EDUKACJA

EDUKACJA


 

2009-2013 Studium Doktoranckie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł doktora zatwierdzony na Radzie Wydziału w dniu 29 maja 2013 r. Dysertacja: Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XII-XIV w.), promotor prof. dr hab. Bogusław Zieliński
2008-2009   UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia, specjalność filologia chorwacka i filologia serbska, studia 2-letnie drugiego stopnia uzupełniające magisterskie (dyplom 2009);Praca magisterska: Summum malum Miodraga Bulatovicia. Zło a psychologia głębi, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Zielińskiego
2006-2009   UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia, specjalność: filologia bułgarska, studia 3-letnie pierwszego stopnia (dyplom 2009); Praca licencjacka: Słowo i obraz. Inspiracje apokryfami apokaliptycznymi w ikonografii bułgarskiej, napisana pod kierunkiem dr Galii Simeonovej – Konach
2005-2008   UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia, specjalność filologia chorwacka i filologia serbska, studia 3-letnie pierwszego stopnia (dyplom 2008); Praca licencjacka: Imago turpis. Kategoria brzydoty w twórczości Miodraga Bulatovicia. Analiza estetycznopsychoanalityczna, napisana pod kierunkiem dra Leszka Małczaka
2003-2008   UAM, Wydział Historyczny, kierunek: historia sztuki, studia jednolite 5-letnie magisterskie, (dyplom 2008); Praca magisterska: Sztuka sepulkralna ziem dalmatyńskich w okresie panowania rzymskiego, napisana pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Tomasza Wujewskiego