Tag: Wielcy w niepozornym

Relacja z promocji książki “Wielcy w niepozornym”

Relacja z promocji książki “Wielcy w niepozornym”


23 stycznia 2015 roku w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się promocja książki pt. Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku.

Moje zaproszenie zechciała przyjąć JE Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr Andrea Bekić, która wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego panem Markiem Woźniakiem, Prezydentem Miasta Poznania i Leszczyńskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk objęła publikację patronatem honorowym.

W imieniu JM Rektora UAM wszystkich zebranych powitała Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. UAM, dr hab. Bogumiła Kaniewska. Promocję prowadził Prezes LTPN prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, który jak zwykle dał popis swoich oratorskich i erudycyjnych zdolności. Książkę zreferowała prof. dr hab. Ilona Czamańska. Rozważania spuentował prof. dr hab. Bogusław Zieliński zwracając, podobnie jak przedmówcy, uwagę na źródłowy charakter pracy. Tę część promocji zakończyły uwagi i spostrzeżenia dotyczące książki oraz pytania ze strony gości.

Wśród osobistości, które zechciały przyjąć zaproszenie byli:

  • Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Poznaniu – Jacek Jerzy Domicz,
  • w imieniu Marszałka pani Zuzanna Kusik specjalista Biura Współpracy Międzynarodowej ds. współpracy z Chorwacją,
  • w imieniu Prezydenta Miasta Poznania Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Poznania pan Marcin Kostaszuk,
  • Dyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski
  • Wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
  • z ramienia LTPN – prof. Stanisław Sierpowski i dr hab. Miron Urbaniak
  • Zastępca Burmistrza Miasta Kościana – Maciej Kasprzak,
  • Wice Prezes Zarządu World Trade Center Poznań – pani Danuta Nowacka
  • Pracownicy i studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Historii Sztuki, rodzina, przyjaciele i znajomi.

Po oficjalnej części promocji odbyło się spotkanie w kuluarach połączone z poczęstunkiem.

Pragnę podziękować pani dr Agacie Jawoszek za konsekutywne tłumaczenie w trakcie promocji.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska