Tag: “Miejsca i Sztuka. Rąbiń”

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI “MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ”

RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKI “MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ”

28 maja 2016 roku o godzinie 16:00, w sali wiejskiej w Rąbiniu, rozpoczęła się promocja książki z serii Miejsca i Sztuka poświęcona tej właśnie miejscowości. Wśród blisko 300 gości przybyłych na to spotkanie, szczególnie licznie reprezentowany był ród Chłapowskich. Wśród miłych gości byli przedstawiciele trzech linii: kopaszewskiej, szołdrskiej i czerwonowiejskiej:

Maria i Jerzy Naskalscy,

prof. Krzysztof Chłapowski – jeden z recenzentów książki oraz autor przedmowy do niej,

Stanisław Chłapowski,

a także:

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – Jacek Nowak wraz ze swym zastępcą

Zastępca Wójta Gminy Kościan – Mirosław Duda

prof. Jarosław Jarzewicz i prof. Jan Skuratowicz z Instytutu Historii Sztuki UAM

Aleksander Starzyński, były Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie

ks. Ryszard Jankowski – proboszcz Parafii Rąbińskiej

Lucyna Jaszkiewicz – sołtys Rąbinia

dr Cezary Trosiak – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz członkowie Stowarzyszenia

Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej

dr Mirosława Komolka i dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr z Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Dorota Słowiańska – Prezez Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza oraz Członkowie Towarzystwa

Grażyna Nowaczyk – Prezes Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Członkowie Towarzystwa

Jarosław Biegański – Leśniczy Leśnictwa Turew reprezentujący Nadleśnictwo Kościan

Joanna Ziętkiewicz  – sołtys Kopaszewa oraz radny Gminy Krzywiń Leszek Majchrzak

a przede wszystkim wielu mieszkańców Rąbinia, okolicznych miejscowości oraz wielu gości z odległych zakątków Wielkopolski.

700-lecie RąbiniaPo przywitaniu gości przez Autora książki, w trakcie którego nastąpiło odsłonięcie okolicznościowego baneru z okazji 700-lecia pierwszej pisanej wzmianki o Rąbinia, kilka słów do zebranych skierował burmistrz Nowak. Następnie głos zabrał prof. Chłapowski wygłaszając okolicznościową laudację oraz przybliżając publikację. Pierwsza część promocji zakończyła się zaproszeniem do przejścia do kościoła parafialnego. O godzinie 17:00 rozpoczeła się druga część promocji. Rozpoczęła ją krótka modlitwa oraz śpiew Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Męskiego „Arion” z Kościana. Następnie ks. Jankowski przybliżył najważniejsze momenty związane z pracami renowacyjno-konserwatorskimi, jakich dokonano w ostatnich latach w kościele. W dalszej części Autor książki zaprezentował w prezentacji multimedialnej kluczowe momenty w dziejach Rąbinia oraz wybrane dzieła sztuki świadczące o jego wielowiekowej historii. Prelekcję zakończył recital Chóru Arion pod dyrekcją Agnieszki Maćkowiak wykonujący Sławimy Boże Cię Jana Sebastiana Bacha, Modlitwę w kościółku z opery Halka, Na nowej górze, melodię ludową z Wielkopolski oraz Wieczorny dzwon. Gromkie brama zakończyło przejście na nekropolię przykościelną, gdzie złożono kwiaty na grobie Kazimierza Chłapowskiego, którego 100-lecie śmierci przypadające w bieżącym roku zostało przy okazji promocji wyeksponowane. Wieniec złożyli prawnuczka Kazimierza – Maria Naskalska i Emilian Prałat oraz delegacja mieszkańców Kopaszewa, Rąbinia oraz Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń. Po tej chwili zadumy ponownie udaliśmy się do sali wiejskiej, gdzie o 18:15 rozpoczęła się ostatnia, bankietowo-grillowa część promocji. Poprzedził ją okolicznościowy występ uczniów z Zespołu Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Jerce. Uczniowie w barwnej inscenizacji (m.in. z tańcami ludowymi, śpiewem) przedstawiły 25 wieków dziejów Rąbinia – począwszy od lokacji osady w tych okolicach aż po czasy Kazimierza Chłapowskiego. W przygotowaniu uczniów szczególnie zaangażowane były: Violetta Landzwojczak, Alicja Maciejewska, Marta Rubrycka, Bernadetta Drozda i Michał Piotrowski. Dopełnieniem ostatniej części promocji było wspólne grillowanie oraz bankiet kawowy do późnych godzin wieczornych, czemu sprzyjała wspaniała pogoda oraz wszechobecny zapach akacji pamiętających czasy generała Dezyderego.

Świadectwem zainteresowania promocją i książką, jak również dowodem ogromnej liczby gości, był zabawny skądinąd fakt, iż niewielki Rąbiń został bodaj pierwszy raz w swych dziejach niemal całkowicie zakorkowany.

W sposób szczególny chciałbym podziękować osobom, które zechciały pozytywnie odpowiedzieć na prośbę o pomóc oraz wsparcie logistyczne promocji, szczególnie zaś OSP w Rąbiniu, dr. Maciejowi Badurze, Leszkowi Majchrzakowi, Tadeuszowi Spurtaczowi, Mateuszowi i Joannie Ziętkiewiczom, Barbarze Michałkowskiej, Agnieszcze Łagodzkiej, Wiktorii Itkowiak, Darii Wójcik, Dorocie Chmielewskiej, Małgorzacie Maćkowiak. Dziękuję!

Emilian Prałat