Literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego

Literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego

środa, sala 285, godz. 17:00-18:30, dyżur: czwartek, sala 014, godz. 18:30-19:30

Zalecana literatura:

 • Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979.
 • Czajka H., Bohaterska epika Słowian południowych, Wrocław 1968.
 • Dąbrowska – Partyka M., Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003.
 • Gusiew W., Estetyka folkloru, Wrocław 1979.
 • II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, Poznań 1991.
 • Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Litteraria, pod red. B. Zielińskiego, Poznań
 • Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1-2, Kraków 1980.
 • Rapacka J., „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego, Wrocław 1975;
 • Rapacka J., Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993.
 • Rapacka J., Godzina Herdera, Warszawa 1995.
 • Rapacka J., Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005.
 • Simiczijew K., Pieśń hajducka Słowian południowych, Wrocław 1985.
 • Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
 • Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26. IX. 1999.
 • Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1997.