Tag: Promocja książki

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Racot”

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Racot”

19 sierpnia 2016 roku, pałac w Racocie stał się świadkiem spektakularnego spotkania oraz miejscem, w którym zebrało się liczne grono miłośników historii, regionu, a przede wszystkim sztuki. Promocji 4 książki z serii wydawniczej Miejsca i Sztuka towarzyszyła wyjątkowa oprawa i znamienici goście. Do Racotu przybył wnuk ostatnich właścicieli tych dóbr – Książę Michał Benedykt von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Książę przyleciał do Poznania w godzinach przedpołudniowych, by w samo południe dotrzeć do Racotu. Po powitaniu przez Autora dostojny gość został zaproszony do apartamentu prezydenckiego, który na nieco ponad dobę, stał się domem Księcia Michała-Benedykta. Przy tej okazji Książę jako pierwszy z gości promocji, zapoznał się z najnowszą publikacją poświęconą Racotowi oraz przekazał Autorowi, książkę Barbary Beck, której był wydawcą, wpisując do niej okolicznościową dedykację. Chwilę później wnuk ostatnich niemieckich właścicieli został powitany przez pana Jacka Ługowskiego Prezesa Stadniny Koni „Racot”  Sp. z o.o. oraz pana Tomasza Jakubowskiego. Jako że była to pierwsza wizyta Jego Królewskiej Wysokości w Racocie i na ziemi kościańskiej, to też Autor przybliżył mu kilka najważniejszych wydarzeń z przeszłości miejscowości oraz pałacu. Po obiedzie zorganizowano krótką przejażdżkę bryczką na miejscowy hipodrom oraz po samym Racocie. Nad komfortem językowym gościa czuwała pani Renata Adamczak, która podczas dwudniowej wizyty Księcia pełniła rolę tłumaczki.

Uroczystą promocję rozpoczęła intrada wykonana przez Capellę Zamku Rydzyńskiego, która zadbała o oprawę muzyczną całego spotkania. Wszystkich dostojnych i drogich gości jako gospodarz miejsca, powitał pan Jacek Ługowski, Prezes Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o.

Wśród przybyłych osób znaleźli się poza wspomnianym Księciem Michałem-Benedyktem, także:

 • pani Małgorzata Grabska, potomkini rodu Broniszów, z którego wywodzili się ostatni polscy właściciele dóbr Racot,
 • pan Jacek Jerzy Domicz, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji,
 • prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM oraz licznie zebrani pracownicy Instytutu,
 • prof. dr hab. Bogusław Zieliński, Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM wraz z zastępczynią panią prof. Anną Gawarekcą,
 • pan Bernard Turski – Starosta Kościański,
 • pan Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan wraz z zastępcą panem Mirosławem Dudą,
 • pan Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana,
 • pan Bartosz Kobus – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
 • Stanisław Tokarski – proboszcz miejscowej parafii,
 • pan Aleksander Starzyński – emerytowany Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • pani dr Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie,
 • pan Władysław Praiss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan,
 • pan Paweł Wachowiak – Prezes Spółki „Spójnia” w Nochowie,
 • panowie Dominik i Łukasz Wieszczeczyńscy,
 • członkowie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z panem prof. Mironem Urbaniakiem na czele,
 • członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej z panami Ireneuszem Krzysiakiem, Maciejem Szymczakiem i Grzegorzem Nowakiem,
 • członkowie Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego z panem Leszkiem Majchrzakiem, Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza oraz Klubu Rotary, którego siedziba mieści się w pałacu w Racocie.

Po przywitaniu gości, Prezes Ługowski przekazał głos Autorowi, który w kilku zdaniach podkreślił znaczenie historii Racotu na mapie Wielkopolski i Polski, akcentując, iż było to miejsce spotkania trzech narodów: polskiego, holenderskiego i niemieckiego, a także dwóch religii: katolicyzmu i protestantyzmu. Obecność potomków ostatnich polskich i niemieckich właścicieli miejscowych dóbr stanowi natomiast świadectwo dopełnienia się historii, zamknięcia koła dziejowego, a zarazem początek nowego etapu w kształtowaniu wzajemnych relacji budowanych na gruncie kultury, a zwłaszcza pamięci o przeszłości. Po tym krótkim wstępie głos zabrał Książę Michał-Benedykt, który podkreślił, że zaproszenie wystosowane przez Autora do objęcia patronatu honorowego i do odwiedzenia Racotu, jak też sama promocja i uroczystość, wypełniły pewną lukę. Rodzina Księcia jak i on sam związani są silnymi więzami z Henrykowem, gdzie znajdują się byłe włości rodziny saksońsko-weimarskiej. Książę wyraził ubolewanie z powodu utraty dóbr racockich, przytaczając wiele wydarzeń historycznych, które do tego się przyczyniły, akcentując jednocześnie, że takie było zrządzenie historii i należy się z tym pogodzić. Nieco bliżej przedstawił Książę także swoich przodków, zwłaszcza dziadka Księcia Wilhelma Ernsta.

Jako kolejny głos zabrał pan Bernard Turski Starosta Kościański, który po słowach przywitania podkreślił znaczenie promowanej książki zwłaszcza w kontekście pełnienia przez Autora funkcji społecznego opiekuna zabytków w powiecie kościańskim. Słowa te znalazły kontynuację w wystąpieniu pana Andrzeja Przybyły, Wójta Gminy Kościan, który wskazał na bogactwo kulturalne ziemi kościańskiej, którego część została już opisana w ramach książek z serii Miejsca i Sztuka. Jednocześnie panowie Starosta i Wójt zaprosili Księcia oraz wszystkich gości do częstego powracania do powiatu i gminy oraz odkrywania ich piękna.

Tę pierwszą, oficjalną część promocji, zamknęło wystąpienie prof. Żuchowskiego, który przedstawił sylwetkę Autora, scharakteryzował serię wydawniczą, zrecenzował książkę oraz – co było sporym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych – w niezwykle finezyjny sposób wskazał na wielość miejscowości, które czekają na swoje opracowanie.

Dr Prałat, pisząc książki o swej okolicy, wyrwał ją z tradycyjnego pisarstwa regionalnego. Stworzona przez niego seria pomyślana została jako spojrzenie na niewielkie miejscowości z perspektywy wielkich wydarzeń i wielkich osobowości. Turew, Kopaszewo, Rąbiń nagle stają się sceną ważnych spraw, o których można poczytać na lekcji historii i literatury. To znaczy, dzięki sposobowi przedstawiania przez dr Prałata, dzieje tych miejscowości nie rozgrywają się gdzieś na marginesie wielkich wydarzeń, ale poprzez osoby, związane z tymi miejscowościami wpisują się o w historię przez „H”.Książki adresowane są do wszystkich, ale przede wszystkich do mieszkańców regionu. Z jednej strony napisane dobrą polszczyzną, zrozumiałe dla średnio wykształconego czytelnika, ale przekazujące najnowszy stan wiedzy, a nawet dające coś więcej. Nic dziwnego, że tak wiele regionalnych instytucji wspiera publikacje z serii Miejsca i Sztuka, ale należy też docenić fakt, że także władze Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej uznały, że książki Prałata zasługują na finansowanie. Sytuacja taka jest w polskich warunkach wyjątkowa, choć bardzo pożądana i zasługująca na docenienie. Dotychczasowe książki z serii zakomponowane są podobnie. Autor daje gruntownie opracowaną historię miejscowości, bazującą na źródłach, analizuje zabytkową substancję miejsca oraz przestrzeń, w której opisana została przeszłość. Książka o Racocie jest najobszerniejszą z dotychczasowych. Autor pokazuje w niej bardzo niezwykłe dzieje miejscowości znanej w Polsce zazwyczaj ze względu na słynną hodowlę koni i wierną grupę kibiców polskiej reprezentacji siatkówki. Prałat przedstawia ją przez dzieje książąt Jabłonowskich, dynastii orańskiej, domu saksońsko- weimarskiego, urzędu prezydenta II Rzeczpospolitej. To sprawia, że czytelnik odkrywa, że niezwykłość miejsca, o którym czyta, jest dziełem konkretnych osób, a jej materialnym potwierdzeniem są zabytki, których wartość i ważność odsłania się w czasie lektury. Czytelnicy książek regionalnych poszukują faktografii na temat swego regionu. Pan dr Prałat daje ją, ale przede wszystkim uczy patrzeć na obiekty, zabytki, drzewa, teksty, na które bez tej nauki niewprawne oko by nie spojrzało. Tym samem uczy wrażliwości i szacunku do przeszłości. (…)

Po zakończeniu tej części promocji, wszyscy zebrani przeszli pod budynek wyremontowanej obory wzniesionej w czasach Wielkiej Księżnej Zofii, a obecnie przekształconej we wspaniałą powozownię, która przy okazji promocji została uroczyście otwarta. Specjalnie na tę okazję pan Mieczysław Leśniczak z Capelli Zamku Rydzyńskiego wykonał na trąbce herolda (ang. coach trumpet) wspaniałą fanfarę. Przecięcia wstążki dokonali panowie: Bernard Turski, Andrzej Przybyła, prof. Tadeusz Żuchowski i prof. Bogusław Zieliński. Następnie jego poświęcenia dokonał ks. Stanisław Tokarski, a głos zabrał Prezes Stadniny Koni „Racot” Jacek Ługowski, który przybliżył historię tego miejsca oraz przedstawił główne obszary działalności Spółki. Równolegle z otwartymi podwojami powozowni, zebrani goście mogli podziwiać umiejętności jeźdźców Stadniny, którzy prezentowali swe umiejętności w skokach przez przeszkody. Na te okazję udostępniono także powóz, który niegdyś jeździł Ignacy Jan Paderewski. Każdy z chętnych miał okazję przejechać się nią wokół padoku przy powozowni.

Trzeci etap promocji stanowił koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego w kościele parafialnym, dawnej kaplicy Jabłonowskich. Za sprawą specjalnie na tę okazję przygotowanej przez Autora iluminacji świetlnej, wnętrze kościoła przesycone było nie tylko dźwiękami wspaniałej, majestatycznej muzyki, ale i blaskiem światła, które wydobywało piękno barokowego wnętrza. Koncert poprzedziło wykonanie na wstępie Trumpet Voluntary Jeremiasza Clark’a, przywitanie przez ks. Tokarskiego oraz prezentacja multimedialna Autora, w której wypunktowano kilka tematów, które zostały opisane w książce oraz zaprezentowano najcenniejsze dzieła sztuki znajdujące się w Racocie. W ramach koncertu zaprezentowano: muzykę dworską okresu renesansu, baroku i klasycyzmu (m.in.: Tielman Susato, Johann Christian Pezel, Henry Purcell, Michel Richard Delalande, Karol Kurpiński), muzykę myśliwską (sygnały myśliwskie, intrady jeździeckie, myśliwska muzyka operowa: Jiži Ignacy Linek, Karol Kurpiński, Karl Marii von Weber oraz muzyka Giuseppe Verdiego, Johanna Straussa i Ennio Morricone) oraz zaprezentowano możliwości poszczególnych instrumentów (rogi myśliwskie naturalne i koncertowe: pless, par force oraz trąbki sygnałowe). Owacje na stojąco były najlepszym dowodem na absolutny zachwyt wszystkich zebranych oraz kunszt muzyków. Koncert zakończył bis i owacje na stojąco.

Ostatnią część promocji stanowił bankiet kawowo-staropolski zorganizowany w parku przypałacowym. Równolegle z nim rozpoczęło się zwiedzanie pałacu. Dwie grupy gości miały okazję zejść do piwnic pałacowych, w których Autor pokazał dawny schron prezydencki, a później w przestrzeniach usłyszały m.in. legendę Doroty z Broniszów czy ciekawostki związane ze skarbcem pałacowym i życiem mieszkańców.

Promocja – przy wspaniałej, wymarzonej pogodzie, zakończyła się w późnych godzinach wieczornych i zgromadziła blisko 350 osób.

MEDIA O PROMOCJI:

“GAZETA KOŚCIAŃSKA” – Racot – dziedzictwo przeszłości

KOŚCIAN.NET – Sztuka i miejsce

GMINA KOŚCIAN – Promocja książki “Miejsca i Sztuka. Racot” oraz otwarcie powozowni

OTOPANORAMA.PL – Książę w Racocie

NOWINYLOKALNE.PL – Racot niecodzienne uroczystości w wyjątkowej oprawie

TELEWIZJA WTK –  Racot historia okolic Kosciana z arystokracją w tle

NOWINYLOKALNE.PL – Powiat pełen skarbów

PANORAMA LESZCZYŃSKA – Opiekun zabytków zaprosił Księcia do Racotu

GAZETA KOŚCIAŃSKA – Racot dziedzictwo przeszłości 

 

 

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI “MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ”

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI “MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ”

28 maja 2016 roku o godzinie 16:00, w sali wiejskiej w Rąbiniu, rozpoczęła się promocja książki z serii Miejsca i Sztuka poświęcona tej właśnie miejscowości. Wśród blisko 300 gości przybyłych na to spotkanie, szczególnie licznie reprezentowany był ród Chłapowskich. Wśród miłych gości byli przedstawiciele trzech linii: kopaszewskiej, szołdrskiej i czerwonowiejskiej:

Maria i Jerzy Naskalscy,

prof. Krzysztof Chłapowski – jeden z recenzentów książki oraz autor przedmowy do niej,

Stanisław Chłapowski,

a także:

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Jacek Nowak wraz ze swym zastępcą

Zastępca Wójta Gminy Kościan – Mirosław Duda

prof. Jarosław Jarzewicz i prof. Jan Skuratowicz z Instytutu Historii Sztuki UAM

Aleksander Starzyński, były Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie

ks. Ryszard Jankowski – proboszcz Parafii Rąbińskiej

Lucyna Jaszkiewicz – sołtys Rąbinia

dr Cezary Trosiak – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz członkowie Stowarzyszenia

Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

dr Mirosława Komolka i dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr z Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Dorota Słowiańska – Prezez Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza oraz Członkowie Towarzystwa

Grażyna Nowaczyk – Prezes Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Członkowie Towarzystwa

Jarosław Biegański – Leśniczy Leśnictwa Turew reprezentujący Nadleśnictwo Kościan

Joanna Ziętkiewicz  – sołtys Kopaszewa oraz radny Gminy Krzywiń Leszek Majchrzak

a przede wszystkim wielu mieszkańców Rąbinia, okolicznych miejscowości oraz wielu gości z odległych zakątków Wielkopolski.

700-lecie RąbiniaPo przywitaniu gości przez Autora książki, w trakcie którego nastąpiło odsłonięcie okolicznościowego baneru z okazji 700-lecia pierwszej pisanej wzmianki o Rąbinia, kilka słów do zebranych skierował burmistrz Nowak. Następnie głos zabrał prof. Chłapowski wygłaszając okolicznościową laudację oraz przybliżając publikację. Pierwsza część promocji zakończyła się zaproszeniem do przejścia do kościoła parafialnego. O godzinie 17:00 rozpoczeła się druga część promocji. Rozpoczęła ją krótka modlitwa oraz śpiew Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Męskiego „Arion” z Kościana. Następnie ks. Jankowski przybliżył najważniejsze momenty związane z pracami renowacyjno-konserwatorskimi, jakich dokonano w ostatnich latach w kościele. W dalszej części Autor książki zaprezentował w prezentacji multimedialnej kluczowe momenty w dziejach Rąbinia oraz wybrane dzieła sztuki świadczące o jego wielowiekowej historii. Prelekcję zakończył recital Chóru Arion pod dyrekcją Agnieszki Maćkowiak wykonujący Sławimy Boże Cię Jana Sebastiana Bacha, Modlitwę w kościółku z opery Halka, Na nowej górze, melodię ludową z Wielkopolski oraz Wieczorny dzwon. Gromkie brama zakończyło przejście na nekropolię przykościelną, gdzie złożono kwiaty na grobie Kazimierza Chłapowskiego, którego 100-lecie śmierci przypadające w bieżącym roku zostało przy okazji promocji wyeksponowane. Wieniec złożyli prawnuczka Kazimierza – Maria Naskalska i Emilian Prałat oraz delegacja mieszkańców Kopaszewa, Rąbinia oraz Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń. Po tej chwili zadumy ponownie udaliśmy się do sali wiejskiej, gdzie o 18:15 rozpoczęła się ostatnia, bankietowo-grillowa część promocji. Poprzedził ją okolicznościowy występ uczniów z Zespołu Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Jerce. Uczniowie w barwnej inscenizacji (m.in. z tańcami ludowymi, śpiewem) przedstawiły 25 wieków dziejów Rąbinia – począwszy od lokacji osady w tych okolicach aż po czasy Kazimierza Chłapowskiego. W przygotowaniu uczniów szczególnie zaangażowane były: Violetta Landzwojczak, Alicja Maciejewska, Marta Rubrycka, Bernadetta Drozda i Michał Piotrowski. Dopełnieniem ostatniej części promocji było wspólne grillowanie oraz bankiet kawowy do późnych godzin wieczornych, czemu sprzyjała wspaniała pogoda oraz wszechobecny zapach akacji pamiętających czasy generała Dezyderego.

Świadectwem zainteresowania promocją i książką, jak również dowodem ogromnej liczby gości, był zabawny skądinąd fakt, iż niewielki Rąbiń został bodaj pierwszy raz w swych dziejach niemal całkowicie zakorkowany.

W sposób szczególny chciałbym podziękować osobom, które zechciały pozytywnie odpowiedzieć na prośbę o pomóc oraz wsparcie logistyczne promocji, szczególnie zaś OSP w Rąbiniu, dr. Maciejowi Badurze, Leszkowi Majchrzakowi, Tadeuszowi Spurtaczowi, Mateuszowi i Joannie Ziętkiewiczom, Barbarze Michałkowskiej, Agnieszcze Łagodzkiej, Wiktorii Itkowiak, Darii Wójcik, Dorocie Chmielewskiej, Małgorzacie Maćkowiak. Dziękuję!

Emilian Prałat

“Miejsca i Sztuka. Kopaszewo” w Paryżu!

“Miejsca i Sztuka. Kopaszewo” w Paryżu!

“Miejsca i Sztuka. Kopaszewo” w Paryżu!

Profesor Stanisław Sierpowski przekazał kilka dni temu książkę poświęconą Kopaszewu na ręce JE Ambasadora RP we Francji dra Andrzeja Byrta. Na zdjęciu widoczni są także: także Prezes Akademickiego Klubu Seniora w Poznania Andrzej Jacek Kowalski; honorowy prezes AKS Zenon Wośkowiak oraz były dziekan Wydziału Filologicznego UAM prof. Tomasz Pokrzywniak, autorką zdjęć zdjęć jest pani Aleksandra Stożek- Kowalska

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Emilian Prałat, autor książki „Miejsca i sztuka. Kopaszewo” był gościem naszej biblioteki dnia 9 września.

Promocja książki odbyła się już w lipcu, ale spotkanie w kościańskiej bibliotece było świetną okazją do tego, by posłuchać niezwykle ciekawej prezentacji. Autor przybliżył historię tej podkościańskiej wsi, opowiedział o potomkach rodu Chłapowskich, którzy z Kopaszewem byli związani. A to wszystko opatrzone było świetnymi (i niepublikowanymi do tej pory) materiałami ilustracyjnymi.

Na koniec można było książkę o Kopaszewie kupić , zdobyć autograf autora, porozmawiać.

Przypominamy, że Emilian Prałat jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem slawistą, historykiem sztuki, społecznym opiekunem zabytków. Na swoim koncie ma wiele publikacji, w tym cztery książki. Dzieło o Kopaszewie jest drugim z serii „Miejsca i sztuka”.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z autorem książki, która pojawiła się w ramach naszego bibliotecznego cyklu „Za drzwiami biblioteki”.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska (16.09.2015)

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”


czas trwania filmu 02:58

 


18 lipca 2015 roku miała miejsce promocja książki Miejsca i Sztuka. Kopaszewo.

Oficjalną część spotkania promocyjnego, które odbyło się na tarasie ogrodowym pałacu kopaszewskiego, poprowadził prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Spółki “Danko” dr Karol Marciniak, gospodarz miejsca. W sposób szczególny przywitano pracowników “Danko” z Członkiem Zarządu p. Tadeuszem Leśniakiem oraz Dyrektorem Zakładu Naseienno-Rolnego Kopaszewo p. Tadeuszem Spurtaczem na czele. Następnie do niezwykle licznych gości (blisko 170 osób) zwrócił się pan Jacek Nowak Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Po nim kilka niezwykle serdecznych zdań wypowiedział pan Stanisław Chłapowski, który zechciał uświetnić promocję swoim przybyciem. Wśród gości, którzy przybyli do Kopaszewa byli także:

 • Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Bartosz Kobus
 • Zastępca Wójta Gminy Kościan – Henrryk Bartoszewski
 • Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie – Elżbieta Olender
 • Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej – sekretarz pan Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak
 • w imieniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – prof. Miron Urbaniak, dr Mirosława Komolka
 • w imieniu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego – Leszek Majchrzak
 • w imieniu Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego – prezes Grażyna Nowaczyk
 • w imieniu Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza – sekretarz Alina Żołędziewska

Kontynuacją promocji była krótka prelekcja w kaplicy przypałacowej, podczas której ukazano te elementy, które ze względu na ograniczone rozmiary książki, nie mogły zostać w niej umieszczone. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano archiwalne fotografie ze zbiorów rodziny Chłapowskich oraz najciekawsze obiekty znajdujące się w Kopaszewie, zwłaszcza w kaplicy. Niewielkich rozmiarów kaplica wypełniona była po brzegi i nie zdołała pomieścić wszystkich gości. W międzyczasie można było nabyć książkę. Zwieńczeniem spotkania był bankiet kawowy w holu pałacu oraz grill, w którego organizacji zechciała pomóc Rada Sołecka Kopaszewa z panią Sołtys Joanną Ziętkiewicz na czele.

Jej, Leszkowi Majchrzakowi, Rodzinie oraz wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, obecność oraz wszelkie ciepłe słowa, które przy okazji tego spotkania zostały wypowiedziane.

Spółce “Danko” i Dyrektorowi Tadeuszowi Spurtaczowi dziękuję za możliwość zorganizowania promocji w pałacu.

W sposób szczególny dziękuję doktorowi Maciejowi Badurze i Barbarze Michałkowskiej za nieocenioną pomoc logistyczną podczas organizacji promocji oraz ogromne zaangażowanie w jej jak najlepszy przebieg.

Więcej fotografii na:

http://www.koscian.net/Tajemnice_Kopaszewa,26323.html

http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/o-historii-kopaszewa,3457349,artgal,t,id,tm.html

MEDIA O TYM WYDARZENIU: 

Gazeta Kościańska (02.06.2015) 

Fakty Kościańskie (02.06.2015)

Panorama Leszczyńska (13.07.2015)

Fakty Kościańskie (15.07.2015)

Panorama Leszczyńska (15.07.2015)

Kościan.net (19.07.2015)

nasze.miasto.pl (20.07.2015)

Fakty Kościańskie (22.07.2015)

Gazeta Kościańska (22.07.2015)

ABC Leszno 24 (13.07.2015)

Relacja z promocji książki “Wielcy w niepozornym”

Relacja z promocji książki “Wielcy w niepozornym”


23 stycznia 2015 roku w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się promocja książki pt. Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku.

Moje zaproszenie zechciała przyjąć JE Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr Andrea Bekić, która wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego panem Markiem Woźniakiem, Prezydentem Miasta Poznania i Leszczyńskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk objęła publikację patronatem honorowym.

W imieniu JM Rektora UAM wszystkich zebranych powitała Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. UAM, dr hab. Bogumiła Kaniewska. Promocję prowadził Prezes LTPN prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, który jak zwykle dał popis swoich oratorskich i erudycyjnych zdolności. Książkę zreferowała prof. dr hab. Ilona Czamańska. Rozważania spuentował prof. dr hab. Bogusław Zieliński zwracając, podobnie jak przedmówcy, uwagę na źródłowy charakter pracy. Tę część promocji zakończyły uwagi i spostrzeżenia dotyczące książki oraz pytania ze strony gości.

Wśród osobistości, które zechciały przyjąć zaproszenie byli:

 • Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Poznaniu – Jacek Jerzy Domicz,
 • w imieniu Marszałka pani Zuzanna Kusik specjalista Biura Współpracy Międzynarodowej ds. współpracy z Chorwacją,
 • w imieniu Prezydenta Miasta Poznania Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Poznania pan Marcin Kostaszuk,
 • Dyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski
 • Wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
 • z ramienia LTPN – prof. Stanisław Sierpowski i dr hab. Miron Urbaniak
 • Zastępca Burmistrza Miasta Kościana – Maciej Kasprzak,
 • Wice Prezes Zarządu World Trade Center Poznań – pani Danuta Nowacka
 • Pracownicy i studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Historii Sztuki, rodzina, przyjaciele i znajomi.

Po oficjalnej części promocji odbyło się spotkanie w kuluarach połączone z poczęstunkiem.

Pragnę podziękować pani dr Agacie Jawoszek za konsekutywne tłumaczenie w trakcie promocji.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska