Kulturowe, państwowotwórcze przesłanki

Kulturowe, państwowotwórcze przesłanki

termin zajęć: czwartki, sala 84, godz. 17:00-18:30, dyżur: czwartek, sala 84, godz. 18:30-19:30

 • Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918, Kraków 1982.
 • Browning, Cesarstwo bizantyjskie. Warszawa 1997.
 • Czapik-Lityńska, Przestępstwa przeciwko mieniu w “Statucie winodolskim” (1288 rok): z dziejów prawa chorwackiego, [w:] Z dziejów prawa, Katowice 1999, t. 2, s. 25-44.
 • Czapik-Lityńska, A. Lityński, Przestępstwo i kara w statucie Policy. Z dziejów prawa chorwackiego, „Z dziejów Prawa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, nr 1581, s. 24–37.
 • Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego, Inalcik H., Quataert D. (red.), Kraków 2008.
 • Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, Historia państwa i prawa – wybór tekstów źródłowych, Poznań 1995.
 • Inalcik, Imperium osmańskie Epoka klasyczna 1300–1600, Kraków 2006.
 • Materiały do ćwiczeń seminaryjnych z historii prawodawstw słowiańskich. 1, Statuty cara Stefana Duszana z lat 1349 i 1354, S. Borowski(tłum.), Warszawa 1934.
 • Materiały do ćwiczeń seminaryjnych z historii prawodawstw słowiańskich. 2, Statut winodolski z roku 1288, S. Borowski(tłum.), Warszawa 1935.
 • Namysłowski, Serbskie prawo sądowe w wiekach średnich, Warszawa 1926.
 • Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym: (1918-1941), Poznań 1980.
 • Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford 1997.
 • Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, R. Grabowski, S. Grabowska (red., Warszawa 2008.