KONFERENCJE

KONFERENCJE

Konferencje międzynarodowe:

 1. Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII – początku XXI wieku. Od Franciszka Smuglewicza do Igora Mitoraja, Rzym 21 – 23 września 2022, referat: Smuglewiczowie w Śmiełowie.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa Contatti artistici polacco-italiani 1871–1939, Rzym 20–22 października 2021, referat: Leopold Nowotny e i contesti della sua epoca
 3. I Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Wojna i książka”, Poznań 13–15 listopada 2019 roku, referat: (Nie)Zaginiona biblioteka dworska rodu Taczanowskich. Rekonstrukcja księgozbioru.
 4. Konferencja Naukowa Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura, Kraków, 8–9 czerwca 2016 roku, referat: U źródeł XIX-wiecznych, wielkopolskich zainteresowań Słowiańszczyzną Południową. W kręgu ultramontanizmu i idei wzajemności słowiańskiej.
 5. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28–30 maja 2015 roku, referat: „Korespondencija Poljaka  i Josipa Eugena Tomića u svijetlu korespondencije iz fonda NSK u Zagrebu”.
 6. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 2, Sarajewo, 11–12 grudnia 2012 roku, referat: Ukras starojužnoslavenskih rukopisa i ideja „aurea mediocritias”. Rječ o umjetničkoj simbiozi Istoka, Zapada i Orijenta.
 7. Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, Belgrad, 1 grudnia 2012 roku, referat: „Slavia Graeco-Romana” kao stručna kategorija – problem definiranja i uporabe.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo duchowe Świętych Cyryla i Metodego. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białystok, 6–8 września 2012 roku, referat: „Eikon” tradycji cyrylometodiańskiej.
 9. Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obraz świętości – świętość w obrazie, Szamotuły, 9–10 maja 2012 roku, referat: O benigna!  O Regina! O Maria! – ikonologiczna dyfuzja toposów Matki Boskiej w wyobrażeniu Niepokalanego Poczęcia w kaplicy przypałacowej w Turwi.
 10. II Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bałkański folklor jako kod interkulturowy, Poznań, 28–29 marca 2012 roku, referat: Folklor południowosłowiański i jego dystrybucja w sztuce naiwnej.
 11. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń, 15–16 września 2011 roku, referat: Średniowieczna Bośnia – wyspa herezji w oikumene chrześcijaństwa czy przykład tolerancji wyznaniowej?.
 12. Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajewo, 26–28 maja 2011 roku, referat: Rukopisna baština srednjovjekovne Bosne i Hercegovine kao primjer kulturalnih odnosa između Istoka i Zapada.
 13. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Doktorancka Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura, Wrocław, 11–12 marca 2011 roku, referat: Iluminacje rękopisów staropołudniowosłowiańskich w kontekście pojęcia „Slavia Graeco-Romana”.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, Poznań, 30 listopada – 1 grudnia 2010 roku, referat: Oniryczny szał – romantyzm czy dewiacja? Przypadek Miodraga Bulatovicia.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Regiones Euxinum Spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni wieków, Kraków, 28–29 października 2010 roku, referat: Terra marisque. Literacko-artystyczny obraz relacji między państwami i narodami Azji Mniejszej a mieszkańcami Słowiańszczyzny Południowej na przestrzeni dziejów.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań, 21–22 października 2010 roku, referat: Granice w jedności. Kulturowa unifikacja Półwyspu Bałkańskiego na podstawie iluminowanych dekoracji wybranych mszałów średniowiecznych.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dystans – symbioza – asymilacja? Kultury i języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim, Łódź, 13–14 marca 2010 roku, referat: Lex universa est, quae iubet nasci et mori. Sztuka sepulkralna antycznej Dalmacji jako przykład homo- i heterogeniczności kultury Półwyspu Bałkańskiego.
 18. Międzynarodowa Doktorancko-Studencka Sesja Naukowa Słowiańskie obrazy miłości, 13–14 maja 2009 roku, Gdańsk, referat: Pędzlem i piórem o miłości. Artystyczny oraz literacki topos miłości w wybranych dziełach obszaru Słowiańszczyzny Południowej.
 19. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka Stereotypy a Słowiańszczyzna, 20–21 listopada 2008 roku, Łódź, referat: Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia.

Konferencje krajowe:

 1. VIII Dobrzycka Konferencja Naukowa, Dobrzyca 14-15 września 2023, referat: „Pójdźmy na łów towarzyszu mój – polowanie we wspomnieniach i fotografii”
 2. Sesja naukowa nt. Doświadczenia i wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi współpracującymi z placówkami oświatowymi, Kościan 10 czerwca 2022, referat: Chłapowscy – Dążyć do dobra
 3. Ogólnopolska konferencja genealogiczna, 20–22 września 2019 roku, referat: Chłapowscy – krótka historia wielkiego rodu.
 4. Konferencja Naukowa Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej”, Szreniawa, 18–19 października 2018 roku, referat: „O rolnictwie” inaczej. Od książki po kalendarz rolniczy Dezyderego Chłapowskiego w świetle jego korespondencji.
 5. Konferencja z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, Kościan, 2 czerwca 2018 roku, współprowadzenie.
 6. Konferencja Tekst a dzieło sztuki, Łódź, 18–20 maja 2015 roku, referat: Litanijność in pictura et scriptura. Tradycja wiersza litanijnego w malarstwie.
 7. Konferencja Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Świat dziecka”, Łódź, 8–9 października 2015 roku; referat: Dzieci Chłapowskich w fotografii i wspomnieniach.
 8. Konferencja grantu Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy, Jabłoń, 13–16 października 2014 roku, referat: Bizantyńsko-serbskie redakcje litanijne. Przyczynek do kwestii litanijności w obszarze Słowiańszczyzny Południowej.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” – Polki w realiach XIX wieku, Olsztyn, 24–25 marca 2014 roku, referat: „Mężyna Chłapowska” – obraz przedstawicielek rodu Chłapowskich na przestrzeni dziejów. Od Antoniny Chłapowskiej (1794–1857) do Tekli z Mańkowskich (1885–1962).
 10. Konferencja Naukowa Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, Warszawa, 10–11 października 2013 roku, referat: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – tradycja w nowym wydaniu. Idea biblioteki jako naczelnej instytucji kulturalnej.
 11. VIII Studencka Konferencja Starożytnicza φθορά śmierć i zniszczenie, Łódź, 11–13 maja 2012 roku, referat: Śmierć w antycznej sztuce prowincjonalnej na przykładzie dalmatyńskich pomników nagrobnych.
 12. Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śmierć w zwierciadle humanistyki, Poznań, 16–19 kwietnia 2012 roku, referat: Śmierć iluminowana – kilka uwag o ikonografii śmierci w rękopisach staropołudniowosłowiańskich.
 13. Sztuka w Wielkopolsce – sesja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu, Komisję Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 9–10 grudnia 2011 roku, referat: (…) et macula originalis non est in te – kilka uwag o płótnie Leopolda Nowotnego w kaplicy przypałacowej w Turwi.
 14. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Skandal w kulturze: Tabu – Trend – Transgresja, Wrocław, 7–9 listopada 2011, referat: „Niebo było przesiąknięte nasieniem” – skandalizująca seksualność w prozie Miodraga Bulatovicia.
 15. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Remedia amoris, Poznań, 22 października 2011 roku, referat: Attys – miłość i krew.
 16. Ogólnopolska Doktorancko-Doktorska Konferencja Mania, enthousiasmos, furior… Szaleństwo w antycznej Grecji i Rzymie oraz w literackich nawiązaniach, Poznań, 22–23 września 2011 roku, referat: Mistyka ekstazy – niewidzialne w sztuce utrwalone.
 17. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Miasta Śródziemnomorza, Wrocław, 10–11 grudnia 2010 roku, referat: Miasto mistrza Radovana – sztuka Trogiru na przestrzeni wieków.