Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, regionalista i filolog slawista. Swoje zainteresowania badawcze koncentruję przede wszystkim na sztuce wielkopolskiej, zwłaszcza związanej z mecenatem artystycznym rodu Chłapowskich, ponadto na sztuce Słowiańszczyzny Południowej i Bizancjum. W kręgu moich zainteresowań pozostaje również ikonografia, procesy recepcji oraz pogranicza kulturowe. Pełnię funkcję społecznego opiekuna zabytków powiatu kościańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniach i aktywnej działalności na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.

Od stycznia 2014 roku jestem członkiem Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza, Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 3 grudnia 2015 roku pełnię funkcję skarbnika) oraz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego (od 18 marca 2016 roku członek zarządu).

Zawodowo jestem związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Instytutem Historii Sztuki UAM.

W kwietniu 2019 roku powołałem do życia Fundację Bonum Adipisci. Jestem także prezesem jej zarządu.

Frangar non flecta

Nosce te ipsum

Sunt certi denique fines