GRANTY, STYPENDIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

GRANTY, STYPENDIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA

Uzyskane odznaczenia, nagrody, stypendia, wyróżnienia, realizowane projekty grantowe:

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego dr Emilian Prałat został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 


Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego z dnia 10 maja 2021 roku, dr Emilian Prałat został uhonorowany złotym Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

 


Decyzją Prezydenta RP z 23 czerwca 2021 roku, dr Emilian Prałat został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

 

 

 


11 października decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, seria wydawnicza Miejsca i Sztuka (tomy poświęcone Turwi, Kopaszewu, Rąbiniowi i Racotowi) została nagrodzona w kategorii prac naukowych i studialnych.


 

Srebrna odznaka za opiekę nad zabytkami nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Starosty Powiatu Kościańskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


Dwutygodniowe stypendium badawcze do Rzymu

 


.

Nagroda Jego Magnificencji Rektora UAM III stopnia (indywidualna) za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

 


.

Stypendium Fundacji Lanckorońskich, edycja 2016 na rok 2017: miesięczny pobyt w Rzymie

 


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, 2014-2016

 


Grant NCN DEC-2012/07/E/HS2/00665 Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy, wykonanie 5 zadań badawczych (2014-2015)

 


Grant NCN UMO-2012/05/N/HS2/02784 Mecenat artystyczny rodu Chłapowskich (2013-2015)

 


Grant promotorski NN 103 449540 Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XIV-XV w.), (2011-2013)


.

Stypendium Konferencyjne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – III edycja 2011

 


o_fundacja_UAM

.Stypendium Naukowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012