PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

Monografie naukowe:

 1. Prałat Emilian, Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Życie rodzinne, Leszno 2022,  Archiwum Państwowe w Lesznie, s. 152, ISBN 9788396275134, recenzent: prof. Miron Urbaniak
 2. Prałat Emilian, Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego, Poznań 2021 Wydawnictwo Nauka i Innowacja, s. 136, ISBN 9788365988676, recenzent: prof. Jan Skuratowicz
 3. Prałat Emilian, Leopold Nowotny. Życie i twórczość (La vita e l’opera artistica), Poznań 2021: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 415, ISBN 9788365988584, recenzent prof. Agnieszka Bender
 4. Prałat Emilian, Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań 2021: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 251, ISBN 9788365988515, recenzent: prof. Stanisław Sierpowski
 5. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Czerwona Wieś, Turew–Leszno 2020: Archiwum Państwowe w Lesznie, s. 381, ISBN: 9788394441951, recenzenci: prof. Jan Skuratowicz, prof. Krzysztof Chłapowski
 6. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Wyskoć, Poznań 2019, 391 s., ISBN 978839441937, recenzenci: prof. Jan Skuratowicz, prof. Krzysztof Chłapowski.
 7. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Choryń, Łódź 2018, 299 s., ISBN 9788377294543, recenzenci: prof. Jan Skuratowicz, prof. Krzysztof Chłapowski.
 8. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Turew, Łódź 2017, 412 s., ISBN 9788377293539, recenzenci: prof. Jan Skuratowicz, prof. Krzysztof Chłapowski.
 9. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Rąbiń, Łódź 2016, 285 s., ISBN 9788377293096, recenzenci: prof. Stanisław Sierpowski, prof. Krzysztof Chłapowski.
 10. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Racot, Łódź 2016, 327 s., ISBN 9788377293201, recenzenci: prof. Jan Skuratowicz, prof. Krzysztof Chłapowski.
 11. Prałat Emilian Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich, Leszno 2016, 250 s., ISBN 9788364806919, recenzenci: prof. Krzysztof Chłapowski.
 12. Prałat Emilian, Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu –o iluminacjach rękopisów staro-południowo-słowiańskich (XII–XIV w.), Łódź 2015 Łódź 2015, 248 s., ISBN 9788377292952, recenzenci: prof. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. Bogusław Zieliński, prof. Lech Miodyński.
 13. Prałat Emilian, Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieu / Velikani u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću, Poznań – Łódź 2014, Łódź 2015, 333 s., ISBN 9788377292396, recenzenci: prof. Stanisław Sierpowski, prof. Bogusław Zieliński.
 14. Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015, 268 s., ISBN 9788377293539, recenzenci: prof. Jan Skuratowicz, prof. Krzysztof Chłapowski.
 15. Prałat Emilian, Summum malum Miodraga Bultaovicia. Zło a psychologia głębi, Poznań 2011: Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, ISBN: 9788362854011, recenzent: prof. Bogusław Zieliński

Monografie współautorskie:

 1. Ratajewska Barbara, Prałat Emilian, Urbaniak Miron, Materiały archiwalne do dziejów Kościana, Leszno 2016, 262 s., ISBN: 9788393100835, recenzenci: prof. Stanisław Sierpowski.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. Prałat Emilian, Wokół tradycji wielkopolskiego stołu: przedmioty, ludzie, obyczaje, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Perspektywa stołu, red.  Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Życie prywatne Polaków w XIX wieku, vol. 11, 2023, ISBN 9788383313122, s. 221-233, DOI:10.18778/8331-312-2.13
 2. Prałat Emilian, Chłapowscy – Dążyć do dobra, [w:] Partycypacja społeczna – inspiracje, uwarunkowania, perspektywy, redakcja naukowa Mateusz Marciniak, Cezary Trosiak, Bartosz Hordecki, Poznań 2023, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ISBN: ISBN 978-83-66740-89-1, s. 43–53.
 3. Emilian Prałat, Wódz kaliskiego! Taczanowski, Poznań 2023, ISBN 978-83-67371-19-3.
 4. Prałat Emilian, (Nie)zaginiona biblioteka dworska Taczanowskich. Rekonstrukcja księgozbioru, [w:] Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze, red. Małgorzata Chrząstowska, Agnieszka Łuczak, Poznań 2021, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISBN 978-83-7654-474-8, s.351-372.
 5. Prałat Emilian, Leopold Nowotny e i contesti della sua epoca, [w:] Contatti artistici polacco-italiani 1871–1939, pod red. Jerzego Malinowskiego, T. 21, Warszawa–Torun–Rzym 2021, s. 23–31.
 6. Prałat Emilian, Sic transit gloria mundi – krypty wybranych rodów ziemiańskich południowej Wielkopolski, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. W zwierciadle rzeczy, red. naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 9788365171511, s. 331–353.
 7. Prałat Emilian, Southern Slavs: At the Meeting Point of Traditions, [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, ISBN 9783631663509, s. 207–220.
 8. Prałat Emilian, „From besmeared lips, from hating heart, from unclean tonue”: Writing and Rewriting of the Canon in Serbia,[w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, ISBN 9783631663509, s. 221–234.
 9. Prałat Emilian, „The Words that feeds hungry human  souls, the Word that gives power to your mind and heart”: Bulgaria from Clement of Ohrid to the „September Literature” Circle,[w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, ISBN 9783631663509, s. 235–251.
 10. Prałat Emilian, „Oh the blessed one, oh the most holy one, oh elevated above all the blessed ones”: Litanic Patterns and Folk Inspirations on Croatian Poetry,[w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, ISBN 9783631663509, s. 251–264.

Artykuły w czasopismach z listy ministerialnej:

 1. Prałat Emilian, Slavic mutuality, Turkish-Slavic political connection and vision of General Edmund Taczanowski, „Historia Slavorum Occidentis” 2022, nr 2 (32), s.
 2. Prałat Emilian, Leopold Nowotny (1820-1870). Historia relacji polsko-włoskich i poszukiwania nowego kanonu, „pl.it. Rassegna italiana di aggromenti polacchi” 20021, nr 21, s. 201-216
 3. Prałat Emilian, Racot park – from the Jabłonowski dukes to the von Saxe-Weimar-Eisenach princes,„Die Gartenkunst” 2017, z. 1, s. 97–114.
 4. Prałat Emilian, The park in Kopaszewo (former Grabenau Kreis Kosten, Großpolen) – Friedrich Teichert and Augustin Denizot’s planning schemes, „Die Gartenkunst” 2015, z. 2, s. 279–290.
 5. Prałat Emilian, Augustine Denizot – the forgotten planer and gardener. Study of the palace park in Turew (Greater Poland Region, Poland), „Die Gartenkunst” 2014, z. 2, s. 187–200.

Artykuły w recenzowanych pracach zbiorowych i czasopismach:

 1. Prałat Emilian, Polonyalı General Taczanowski’nin Sultan Abdülaziz’e Yazdığı Tezkere, „Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimleri Dergisi” 2022, t. 10, nr 19, s. 232–253.
 2. Prałat Emilian, […] uratowanie tego kawałka ziemi polskiej ciągnęło mnie do pracy – kilka uwag na temat książki „O rolnictwie” i Dezyderym Chłapowskim, [w:] Dezydery Chłapowski. Szwoleżer,, prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej, Poznań 2018, s. 83–101.
 3. Prałat Emilian, Dezydery Chłapowski (1788–1879), [w:] Dezydery Chłapowski. żołnierz, rolnik, patriota, Szreniawa 2018, s. 9–25.
 4. Prałat E., W nieskończoności rozwoju i związanej z nim pracy cała przyszłość nasza – rzecz o pracy organicznej nie tylko w Wielkopolsce, [w:] Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza, Poznań – Kościan 2017, s. 35–50.
 5. Prałat Emilian, Dzieci Chłapowskich w fotografii i wspomnieniach, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Świat dziecka”, t. V, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź-Olsztyn 2016, s. 187–197.
 6. Prałat Emilian, Folklor serbski i jego dystrybucja w sztuce naiwnej, [w:] Bałkański folklor  jako kod interkulturowy II, Skopje – Poznań 2015, s. 295–302.
 7. Prałat Emilian, Kamienny pelikan z Rąbinia, „Kronika Wielkopolski” 2015, nr 2 (154), s. 66–71.
 8. Prałat Emilian, „Mężyny Chłapowskie” – obraz przedstawicielek rodu Chłapowskich w XIX i XX wieku. Od Antoniny Chłapowskiej (17941857) do Tekli z Mańkowskich (18851962), [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. II, red.  J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Łódź –Olsztyn 2014, s. 145–157.
 9. Prałat Emilian, O benigna! O Regina! O Maria! – ikonologiczna dyfuzja toposów Matki Boskiej w wyobrażeniu Niepokalanego Poczęcia w kaplicy przypałacowej w Turwi, [w:] Obraz świętości – świętość w obrazie, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, P. Dziadul, Poznań 2014, s. 332–339.
 10. Prałat Emilian, Vox nostra…czyli kilka uwag o chorwackim dziedzictwie kulturowym i jego udziale w kreowaniu wspólnoty europejskiej, [w:] Spotkania polsko-chorwackie, red. E. Olszewski, B. Zieliński, Toruń 2014, s. 233–
 11. Prałat Emilian, Ukras starojužnoslavenskih rukopisa i ideja „aurea mediocritias”. Rječ o umjetničkoj simbiozi Istoka, Zapada i Orijenta [w:] Bosanskohercegovački slavistički kongres. Zbornika radova. Knjiga 2 Književnost, red. S. Kodrić, V. Preljević, Sarajevo 2014, s. 90–101.
 12. Prałat Emilian Śmigielska Kolej Wąskotorowa jako element tożsamości kulturowej Śmigla i okolic, [w:], „Mkną po szynach…”. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowińskiego i R. Klementowskiego, Wrocław 2014, s. 173–
 13. Prałat Emilian, (…) et macula originalis non est in te – kilka uwag o płótnie Leopolda Nowotnego w kaplicy przypałacowej w Turwi [w:] Sztuka w Wielkopolsce, Poznań 2013, s. 180–190.
 14. Prałat Emilian, „Niebo było przesiąknięte nasieniem”skandalizująca seksualność w prozie Miodraga Bulatovicia, [w:] Tabu – Trend – Transgresja. Skandal w tekstach kultury, red. M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013, s. 295–305.
 15. Prałat Emilian, Śmierć iluminowana – kilka uwag o ikonografii śmierci w rękopisach staro-południowo-słowiańskich, [w:] Śmierć w zwierciadle humanistyki, Poznań 2013, s. 114–126.
 16. Prałat Emilian, Bośnia – wyspa herezji w oikumene chrześcijaństwa czy przykład tolerancji wyznaniowej? [w:] Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, red. E. Nowicka, M. Głuszkowski, Toruń 2013, s. 119–130.
 17. Prałat Emilian, Terra marisque. Literacko-artystyczny obraz relacji między państwami i narodami Azji Mniejszej a mieszkańcami Słowiańszczyzny Południowej na przestrzeni dziejów, [w:] Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, red. Ł. Gędłka, T. Krzyżowski, M. Michalski, Kraków 2012, s. 365–376.
 18. Prałat Emilian, Obraz i tekst w służbie Absolutu. Manuskrypt średniowieczny a idea dzieła totalnego, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2012, nr 2, s. 261–278.
 19. Prałat Emilian, Granice w jedności. Kulturowa unifikacja Półwyspu Bałkańskiego na podstawie iluminowanych dekoracji wybranych mszałów średniowiecznych [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań 2012, s. 477–
 20. Prałat Emilian, Mapa Kulturowa Nowej Europy (po 1989), „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2012, nr 1, s. 357–359.
 21. Prałat Emilian, Lex universa est, quae iubet nasci et mori. Sztuka sepulkralna antycznej Dalmacji, jako przykład homo- i heterogeniczności kultury Półwyspu Bałkańskiego, [w:] „Zeszyty Południowosłowiańskie”, red. M. Korytkowska, R. Damianova, Z. Darasz, I. Gugulanova, V. Krčmar I. Paczew, J. Sobczak, B. Zieliński, A. Buras-Marciniak, Łódź 2010, s. 243–253.
 22. Prałat Emilian, Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia [w:] Stereotypy a Słowiańszczyzna, red. M. Skowronek, Łódź 2009, s. 87–

Publikacje popularnonaukowe:

 1. Prałat Emilian, 150 lat Koła Pszczelarzy w Kościanie, Kościan 2021, s. ISBN 9788395842527.
 2. Prałat Emilian, Gorzelnia Turew. Sto lat wielkopolskiej tradycji, Łódź 2018, 62 s., ISBN: 9788377294192, recenzent: prof. Miron Urbaniak.
 3. Prałat Emilian, Przygoda z Chłapowskimi, Stare Oborzyska 2017, 64 s., ISBN: 9788394441920.
 4. Prałat Emilian, Kazimierz Chłapowski (1832–1916), Poznań 2016, 13 s., ISBN: 9788394441913, recenzent: prof. Krzysztof Chłapowski.

Recenzje:

 1. Prałat Emilian, Miron Urbaniak, Kolej Skwierzyna-Stare Bielice. Kolejowy modernizm w Polsce, „Kronika Wielkopolski” 2014, nr 4, s.115–118.

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Prałat Emilian, 2011, Religijna „kastracja”, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).
 2. Prałat Emilian, 2011, Między muezinem, roštiljem i baščaršiją, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).
 3. Prałat Emilian, 2011, Spasovdan w Belgradzie, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).
 4. Prałat Emilian, 2011, „Boska” Erykah Badu, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).
 5. Prałat Emilian, 2011, Bałkańskie sado-maso Miodraga Bulatovicia, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).
 6. Prałat Emilian, 2011, Polityka i žito sa šlagom, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).
 7. Prałat Emilian, 2011, Hermaphroditos – rzeczywisty mit, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433).

Artykuły popularnonaukowe w serwisach internetowych:

Kultura u podstaw

 1. Kultura i krajobraz – dzieło Generała z Turwi, https://kulturaupodstaw.pl/38487-2/, 3 czerwca 2020
 2. 220 rocznica urodzin Karola Marcinkowskiego. Mit i rzeczywistość, https://kulturaupodstaw.pl/220-rocznica-urodzin-karola-marcinkowskiego-mit-i-rzeczywistosc/, 23 czerwca 2020
 3. Polacy, Słowianie, Hrvati, https://kulturaupodstaw.pl/polacy-slowianie-hrvati-mala-wielka-historia/6 sierpnia 2020
 4. Czerwona Wieś – szkatułka historii, https://kulturaupodstaw.pl/czerwona-wies-szkatulka-historii/2 września 2020
 5. Chcieć to móc! https://kulturaupodstaw.pl/chciec-to-moc/13 października 2020
 6. Wielkopolskie podziemia, https://kulturaupodstaw.pl/44726-2/2 listopada 2020
 7. Rolnictwo – to brzmi dumnie! https://kulturaupodstaw.pl/rolnictwo-to-brzmi-dumnie/8 grudnia 2020
 8. Praca organiczna po żegocińsku, https://kulturaupodstaw.pl/praca-organiczna-po-zegocinsku/29 grudnia 2020
 9. Konserwować, rekonstruować, burzyć? https://kulturaupodstaw.pl/konserwowac-rekonstruowac-burzyc/7 stycznia 2021
 10. Szwagierka cara, wiejski cmentarzyk i fascynująca historia, https://kulturaupodstaw.pl/49417-2/29 stycznia 2021
 11. Alexis Langer. Wizja neogotyku w Wielkopolsce, https://kulturaupodstaw.pl/alexis-langer-wizja-neogotyku-w-wielkopolsce/, 11 lutego 2021
 12. Tron, symbol, kompleks i codzienność, https://kulturaupodstaw.pl/tron-symbol-kompleks-i-codziennos/, 3 marca 2021
 13. Obra – piękna i niesforna, https://kulturaupodstaw.pl/obra-piekna-i-niesforna/18 marca 2021
 14. Prezydenckie stulecie, https://kulturaupodstaw.pl/prezydenckie-stulecie/?fbclid=IwAR06ajuG-pd33do4pqSPv_BkkHtBI2hjtS7rLATU82XH8tOnZRDkfB_ZfwY, 12 kwietnia 2021
 15. Z ziemi szwedzkiej do polskiej (i z powrotem) https://kulturaupodstaw.pl/z-ziemi-szwedzkiej-do-polski-i-z-powrotem/29 kwietnia 2021
 16. Kopalnie, Sienkiewicz i wielka tragedia https://kulturaupodstaw.pl/kopalnie-wegla-brunatnego-w-poludniowej-wielkopolsce-sienkiewicz-i-wielka-tragedia/6 maja 2021
 17. Czyn zbrojny Chłapowskich https://kulturaupodstaw.pl/54919-2/2 czerwca 2021
 18. Wielkopolski tygrys turystyki https://kulturaupodstaw.pl/wielkopolski-tygrys-turystyki/21 czerwca 2021
 19. Słów kilka o wielkopolskim pszczelarstwie https://kulturaupodstaw.pl/filmy/slow-kilka-o-wielkopolskim-pszczelarstwie/2 lipca 2021
 20. Helena Modrzejewska w Wielkopolsce https://kulturaupodstaw.pl/helena-modrzejewska-w-wielkopolsce/9 lipca 2021
 21. Mała retencja szansą dla Wielkopolski https://kulturaupodstaw.pl/mala-retencja-szansa-dla-wielkopolski/9 sierpnia 2021
 22. Generał Edmund Taczanowski w Turcji https://kulturaupodstaw.pl/general-edmund-taczanowski-w-turcji/20 sierpnia 2021
 23. Księdza Zygmunta Ciepuchy historia Ziemi Kościańskiej https://kulturaupodstaw.pl/ksiedza-zygmunta-ciepluchy-historia-ziemi-koscianskiej/16 kwietnia 2021
 24. DANKO – Hodowla roślin https://kulturaupodstaw.pl/danko-hodowla-roslin-i-ponad-140-letnia-tradycja-nowoczesnego-rolnictwa/23 września 2021
 25. Gregoriańska Wielkopolska – https://kulturaupodstaw.pl/gregorianska-wielkopolska/ 22 października 2022
 26. Wielkopolskie szlaki i ślady Rzymu https://kulturaupodstaw.pl/wielkopolskie-szlaki-i-slady-rzymu/11.2021
 27. Jaszkowo i wizja Polski w siodle – https://kulturaupodstaw.pl/jaszkowo-i-wizja-polski-w-siodle/ 15 grudnia 2021
 28. Holenderskie ślady w Wielkopolsce – https://kulturaupodstaw.pl/holenderskie-slady-w-wielkopolsce/, 20 grudnia 2021
 29. Szołdrscy z Szołdr – https://kulturaupodstaw.pl/szoldrscy-z-szoldr/, 29 grudnia 2021
 30. Panoplia – artystyczne militaria w przestrzeni publicznej – https://kulturaupodstaw.pl/panoplia-artystyczne-militaria-w-przestrzeni-publicznej/, 6 maja 2022
 31. 25 lat działań na rzecz młodzieży – https://kulturaupodstaw.pl/25-lat-dzialan-na-rzecz-mlodziezy/, 17 maja 2022
 32. I AM – https://kulturaupodstaw.pl/i-am/, 9 czerwca 2022
 33. 127 – https://kulturaupodstaw.pl/127-2/, 14 czerwca 2022
 34. Parki podworskie i ekologiczny potencjał, https://kulturaupodstaw.pl/parki-podworskie-i-ekologiczny-potencjal/, 15 lipca 2022
 35. Drzewo na miarę czasów – https://kulturaupodstaw.pl/drzewo-na-miare-czasow/, 22 lipca 2022
 36. Duma i wstyd, https://kulturaupodstaw.pl/duma-i-wstyd/,  19 sierpnia 2022
 37. Historyczne i zabytkowe cmentarze – jak je zachować? – https://kulturaupodstaw.pl/historyczne-i-zabytkowe-cmentarze-jak-je-zachowac/ , 24 sierpnia 2022
 38. Rok Józefa Wybickiego – wielkopolskie ślady – https://kulturaupodstaw.pl/rok-jozefa-wybickiego-wielkopolskie-slady/ 26 września 2022
 39. Wielko(Polskie) ślady w Paryżu https://kulturaupodstaw.pl/wielkopolskie-slady-w-paryzu/ 14 października 2022
 40. Memento https://kulturaupodstaw.pl/memento/ 23 listopada 2022
 41. Cmentarz w zamku, zamek na cmentarzu https://kulturaupodstaw.pl/cmentarz-w-zamku-zamek-na-cmentarzu/ 12 grudnia 2022
 42. Pasja rekonstruktora, misja edukatora https://kulturaupodstaw.pl/pasja-rekonstruktora-misja-edukatora/ 26 grudnia 2022
 43. Generał Grudzielski – zapomniany dowódca Powstania Wielkopolskiego https://kulturaupodstaw.pl/general-grudzielski/ 28 grudnia 2022
 44. Był Adam, nie ma Adama. Czy być powinien? https://kulturaupodstaw.pl/byl-adam-nie-ma-adama-czy-byc-powinien/ 8 marca 2023
 45. Wielkopolski obrońca wybrzeża https://kulturaupodstaw.pl/wielkopolski-obronca-wybrzeza/ 22 marca 2023
 46. Franciszek Satowski – wystawa po latach https://kulturaupodstaw.pl/franciszek-satkowski-wystawa-po-latach/ 29 marca 2023
 47. Kiedy słońce było bogiem… https://kulturaupodstaw.pl/kiedy-slonce-bylo-bogiem/ 14 kwietnia 2023
 48. Brzoza, legenda i ruina kościoła https://kulturaupodstaw.pl/brzoza-legenda-i-ruina-kosciola/ 8 maja 2023
 49. Wielkopolska za Bałtykiem https://kulturaupodstaw.pl/wielkopolska-za-baltykiem/ 6 czerwca 2023
 50. Ziemiańskie podróże https://kulturaupodstaw.pl/ziemianskie-podroze/ 22 czerwca 2023
 51. Resztki resztek – podworskie księgozbiory https://kulturaupodstaw.pl/resztki-resztek-podworskie-ksiegozbiory/ 28 czerwca 2023
 52. Dzieci nie tylko w fotografii https://kulturaupodstaw.pl/dzieci-nie-tylko-w-fotografii/ 24 lipca 2023
 53. Morska toń w zamkowym wnętrzu https://kulturaupodstaw.pl/morska-ton-w-zamkowym-wnetrzu/ 31 lipca 2023
 54. Najsłynniejszy młyn w (Wielko)Polsce https://kulturaupodstaw.pl/najslynniejszy-mlyn-w-wielkopolsce/ 4 września 2023
 55. Wielkopolskie kontynenty https://kulturaupodstaw.pl/wielkopolskie-kontynenty/ 11 września 2023
 56. Sądźcie ludzi sprawiedliwie https://kulturaupodstaw.pl/sadzcie-ludzi-sprawiedliwie/ 23 października 2023
 57. Mickiewicz szturmuje ekrany https://kulturaupodstaw.pl/mickiewicz-szturmuje-ekrany/ 31 października 2023
 58. Śpiew wytatuowany w duszy – Gabriela Itkowiak https://kulturaupodstaw.pl/spiew-wytatuowany-w-duszy-gabriela-itkowiak/ 16 listopada 2023
 59. Unikatowe lapidarium https://kulturaupodstaw.pl/unikatowe-lapidarium/  27 listopada 2023
 60. Jan Koźmian – twórca pojęcia raca organiczna https://kulturaupodstaw.pl/jan-kozmian-tworca-pojecia-praca-organiczna/ 14 grudnia 2023