Literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego

Literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego

środa, sala 285, godz. 17:00-18:30, dyżur: czwartek, sala 014, godz. 18:30-19:30

Kurs prezentuje treści historycznoliterackie w ujęciach modelowych i komparatystycznych, skupiając się na podstawowych zagadnieniach południowosłowiańskich literatur i kultur Półwyspu Bałkańskiego, południowosłowiańskich literatur i kultur środkowoeuropejskich (słoweńska i chorwacka), wraz z podstawową wiedzą o kulturach niesłowiańskich Bałkanów. Treści programowe dotyczą genezy i zasadniczych cech przestrzeni kulturowej Półwyspu, szczególnie modeli Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica, roli folkloru w kulturach południowosłowiańskich oraz idei narodowych ukształtowanych w dobie odrodzenia narodowego. Najważniejsze problemy literatur południowosłowiańskich omawiane są w kluczu typologicznym, komparatystycznym i konfrontatywnym oraz dotyczą genezy epok, społecznych i politycznych uwarunkowań oraz odrodzenia narodowego w kształtowaniu tożsamości kulturowej i narodowej, a także transformacji kanonów kultury po 1991 roku.
Student: 1) uzyskuję wiedzę na temat: kształtowanie się bałkańskiej przestrzeni kulturowej; wspólnoty słowiańskiej i jej form historycznych i funkcji ideologicznych; form kultury ludowej i jej ponadnarodowego kodu semantycznego; wielkich mitów narodowych Słowian. 2) rozumie: specyfikę południowosłowiańskiego procesu historycznego i kulturowego oraz relacje pomiędzy literaturą pisaną i ustną, a także specyfikę relacji kulturowych pomiędzy Bałkanami i Europą. 3) posiada umiejętność: analizy i interpretacji tekstów literackich oraz dyskursów naukowych, charakterystycznych dla bałkańskiej przestrzeni kulturowej; rozpoznawania cech narodowych i ponadnarodowych modeli kulturowych, charakterystycznych dla Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica.


Zajęcia nr 1


Zajęcia nr 2

Ustroje państw współczesnych

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/22735/Ustroje%20pa%C5%84stw%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych.%20Wybrane%20zagadnienia.%20Tom%20I.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Zajęcia nr 3

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą albańską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.bannedthought.net/Albania/Culture/AHistoryOfAlbanianLiterature-Bihiku-1980-OCR-sm.pdf s. 25-36; 76-91; 95-100;

http://www.elsie.de/pdf/B1996StudiesAlbLit.pdf s. 1-23

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Albanii oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury albańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;

– pochylenie się nad osobą i twórczością Ismaila Kadare – wskazana charakterystyka twórczości


Zajęcia nr 4

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą macedońską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.academia.edu/96425602/Dlaczego_literatura_macedo%C5%84ska_nie_chce_by%C4%87_literatur%C4%85_mniejsz%C4%85?uc-sb-sw=40758422

https://www.academia.edu/107685277/Walka_o_imi%C4%99_Macedo%C5%84ska_walka_o_narodow%C4%85_podmiotowo%C5%9B%C4%87_i_kreacj%C4%99_to%C5%BCsamo%C5%9Bci_narodowej

Proza macedońska XXI wieku Literatura „małego narodu” w przekładach na język polski

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Macedonii oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 5

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się kulturą i literaturą bułgarską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781501348129_A40391479/preview-9781501348129_A40391479.pdf

https://www.researchgate.net/publication/318341115_Value_orientations_of_the_Bulgarian_culture_within_the_European_context

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Bułgarii oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 6

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą rumuńską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.academia.edu/65260630/Romanian_Literature_as_World_Literature_Edited_by_Mircea_Martin_Christian_Moraru_and_Andrei_Terian

https://www.academia.edu/36908439/Romanian_Literature_for_the_World_A_Matter_of_Property

https://www.researchgate.net/publication/23645997_Romania_-_cultural_and_regional_differences

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Rumunii oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 7

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą serbską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.researchgate.net/publication/305035553_SERBIA_AT_THE_BEGINNING_OF_THE_XXI_CENTURY_EUROPEAN_COMMERCIAL_WAY_OF_NATIONALISM_AS_A_DEVELOPMENT_STRATEGY

https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/217DAF1CC3A417D2C1258A20006BFA7D/$file/3_%C4%90okica%20Jovanovi%C4%87_MP%205(16)2022_internetA.pdf

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/24989/1/master_antonije_tot.pdf

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Serbii oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 8

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą chorwacką. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/27083/ssoar-2003-bellamy-the_formation_of_croatian_national.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2003-bellamy-the_formation_of_croatian_national.pdf

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/35011/341383.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Chorwacji oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 9

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą czarnogórską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2470/2271

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31495/SlavicReviewDzankic.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Czarnogóryoraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 10

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą kosowską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/47289/Harris_washington_0250O_22833.pdf?sequence=1

https://www.files.ethz.ch/isn/124870/Kosovo%20Serbs.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25739638.2024.2320474

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Kosowa oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 11

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą słoweńską. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://core.ac.uk/reader/14411440

https://www.academia.edu/95212965/The_Strength_of_Pro_European_Consensus_Among_Slovenian_Political_Elites

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Słowenii oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 12

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą bośniacką. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.researchgate.net/publication/376185955_Noel_Malcolm_BOSNIA_A_Short_History_1996

https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/htpr-2023-0002

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Bośni oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 13

Szanowni Państwo,

w ramach kolejnych zajęć zajmiemy się literaturą i kulturą grecką. Proszę o zapoznanie się z następującymi pozycjami:

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/66554/ssoar-hsr-2020-1-demertzis_et_al-Greek_Nationalism_as_a_Case.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-hsr-2020-1-demertzis_et_al-Greek_Nationalism_as_a_Case.pdf

https://www.researchgate.net/publication/254957102_The_Making_of_Modern_Greece_Nationalism_Romanticism_the_Uses_of_the_Past_1797-1896_review

Ponadto proszę o:

– przypomnienie / zapoznanie się z najważniejszymi elementami historii Grecji oraz jej kultury;

– streszczenie pisemne wskazanych powyżej fragmentów oraz ich przesłanie drogą mailową;

– wskazanie kluczowych elementów literatury macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji, dominujących motywów, specyfiki tejże literatury;


Zajęcia nr 14


 

Zalecana literatura:

 • Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979.
 • Czajka H., Bohaterska epika Słowian południowych, Wrocław 1968.
 • Dąbrowska – Partyka M., Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003.
 • Gusiew W., Estetyka folkloru, Wrocław 1979.
 • II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, Poznań 1991.
 • Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Litteraria, pod red. B. Zielińskiego, Poznań
 • Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1-2, Kraków 1980.
 • Rapacka J., „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego, Wrocław 1975;
 • Rapacka J., Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993.
 • Rapacka J., Godzina Herdera, Warszawa 1995.
 • Rapacka J., Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005.
 • Simiczijew K., Pieśń hajducka Słowian południowych, Wrocław 1985.
 • Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
 • Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26. IX. 1999.
 • Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1997.