej książki. Drugim powodem do radości jest rok, w którym obchodzimy stulecie wybuchu powstania wielkopolskiego i rocznicę odrodzenia Polski. Dzięki tak wielu elementom dzisiejszego spotkania pamięć o tamtych wydarzeniach jest żywa i obecna. To wartość dodana, która towarzyszy książce i powoduje, że mamy okazję uczestniczyć w tych radosnych rocznicach.

[cały tekst wystąpienia TUTAJ]

Jako kolejny do gości zwrócił się Andrzej Przybyła, wójt Gminy Kościan, który podkreślił zadowolenie i dumę gminy z faktu wydania kolejnego tomu serii oraz zadeklarował w imieniu własnym i Rady Gminy wsparcie kolejnych pozycji, dodając, że na opracowanie czeka 37 sołectw i tyleż samo miejscowości. Zaakcentował przy tym determinację autora w odnajdywaniu źródeł. Wątek historyczny poszerzył w niezwykle obszernej wypowiedzi prof. Jan Skuratowicz, eksponując trudności badawcze, jakie pojawiły się w trakcie prac nad książką, a przy których Profesor również pomógł.

Po pierwszych trzech wystąpieniach, dr Prałat zaprosił na scenę Chór „Arion” z Kościana. Śpiewacy wykonali kilka utworów szczególnie wybranych na tę okazję: Warszawiankę, Wielkopolską Marsyliankę,  odnaleziony przez Autora i specjalnie zaaranżowany utwór Taczanowski dobry był,  a następnie Z dymem pożarów, Wojenko, wojenko, a na zakończenie Rotę, do której śpiewania włączyli się wszyscy goście.

 

Po gromkich oklaskach i podziękowaniu chórzystom, dr Prałat poprosił o zabranie głosu prezesa Dutkiewicza, który przybliżył historię DANKO oraz wskazał na związki twórcy spółki Aleksandra Janasza z obchodami stulecia odzyskania niepodległości:

Zapoczątkowane w 1880 roku przez Aleksandra Janasza prace na nowymi odmianami zbóż, których uprawa stanowiłaby oręż w walce ekonomicznej z państwami zaborowymi, wpisywał się w projekt, który zwłaszcza w Wielkopolsce, zyskał miano najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Organicznicy XIX wieku nie byli zwolennikami walki zbrojnej. O wiele większej skuteczności upatrywali w modernizacji polskiej gospodarki i rolnictwa, które – silne i nowoczesne – mogło zapewnić niezależność materialną, która dawała podstawy do podtrzymywania i rozwijania kultury narodowej. Szczególnie w Wielkopolsce, gdzie od czasów gen. Chłapowskiego rolnictwo było w centrum uwagi, odnalazł Janasz niezwykle podatny grunt do realizacji swoich – na owe czasy – rewolucyjnych działań. Z pełną stanowczością podkreślić należy, że gdyby nie aktywność organiczników na tak wielu polach, powstanie wielkopolskie nie miałoby zapewne tak wiele szczęścia. Dość wspomnieć nawet tak banalny fakt, jak to, że większość aprowizacji wojsk wielkopolskich dostarczały pola obsiane zbożami pochodzącymi z hodowli Janasza.

Wydzierżawienie przez niego domeny państwowej Choryń, jakie nastąpiło krótko po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na stałe uczyniło z tej miejscowości i DANKO, synonim nowoczesnego rolnictwa, budującego swą markę i pozycję nie tylko na innowacyjności, ale także na tradycji. O powodzeniu inicjatywy Janasza świadczy fakt, iż jego odmiany skutecznie konkurowały ze zbożami rosyjskimi i pruskimi, a firma rozwijała się do momentu odzyskania niepodległości. Jeszcze przed I wojną światową odmiany dańkowskie były najchętniej wysiewanymi odmianami w zaborze rosyjskim. W kolejnych latach i przez całe dwudziestolecie międzywojenne, wyhodowana przez Janasza odmiana ‘Dańkowska Graniatka” była najchętniej uprawianym zbożem w Polsce. W roku stulecia odzyskania niepodległości, nie sposób nie przywołać dzieło Aleksandra Janasza i jego następców. Budowany przez nich kapitał, wytworzony materiał siewny, a także etos pracy spowodowały, że w pierwszych latach po 1918 roku, kiedy wymawiano słowo „zboże” jednocześnie z nim dodawano „Janasz”.

Choryń w okresie dwudziestolecia międzywojennego za sprawą Janasza i Wolskich stała się jednym z wzorcowych, nowoczesnych majątków. Za dwa lata minie 140 lat od założenia w Dańkowie firmy nasiennej, której spadkobiercą jest współcześnie DANKO. Będzie to okazja do przywołania nie tylko historycznych początków, ale także pochwalenia się osiągnięciami i sukcesami. Dzisiejsze spotkanie stanowi pewną uwerturę, podczas której pokazujemy nie tylko trzon działalności firmy, a więc hodowlę roślin, ale także troskę o zachowanie pamięci i dziedzictwa przeszłości. Biznes to nie tylko pomnażanie kapitału finansowego, to także społeczna odpowiedzialność, którą DANKO stara się realizować.

Na zakończenie pierwszej, oficjalnej części spotkania, dr Prałat wręczył pierwsze egzemplarz najnowszej książki:

 • Janinie Choderze, której również została ona dedykowana, a która była redaktorką i korektorką wszystkich książek z serii oraz tłumaczką tekstów i dokumentów francuskich;
 • Reginie Turskiej, która odebrała książkę w imieniu męża;
 • Tomaszowi Dutkiewiczowi, Danucie Hądzlik i Karolowi Marciniakowi;
 • Andrzejowi Przybyle, Maciejowi Cudakowi i Pawłowi Wachowiakowi.

 

Eksponując pod koniec znaczenie rzetelnej historii kształtującej pamięć historyczną i tożsamość, nawiązał do postaci Edmunda Taczanowskiego, którego powitał ku zdumieniu obecnych. Dzięki Arkadiuszowi Wesołkowi, który wcielił się w tę postać, na moment Choryń stała się świadkiem wizyty tego wybitnego Wielkopolanina. Taczanowski wjechał powozem, którym w 1918 roku Ignacy Jan Paderewski jechał z poznańskiego dworca kolejowego do „Bazaru”, przyczyniając się do wybuchu powstania wielkopolskiego. Dr Prałat przygotował tekst, który w konwencji pamiętnika deklamował Wesołek. Pojawiły się w nim nawiązania do wizyty Mickiewicza w Choryni (odczytano fragment Reduty Ordona), walk powstania styczniowego – w pewnym momencie na dziedziniec wpadł przy odgłosach wystrzałów oddział kosynierów – czy udziału we włoskiej wojnie domowej, w której Taczanowski walczył u bogu Giuseppe Garibaldiego. Żołnierze otoczyli swego dowódcę i rozsiedli się na schodach dworu.

 

Dalszą część wieczoru uświetnił występ młodych talentów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. ks. dra Józef Surzyńskiego w Kościanie, którzy zaprezentowali łącznie 13 utworów:

 • Johannes Donjon – Pan Pastorale – wyk. Zuzanna Spławska z kl. fletu mgr Agnieszki Panas; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • Feliks Nowowiejski – Valse lente – wyk. Filip Kauch z kl. fortepianu mgra Mariana Michałowicza;
 • Jan Sebastian Bach – Bouree G-dur – wyk. Igor Schwarz z kl. gitary mgra Krzysztofa Mieszały;
 • Antonin Dvorak – Humoresque – wyk. Zofia Miler z kl. wiolonczeli mgr Katarzyny Granos ; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • Robert Valentine – Sonata XII, cz. III i IV – wyk. Alicja Kowalska z kl. fletu mgr Agnieszki Panas; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • Carl Czerny – Etiuda a-moll op. 409 nr 4 – wyk. Adrian Szczepaniak z kl. fortepianu mgra Stanisława Dychy;
 • Balys Dwarionas – Walc – wyk. Nina Schwarz z kl. skrzypiec mgra Bogusława Wąsowskiego; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • Fryderyk Chopin – Polonez As-dur op. posthume (młodzieńczy) – wyk. Filip Kauch z kl. fortepianu mgra Mariana Michałowicza;
 • Luigi Legnani – Kaprys e-moll – wyk. Igor Schwarz z kl. gitary mgra Krzysztofa Mieszały;
 • Małgorzata Ryk – Affabile – wyk. Maria Ospałek z kl. fletu mgr Agnieszki Panas; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • Bernhard Romberg – Sonata – wyk. Zofia Miler z kl. wiolonczeli mgr Katarzyny Granos; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak;
 • Scott Joplin – Ragtime – wyk. Adrian Szczepaniak z kl. fortepianu mgra Stanisława Dychy;
 • Robert Clèrisse – Andante et Allegro – wyk. Borys Karmelski z kl. trąbki mgra Bartosza Ratajczyka; akompaniament: mgr Katarzyna Wojtkowiak.

« z 2 »

 

Na zakończenie dr Prałat wywołał przed scenę wszystkich artystów i przedstawił ich BIOGRAMY, dziękując zarazem rodzicom, pedagogom za przygotowanie młodzieży do występu, a technikom i akustykom z Kościańskiego Ośrodka Kultury za pomoc i profesjonalizm. Po raz kolejny przed dworem choryńskim pojawili się rekonstruktorzy, tym razem oddział w strojach z czasów powstania wielkopolskiego i mundurach Wojska Wielkopolskiego, z kulomiotem. Grupa zaprezentowała elementy musztry, Jarosław Dzikowski przypomniał najważniejsze dane dotyczące powstania oraz przybliżył osobę Stanisława Lossego z Choryni, weterana kampanii 1918–1919.

 

Następnie Autor zaprosił wszystkich zebranych o przejście pod pobliski kościół, gdzie wygłosił krótką prelekcję poświęconą pochowanym w krypcie członkom rodu, a następnie wspólnie z Andrzejem, Bianką i Maciejem Taczanowskimi złożył wiązankę kwiatów przy grobie, pod okolicznościowym banerem, gdzie wymienieni byli potomkowie rodu spoczywający w choryńskiej świątyni.

 

Zwieńczeniem wieczoru był bankiet kawowo-staropolski z domowymi wiktuałami i wypiekami.

 


Na gości promocji czekały dwie wystawy – jedna przygotowana przez dra Prałata a poświęcona dziejom Choryni i Taczanowskich, druga udostępniona przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Ponadto prof. Stefan Taczanowski wypożyczył na tę okazję niezwykłą pamiątkę rodzinną – inwentarz biblioteki dworu choryńskiego, pamiętający czasy Józefa Taczanowskiego.

 


W sposób szczególny dziękuję dr Maciejowi Badurze, Gminie Kościan, OSP Choryń, Filipowi Bączkiewiczowi, Paniom Annie Miler, Iwonie Gaertig, Krystynie i Wiktorii Itkowiak, Darii Wójcik, Małgorzacie Maćkowiak, Marii Zmarz, Piotrowi Matuszkowiakowi, Tadeuszowi Spurtaczowi za pomoc i wsparcie, które przyczyniły się do tego, że promocja była świętem Choryni.

Słowa uznania kieruję pod adresem rekonstruktorów: Piotra Owsiannego, Adama Wasielewskiego, Łukasza Gawronka, Łukasza Lucerka, Dawida Geblera, Konrada Kicińskiego, Jakuba Owsianego oraz członków Stowarzyszenia im. „Kościańskiej Rezerwy Skautowej” –- Jarosława Dzikowskiego i Przemysława Majchrzaka.

Emilian Prałat

Relacja z promocji ”Miejsca i Sztuka. Turew”

Relacja z promocji ”Miejsca i Sztuka. Turew”

8 lipca 2017 roku, na terenie dawnej posiadłości rodu Chłapowskich w Turwi, odbyła się promocja książki poświęconej tej miejscowości. Rozpoczęła ją o 17:00 Msza św. celebrowana przez JE ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Po przywitaniu przez proboszcza miejscowej parafii ks. Krzysztofa Pustkowiaka, autor książki przywitał Celebransa zwracając się z prośbą w imieniu mieszkańców i wszystkich obecnych o odprawienie mszy w intencji fundatorów i dobrodziejów kaplicy przypałacowej (obchodzącej 170-lecie powstania), szczególnie członków rodu Chłapowskich oraz w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Turwi.

W homilii bp Fortuniak zwrócił uwagę na szczególny charakter miejscowej kaplicy, której wezwanie odzwierciedlało panujące w XIX wieku prądy ideowe funkcjonujące w Kościele. Przypomniał również zasługi gen. Chłapowskiego i rodu w walce o zachowanie tożsamości w dobie zaborów. Modlitwę powszechną – ułożoną specjalnie na tę okazję – odczytali kolejno:

Maria Chłapowska-Naskalska, przedstawicielka linii kopaszewskiej; Módlmy się za Kościół Święty, Najwyższego Pasterza Franciszka, Duchowieństwo i cały Lud Boży, aby kierowani ufnością, z jaką Niepokalana przyjęła dobrą nowinę o tym, iż pocznie i porodzi Syna, nieustannie głosili Boga, Który jest, Który był i Który przychodzi. Ciebie prosimy…

Bernard Turski, Starosta Kościański; Módlmy się za naszą archidiecezję, jej Metropolitę, obecnego wśród nas biskupa Zdzisława i biskupów pomocniczych, abyśmy w jedności Ducha Świętego byli żywym Kościołem, jednym ciałem i duszą w Chrystusie. Ciebie prosimy

Piotr Chłapowski z Londynu, przedstawiciel linii kopaszewskiej;Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby płaszcz macierzyńskiej opieki Niepokalanej Matki i Królowej był dla nas każdego dnia świadectwem tego, co zawdzięczamy zanurzeniu w Bogu, który do końca nas umiłował. Ciebie prosimy…

Stanisław Chłapowski, przedstawiciel linii szołdrskiej; Módlmy się za zmarłych mieszkańców Turwi, którzy przybywali na to święte miejsce, kapelanów i siostry zakonne posługujące w kaplicy oraz księży zmartwychwstańców, którzy w Turwi rozpoczynali swą misję, aby na spotkanie w progach Ojca domu wyszła im litościwa Matka. Ciebie prosimy…

Emilian Prałat; Módlmy się za członków rodziny Chłapowskich, Morawskich, Koźmianów, ich krewnych i przyjaciół, w sposób szczególny za dusze fundatorów i budowniczych kaplicy i kościoła parafialnego, aby miłosierny i Dobry Pasterz dał im pić ze źródeł wody życia. Prośmy również Niepokalaną Matkę o opiekę na żyjącymi członkami Rodziny, aby świadomi odpowiedzialności za dziedzictwo historii, której są spadkobiercami, w swym życiu kierowali się cnotami chrześcijańskimi w myśl dewizy: dążyć do dobra, strzec go i rozsądnie używać. Ciebie prosimy…

Mirosław Duda, Zastępca Wójta Gminy Kościan; Módlmy się za nas tutaj obecnych, zwłaszcza mieszkańców Turwi, abyśmy pamiętając o swoich chrześcijańskich korzeniach oraz pokrzepieni przykładem tak wielu pięknych życiorysów, byli świadkami obecności Boga wśród nas.

Michał Buchert, sołtys wsi Turew; W cichości naszych serc przedstawmy przed łaskawym obliczem Niepokalanej Matki nasze pokorne prośby i prośmy by zaniosła je przed tron Boga w Niebieskim Jeruzalem. Ciebie prosimy…

Na prośbę autora, składka mszalna tego dnia została przeznaczona jako wkład parafii Wyskoć na renowację Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Zebrano 463,86 zł, do których dodano 87,90 zł uzyskane ze sprzedaży okolicznościowych pocztówek-cegiełek.

« z 7 »

 

Po zakończeniu mszy około 18:15 rozpoczęła się część oficjalna promocji na dziedzińcu honorowym przed pałacem. Szczęśliwie ustał również deszcz, który naznaczył całe popołudnie. Poza wymienionymi przedstawicielami władz powiatowo-gminnych oraz członkami rodu Chłapowskich, wśród powitanych przez Autora gości znaleźli się:

Teresa i Stanisław Morawscy przybyli z Rzymu,

Paweł Buksalewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego,

Mirosława Dudę Zastępcę Wójta Gminy Kościan,

Piotr Ruszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,

Prof. Jan Skuratowicz prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz recenzent książki,

Prof. Krzysztof Chłapowski, recenzent książki,

Prof. Tadeusz Józef Żuchowski z Instytutu Historii Sztuki UAM,

Dr Elżbieta Olender Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie,

Mgr  Henryk Krystek Dyrektor Archiwum Państwowego  w Poznaniu,

Prof. Miron Urbaniaka Wiceprezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej,

Dra hab. Cezary Trosiak Prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego,

Paweł Zając reprezentujący Towarzystwo im. Melchiora Wańkowicza,

Władysław Praiss Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan,

Paweł Wachowiak Prezes „Spójni” Nochowo,

Jadwiga i Stanisław Chłapowscy,

prof. Jerzy Karg długoletni kierownik Stacji Badawczej w Turwi oraz wyjątkowo licznie zebrani goście, których łącznie było niemal 470!

Po zakończeniu powitania dr Prałat przekazał głos prof. Krzysztofowi Kujawie, zastępcy Dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, który w imieniu obecnych użytkowników pałacu w Turwi przywitał gości. Podkreślił przy tej okazji uniwersalizm Turwi, przejawiający się w wielorakich aspektach działalności i funkcjonowania przede wszystkim pałacu. Przypomniał także postać prof. Zdzisława Wilusza, pierwszego kierownika stacji. Następnie dr Prałat poprosił starostę Bernarda Turskiego o zabranie głosu. W swym wystąpieniu podkreślił on zasługi Autora na polu zachowywania pamięci o dziedzictwie kulturowym i historii regionu oraz wyraził swoją wdzięczność za realizację działań w ramach wypełniania funkcji społecznego opiekuna zabytków. Zwracając się do gości stwierdził, iż mieszkańcy regionu mogą być dumni z faktu obecności i działalności Autora. W podobnych słowach do słuchaczy zwrócił się także Pan Mirosław Duda, Zastępca Wójta Gminy Kościan, który dodatkowo podkreślił ogromną determinację dra Prałata w organizacji promocji, co jak dobitnie podkreślił wymagało pokonania ogromnych trudności by spotkanie autorskie mogło się odbyć właśnie w Turwi i na terenie Stacji. Wyraził przy tej okazji uznanie dla profesjonalizmu organizacji wskazując na to, iż Autor dołożył wszelkich starań by imprezę zabezpieczyć. Następnie Autor poprosił o zabranie głosu recenzentów. Prof. Chłapowski podkreślił naukowość publikacji, wyjątkową szatę graficzną oraz fakt, iż rodzina Chłapowskich po raz kolejny została przypomniana, za co ród jest szczególnie wdzięczny. Nadmienił również, iż seria “Miejsca i Sztuka” została zgłoszona do prestiżowej Nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków. Prof. Jan Skuratowicz podkreślił wyjątkowość Turwi jako miejsca historycznego, wskazując, iż powinna zostać uznana za pomnik historii. Postulował także ponowne wydanie “Wspomnień z Turwi”, które powinny zostać opatrzone przypisami i indeksami. Na zakończenie dr Prałat zaapelował do mieszkańców i gości o troskę o Turew, która niestety okres swej świetności ma za sobą. Podkreślił również potrzebę przypominania roli tej miejscowości, która powinna być historycznym centrum gminy i powiatu. Kilka słów poświęcono także wyjątkowym gościom z Rzymu. Pan Stanisław Morawski (95 lat) przed wojną przez kilka lat mieszkał w pałacu i jest w chwili obecnej jedynym świadkiem tego, jak Turew wyglądała. Nie lada gratką była możliwość obejrzenia fragmentów zbiorów Pana Dariusza Kinala i Autora, na które składały się pamiątki związane z Chłapowskimi, m.in. pieniądz zastępczy z Turwi i Kopaszewa czy odręcznie rysowany przez Teklę Chłapowską okolicznościowy obrazek.

Około 19:00 rozpoczęła się w kaplicy okolicznościowa prelekcja w trakcie której Autor przybliżył największe skarby Turwi, m.in. przedstawił archeologiczne dzieje wsi, precjoza sprowadzone z Rzymu, Wenecji, Paryża, które ozdobiły kaplicę. Przypomniano także rolę Zmartwychwstańców i ich związki z Turwią. Na zakończenie promocji dr Prałat zaprezentował materiały, które pozyskał w maju w Tajnym Archiwum Watykańskim. Znalazły się wśród nich listy Dezyderego Chłapowskiego i Jana Koźmiana do papieża Piusa IX, w których proszą o przywileje odpustowe dla Turwi, Kopaszewa i Rąbinia. Oprawione reprinty tych dokumentów dr Prałat przekazał proboszczowi parafii Wyskoć, reprezentującej Kopaszewo sołtys Joannie Ziętkiewicz oraz ks. Ryszardowi Jankowskiemu z Rąbinia z nadzieją, iż zawisną one we wspomnianych kościołach. Po prelekcji odbył się recital kantatowo-oratoryjny w wykonaniu Katarzyny Zawady. Wnętrze kaplicy oraz park rozbrzmiewały utworami Bacha, Schuberta, Mozarta, Frisiny, Francka, Haendla. W przerwie między dwoma częściami recitalu dr Prałat przybliżył anegdotę wiązaną z kreacją Katarzyny Zawady będącą odwzorowaniem sukni Heleny Modrzejewskiej uwiecznionej na portrecie pędzla Tadeusza Ajdukiewicza. Na zakończenie wspaniały głos sopranistki nagrodzono gromkimi brawami oraz bukietem róż. Wyjątkowego sopranu Katarzyny Zawady goście mogli wysłuchać w drugim koncercie na dziedzińcu honorowym przed pałacem, którzy poprzedził bankiet kawowy.

Wspólnie z obdarzonym niezwykłej barwy barytonem Sławomirem Olgierdem Krammem artystka wykonała utwory operetkowe, szlagiery z repertuaru Anny German czy Andrei Bocellego. Sławomir Kramm zaprezentował m.in. utwory Jana Kiepury, Elvisa Presleya, Franka Sinatry czy Louisa Armstronga. Promocję zakończył bankiet staropolski, a w międzyczasie zwiedzanie pałacu z Autorem oraz gorzelni z jej kierownikiem Grzegorzem Koniecznym. Ostatni goście opuszczali pałac około 23:00, podczas gdy gorzelnia swe podwoje zamknęła blisko 01:00 w nocy.


Przybyli z Rzymu Teresa z Dembińskich (1929) i Stanisław Morawscy (1922) z Turwią związani są w sposób szczególny. Pan Stanisław pod okiem Tekli Chłapowskiej przygotowywał się tutaj do zdania matury. Za jej sprawą ocalał  trakcie II wojny światowej, a następnie przedostał się na Zachód. We Włoszech mieszka od lat 50. XX wieku. Przyjęte zaproszenie do odwiedzin Turwi nabrało szczególnego znaczenia, gdyż pan Morawski ostatni raz odwiedził tę miejscowość w latach 70. poprzedniego stulecia. Udział w promocji poprzedziła wizyta w Rąbiniu, gdzie wspólnie odwiedziliśmy nekropolią rodu i grób Tekli, na którym zapaliliśmy znicz, następnie folwarku Rąbinek oraz pałac w Kopaszewie, gdzie gości oprowadził dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego – Tadeusz Spurtacz. Krótka, sentymentalna podróż zakończyła się w Kościanie.


W sposób szczególny dziękuję dr Maciejowi Badurze, Gminie Kościan, Radzie Sołeckiej Wsi Turew, OSP Turew, Pani Jolancie Nowickiej, Państwu Karolowi i Beacie Smolarkom, Pani Sylwii Sobczyk, Panu Bogdanowi Smolarkowi, Paniom Annie Miler, Iwonie Gaertig, Krystynie i Wiktorii Itkowiak, Darii Wójcik, Małgorzacie Maćkowiak za pomoc i wsparcie, które przyczyniły się do tego, by promocja była świętem Turwi.

Emilian Prałat


MEDIA O PROMOCJI:

“Gazeta Kościańska” (12.07.2017) >>> zobacz <<<

“Leszczyńskie ABC” (19.07.2017) >>> zobacz <<<

“Nowiny Lokalne” (24.07.2017) >>>zobacz<<<

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Racot”

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Racot”

19 sierpnia 2016 roku, pałac w Racocie stał się świadkiem spektakularnego spotkania oraz miejscem, w którym zebrało się liczne grono miłośników historii, regionu, a przede wszystkim sztuki. Promocji 4 książki z serii wydawniczej Miejsca i Sztuka towarzyszyła wyjątkowa oprawa i znamienici goście. Do Racotu przybył wnuk ostatnich właścicieli tych dóbr – Książę Michał Benedykt von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Książę przyleciał do Poznania w godzinach przedpołudniowych, by w samo południe dotrzeć do Racotu. Po powitaniu przez Autora dostojny gość został zaproszony do apartamentu prezydenckiego, który na nieco ponad dobę, stał się domem Księcia Michała-Benedykta. Przy tej okazji Książę jako pierwszy z gości promocji, zapoznał się z najnowszą publikacją poświęconą Racotowi oraz przekazał Autorowi, książkę Barbary Beck, której był wydawcą, wpisując do niej okolicznościową dedykację. Chwilę później wnuk ostatnich niemieckich właścicieli został powitany przez pana Jacka Ługowskiego Prezesa Stadniny Koni „Racot”  Sp. z o.o. oraz pana Tomasza Jakubowskiego. Jako że była to pierwsza wizyta Jego Królewskiej Wysokości w Racocie i na ziemi kościańskiej, to też Autor przybliżył mu kilka najważniejszych wydarzeń z przeszłości miejscowości oraz pałacu. Po obiedzie zorganizowano krótką przejażdżkę bryczką na miejscowy hipodrom oraz po samym Racocie. Nad komfortem językowym gościa czuwała pani Renata Adamczak, która podczas dwudniowej wizyty Księcia pełniła rolę tłumaczki.

Uroczystą promocję rozpoczęła intrada wykonana przez Capellę Zamku Rydzyńskiego, która zadbała o oprawę muzyczną całego spotkania. Wszystkich dostojnych i drogich gości jako gospodarz miejsca, powitał pan Jacek Ługowski, Prezes Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o.

Wśród przybyłych osób znaleźli się poza wspomnianym Księciem Michałem-Benedyktem, także:

 • pani Małgorzata Grabska, potomkini rodu Broniszów, z którego wywodzili się ostatni polscy właściciele dóbr Racot,
 • pan Jacek Jerzy Domicz, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji,
 • prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM oraz licznie zebrani pracownicy Instytutu,
 • prof. dr hab. Bogusław Zieliński, Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM wraz z zastępczynią panią prof. Anną Gawarekcą,
 • pan Bernard Turski – Starosta Kościański,
 • pan Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan wraz z zastępcą panem Mirosławem Dudą,
 • pan Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana,
 • pan Bartosz Kobus – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
 • Stanisław Tokarski – proboszcz miejscowej parafii,
 • pan Aleksander Starzyński – emerytowany Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • pani dr Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie,
 • pan Władysław Praiss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan,
 • pan Paweł Wachowiak – Prezes Spółki „Spójnia” w Nochowie,
 • panowie Dominik i Łukasz Wieszczeczyńscy,
 • członkowie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z panem prof. Mironem Urbaniakiem na czele,
 • członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej z panami Ireneuszem Krzysiakiem, Maciejem Szymczakiem i Grzegorzem Nowakiem,
 • członkowie Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego z panem Leszkiem Majchrzakiem, Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza oraz Klubu Rotary, którego siedziba mieści się w pałacu w Racocie.

Po przywitaniu gości, Prezes Ługowski przekazał głos Autorowi, który w kilku zdaniach podkreślił znaczenie historii Racotu na mapie Wielkopolski i Polski, akcentując, iż było to miejsce spotkania trzech narodów: polskiego, holenderskiego i niemieckiego, a także dwóch religii: katolicyzmu i protestantyzmu. Obecność potomków ostatnich polskich i niemieckich właścicieli miejscowych dóbr stanowi natomiast świadectwo dopełnienia się historii, zamknięcia koła dziejowego, a zarazem początek nowego etapu w kształtowaniu wzajemnych relacji budowanych na gruncie kultury, a zwłaszcza pamięci o przeszłości. Po tym krótkim wstępie głos zabrał Książę Michał-Benedykt, który podkreślił, że zaproszenie wystosowane przez Autora do objęcia patronatu honorowego i do odwiedzenia Racotu, jak też sama promocja i uroczystość, wypełniły pewną lukę. Rodzina Księcia jak i on sam związani są silnymi więzami z Henrykowem, gdzie znajdują się byłe włości rodziny saksońsko-weimarskiej. Książę wyraził ubolewanie z powodu utraty dóbr racockich, przytaczając wiele wydarzeń historycznych, które do tego się przyczyniły, akcentując jednocześnie, że takie było zrządzenie historii i należy się z tym pogodzić. Nieco bliżej przedstawił Książę także swoich przodków, zwłaszcza dziadka Księcia Wilhelma Ernsta.

Jako kolejny głos zabrał pan Bernard Turski Starosta Kościański, który po słowach przywitania podkreślił znaczenie promowanej książki zwłaszcza w kontekście pełnienia przez Autora funkcji społecznego opiekuna zabytków w powiecie kościańskim. Słowa te znalazły kontynuację w wystąpieniu pana Andrzeja Przybyły, Wójta Gminy Kościan, który wskazał na bogactwo kulturalne ziemi kościańskiej, którego część została już opisana w ramach książek z serii Miejsca i Sztuka. Jednocześnie panowie Starosta i Wójt zaprosili Księcia oraz wszystkich gości do częstego powracania do powiatu i gminy oraz odkrywania ich piękna.

Tę pierwszą, oficjalną część promocji, zamknęło wystąpienie prof. Żuchowskiego, który przedstawił sylwetkę Autora, scharakteryzował serię wydawniczą, zrecenzował książkę oraz – co było sporym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych – w niezwykle finezyjny sposób wskazał na wielość miejscowości, które czekają na swoje opracowanie.

Dr Prałat, pisząc książki o swej okolicy, wyrwał ją z tradycyjnego pisarstwa regionalnego. Stworzona przez niego seria pomyślana została jako spojrzenie na niewielkie miejscowości z perspektywy wielkich wydarzeń i wielkich osobowości. Turew, Kopaszewo, Rąbiń nagle stają się sceną ważnych spraw, o których można poczytać na lekcji historii i literatury. To znaczy, dzięki sposobowi przedstawiania przez dr Prałata, dzieje tych miejscowości nie rozgrywają się gdzieś na marginesie wielkich wydarzeń, ale poprzez osoby, związane z tymi miejscowościami wpisują się o w historię przez „H”.Książki adresowane są do wszystkich, ale przede wszystkich do mieszkańców regionu. Z jednej strony napisane dobrą polszczyzną, zrozumiałe dla średnio wykształconego czytelnika, ale przekazujące najnowszy stan wiedzy, a nawet dające coś więcej. Nic dziwnego, że tak wiele regionalnych instytucji wspiera publikacje z serii Miejsca i Sztuka, ale należy też docenić fakt, że także władze Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej uznały, że książki Prałata zasługują na finansowanie. Sytuacja taka jest w polskich warunkach wyjątkowa, choć bardzo pożądana i zasługująca na docenienie. Dotychczasowe książki z serii zakomponowane są podobnie. Autor daje gruntownie opracowaną historię miejscowości, bazującą na źródłach, analizuje zabytkową substancję miejsca oraz przestrzeń, w której opisana została przeszłość. Książka o Racocie jest najobszerniejszą z dotychczasowych. Autor pokazuje w niej bardzo niezwykłe dzieje miejscowości znanej w Polsce zazwyczaj ze względu na słynną hodowlę koni i wierną grupę kibiców polskiej reprezentacji siatkówki. Prałat przedstawia ją przez dzieje książąt Jabłonowskich, dynastii orańskiej, domu saksońsko- weimarskiego, urzędu prezydenta II Rzeczpospolitej. To sprawia, że czytelnik odkrywa, że niezwykłość miejsca, o którym czyta, jest dziełem konkretnych osób, a jej materialnym potwierdzeniem są zabytki, których wartość i ważność odsłania się w czasie lektury. Czytelnicy książek regionalnych poszukują faktografii na temat swego regionu. Pan dr Prałat daje ją, ale przede wszystkim uczy patrzeć na obiekty, zabytki, drzewa, teksty, na które bez tej nauki niewprawne oko by nie spojrzało. Tym samem uczy wrażliwości i szacunku do przeszłości. (…)

Po zakończeniu tej części promocji, wszyscy zebrani przeszli pod budynek wyremontowanej obory wzniesionej w czasach Wielkiej Księżnej Zofii, a obecnie przekształconej we wspaniałą powozownię, która przy okazji promocji została uroczyście otwarta. Specjalnie na tę okazję pan Mieczysław Leśniczak z Capelli Zamku Rydzyńskiego wykonał na trąbce herolda (ang. coach trumpet) wspaniałą fanfarę. Przecięcia wstążki dokonali panowie: Bernard Turski, Andrzej Przybyła, prof. Tadeusz Żuchowski i prof. Bogusław Zieliński. Następnie jego poświęcenia dokonał ks. Stanisław Tokarski, a głos zabrał Prezes Stadniny Koni „Racot” Jacek Ługowski, który przybliżył historię tego miejsca oraz przedstawił główne obszary działalności Spółki. Równolegle z otwartymi podwojami powozowni, zebrani goście mogli podziwiać umiejętności jeźdźców Stadniny, którzy prezentowali swe umiejętności w skokach przez przeszkody. Na te okazję udostępniono także powóz, który niegdyś jeździł Ignacy Jan Paderewski. Każdy z chętnych miał okazję przejechać się nią wokół padoku przy powozowni.

Trzeci etap promocji stanowił koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego w kościele parafialnym, dawnej kaplicy Jabłonowskich. Za sprawą specjalnie na tę okazję przygotowanej przez Autora iluminacji świetlnej, wnętrze kościoła przesycone było nie tylko dźwiękami wspaniałej, majestatycznej muzyki, ale i blaskiem światła, które wydobywało piękno barokowego wnętrza. Koncert poprzedziło wykonanie na wstępie Trumpet Voluntary Jeremiasza Clark’a, przywitanie przez ks. Tokarskiego oraz prezentacja multimedialna Autora, w której wypunktowano kilka tematów, które zostały opisane w książce oraz zaprezentowano najcenniejsze dzieła sztuki znajdujące się w Racocie. W ramach koncertu zaprezentowano: muzykę dworską okresu renesansu, baroku i klasycyzmu (m.in.: Tielman Susato, Johann Christian Pezel, Henry Purcell, Michel Richard Delalande, Karol Kurpiński), muzykę myśliwską (sygnały myśliwskie, intrady jeździeckie, myśliwska muzyka operowa: Jiži Ignacy Linek, Karol Kurpiński, Karl Marii von Weber oraz muzyka Giuseppe Verdiego, Johanna Straussa i Ennio Morricone) oraz zaprezentowano możliwości poszczególnych instrumentów (rogi myśliwskie naturalne i koncertowe: pless, par force oraz trąbki sygnałowe). Owacje na stojąco były najlepszym dowodem na absolutny zachwyt wszystkich zebranych oraz kunszt muzyków. Koncert zakończył bis i owacje na stojąco.

Ostatnią część promocji stanowił bankiet kawowo-staropolski zorganizowany w parku przypałacowym. Równolegle z nim rozpoczęło się zwiedzanie pałacu. Dwie grupy gości miały okazję zejść do piwnic pałacowych, w których Autor pokazał dawny schron prezydencki, a później w przestrzeniach usłyszały m.in. legendę Doroty z Broniszów czy ciekawostki związane ze skarbcem pałacowym i życiem mieszkańców.

Promocja – przy wspaniałej, wymarzonej pogodzie, zakończyła się w późnych godzinach wieczornych i zgromadziła blisko 350 osób.

MEDIA O PROMOCJI:

“GAZETA KOŚCIAŃSKA” – Racot – dziedzictwo przeszłości

KOŚCIAN.NET – Sztuka i miejsce

GMINA KOŚCIAN – Promocja książki “Miejsca i Sztuka. Racot” oraz otwarcie powozowni

OTOPANORAMA.PL – Książę w Racocie

NOWINYLOKALNE.PL – Racot niecodzienne uroczystości w wyjątkowej oprawie

TELEWIZJA WTK –  Racot historia okolic Kosciana z arystokracją w tle

NOWINYLOKALNE.PL – Powiat pełen skarbów

PANORAMA LESZCZYŃSKA – Opiekun zabytków zaprosił Księcia do Racotu

GAZETA KOŚCIAŃSKA – Racot dziedzictwo przeszłości 

 

 

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Emilian Prałat, autor książki „Miejsca i sztuka. Kopaszewo” był gościem naszej biblioteki dnia 9 września.

Promocja książki odbyła się już w lipcu, ale spotkanie w kościańskiej bibliotece było świetną okazją do tego, by posłuchać niezwykle ciekawej prezentacji. Autor przybliżył historię tej podkościańskiej wsi, opowiedział o potomkach rodu Chłapowskich, którzy z Kopaszewem byli związani. A to wszystko opatrzone było świetnymi (i niepublikowanymi do tej pory) materiałami ilustracyjnymi.

Na koniec można było książkę o Kopaszewie kupić , zdobyć autograf autora, porozmawiać.

Przypominamy, że Emilian Prałat jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem slawistą, historykiem sztuki, społecznym opiekunem zabytków. Na swoim koncie ma wiele publikacji, w tym cztery książki. Dzieło o Kopaszewie jest drugim z serii „Miejsca i sztuka”.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z autorem książki, która pojawiła się w ramach naszego bibliotecznego cyklu „Za drzwiami biblioteki”.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska (16.09.2015)

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”


czas trwania filmu 02:58

 


18 lipca 2015 roku miała miejsce promocja książki Miejsca i Sztuka. Kopaszewo.

Oficjalną część spotkania promocyjnego, które odbyło się na tarasie ogrodowym pałacu kopaszewskiego, poprowadził prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Spółki “Danko” dr Karol Marciniak, gospodarz miejsca. W sposób szczególny przywitano pracowników “Danko” z Członkiem Zarządu p. Tadeuszem Leśniakiem oraz Dyrektorem Zakładu Naseienno-Rolnego Kopaszewo p. Tadeuszem Spurtaczem na czele. Następnie do niezwykle licznych gości (blisko 170 osób) zwrócił się pan Jacek Nowak Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Po nim kilka niezwykle serdecznych zdań wypowiedział pan Stanisław Chłapowski, który zechciał uświetnić promocję swoim przybyciem. Wśród gości, którzy przybyli do Kopaszewa byli także:

 • Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Bartosz Kobus
 • Zastępca Wójta Gminy Kościan – Henrryk Bartoszewski
 • Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie – Elżbieta Olender
 • Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej – sekretarz pan Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak
 • w imieniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – prof. Miron Urbaniak, dr Mirosława Komolka
 • w imieniu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego – Leszek Majchrzak
 • w imieniu Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego – prezes Grażyna Nowaczyk
 • w imieniu Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza – sekretarz Alina Żołędziewska

Kontynuacją promocji była krótka prelekcja w kaplicy przypałacowej, podczas której ukazano te elementy, które ze względu na ograniczone rozmiary książki, nie mogły zostać w niej umieszczone. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano archiwalne fotografie ze zbiorów rodziny Chłapowskich oraz najciekawsze obiekty znajdujące się w Kopaszewie, zwłaszcza w kaplicy. Niewielkich rozmiarów kaplica wypełniona była po brzegi i nie zdołała pomieścić wszystkich gości. W międzyczasie można było nabyć książkę. Zwieńczeniem spotkania był bankiet kawowy w holu pałacu oraz grill, w którego organizacji zechciała pomóc Rada Sołecka Kopaszewa z panią Sołtys Joanną Ziętkiewicz na czele.

Jej, Leszkowi Majchrzakowi, Rodzinie oraz wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, obecność oraz wszelkie ciepłe słowa, które przy okazji tego spotkania zostały wypowiedziane.

Spółce “Danko” i Dyrektorowi Tadeuszowi Spurtaczowi dziękuję za możliwość zorganizowania promocji w pałacu.

W sposób szczególny dziękuję doktorowi Maciejowi Badurze i Barbarze Michałkowskiej za nieocenioną pomoc logistyczną podczas organizacji promocji oraz ogromne zaangażowanie w jej jak najlepszy przebieg.

Więcej fotografii na:

http://www.koscian.net/Tajemnice_Kopaszewa,26323.html

http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/o-historii-kopaszewa,3457349,artgal,t,id,tm.html

MEDIA O TYM WYDARZENIU: 

Gazeta Kościańska (02.06.2015) 

Fakty Kościańskie (02.06.2015)

Panorama Leszczyńska (13.07.2015)

Fakty Kościańskie (15.07.2015)

Panorama Leszczyńska (15.07.2015)

Kościan.net (19.07.2015)

nasze.miasto.pl (20.07.2015)

Fakty Kościańskie (22.07.2015)

Gazeta Kościańska (22.07.2015)

ABC Leszno 24 (13.07.2015)