NAGRODY

NAGRODY


Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego dr Emilian Prałat został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego z dnia 10 maja 2021 roku, dr Emilian Prałat został uhonorowany złotym Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.


Decyzją Prezydenta RP z 23 czerwca 2021 roku, dr Emilian Prałat został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi


W uznaniu zasług dla dynastii Sachsen-Weimar-Eisenach dr Emilian Prałat otrzymał odznaczenie dynastii saksońsko-weimarskiej z rąk Jego Królewskiej Mości, księcia Michała- Benedykta von Sachsen-Weimar-Eisenach, głowy dynastii ernestyńskiej Wettynów. Wręczenie odznaczenia nastąpiło podczas drugiej edycji inicjatywy ”Racot. Tygiel kultur” 13 czerwca 2021 roku. 


11 października 2017 roku decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, seria wydawnicza Miejsca i Sztuka (tomy poświęcone Turwi, Kopaszewu, Rąbiniowi i Racotowi) została nagrodzona w kategorii prac naukowych i studialnych.


Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego z dnia 22 września 2017 roku, dr Emilian Prałat został uhonorowany srebrną odznaką ”Za opiekę nad zabytkami”.


Dwutygodniowe stypendium badawcze do Rzymu Fundacji Rzymskiej Margrabiny J. Z. Umiastowskiej


Nagroda Jego Magnificencji Rektora UAM III stopnia (indywidualna) w roku 2017 za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2016


Stypendium Fundacji Lanckorońskich, edycja 2016 na rok 2017: miesięczny pobyt w Rzymie.