Monografie autorskie:


Prałat E., Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań 2020 (ISBN 978-83-65988-51-5) – publikacja pod patronatem honorowym Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, przy wsparciu  Starostwa Powiatowego w Kościanie, Gminy Kościan, Miasta Kościana, Fundacji “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. Wydawnictwo Wiedza i Innowacje.


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Czerwona Wieś, Turew-Leszno 2020 (ISBN 978-83-94441951) – publikacja pod patronatem honorowym JE Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego oraz Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Gminy Krzywiń, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Nadleśnictwa Kościan, Fundacji “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. 


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Wyskoć, Poznań 2019 (ISBN 978-83-944-19-3-7) – publikacja pod patronatem honorowym JE Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego oraz Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Gminy Kościan, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Nadleśnictwa Kościan. Wydawnictwo Naukowe Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Choryń, Łódź 2018 (ISBN 978-8377-294543) – publikacja pod patronatem honorowym JE Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego oraz Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Gminy Kościan, DANKO  Sp. z o.o. Hodowla Roślin, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Nadleśnictwa Kościan,  “Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze


Prałat E., Gorzelnia Turew. Sto lat wielkopolskiej tradycji, Łódź 2018 (ISBN” 978-83-7729-419-2)

TV Leszno – KLIKNIJ

TV Klin – KLIKNIJ


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Turew (ISBN: 978-837-729-353-9) – publikacja pod patronatem honorowym JE Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego oraz Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Gminy Kościan, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Nadleśnictwa Kościan, “Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze.

Relacja z promocji – kliknij


Prałat E., Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich, Leszno 2016 (ISBN 978-83-64806-91-9) – publikacja pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, wydana przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Lesznie, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Gminy Kościan, Miasta Kościana

Relacja z promocji – kliknij


Ratajewska B., Prałat E., Urbaniak M., Materiały archiwalne do dziejów Kościana, Leszno 2016 (ISBN 978-83-65806-926-)


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Racot, Łódź 2016 (ISBN 978-83-7729-320-1) – publikacja pod patronatem honorowym Jego Królewskiej Wysokości Księcia Michała Benedykta von Sachsen-Weimar-Eisenach oraz Marszałka Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Gminy Kościan, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Nadleśnictwa Kościan, “Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze.

Relacja z promocji – kliknij


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Rąbiń, Łódź 2016 (ISBN 978-83-7729-309-6) – publikacja pod patronatem honorowym Metropolity Poznańskiego ks. abpa Stanisława Gądeckiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Marii Chłapowskiej-Naskalskiej i Piotra Chłapowskiego, Miasta i Gminy Krzywiń, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Nadleśnictwa Kościan.


Prałat E., Kazimierz Chłapowski (1832-1916). Szlakiem wiary i pracy w stulecie śmierci, Poznań 2016 (ISBN 978-83-94441913)


Slavia (1)-page-001

Prałat E., Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XII-XIV w.), Łódź 2015 (ISBN 978-837-729-295-2) – publikacja sfinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

.


Prałat E., Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015 (ISBN 978-83-7729-284-6) – publikacja pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, wydana sumptem własnym przy wsparciu finansowym Spółki “Danko”, Miasta i Gminy Krzywiń, Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Banku Spółdzielczego w Kościanie

SPIS TREŚCI | OD RECENZENTA

Relacja z promocji – kliknij


.

wielcy_cover_do korekty (1) (1)-page-001

Prałat E., Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku. / Velikani u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću – publikacja pod patronatem Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr Andrei Bekić, Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania pana Ryszarda Grobelnego poświęcona polsko-chorwackim kontaktom kulturalnym w XIX wieku, Wydawnictwo Księży Młyn, Poznań-Łódź 2014 (ISBN 978-83-7729-239-6).

SPIS TREŚCI | OD RECENZENTA

Relacja z promocji – kliknij


okladka3ab

Prałat E., Miejsca i sztuka. Turew, Poznań 2012 (ISBN 978-83-63257-00-2) – publikacja współfinansowana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Fundację UAM.


pralat_summum_mallum-page-001

Prałat E., Summum malum Miodraga Bulatovicia. Zło a psychologia głębi, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, Poznań 2011 (ISBN:  978-83-62854-01-1).

 Rozdziały w monografiach:

Prałat E., Southern Slavs: At the Meeting Point of Traditions [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 207–220.

Prałat E., “From besmeared lips, from hating heart, from unclean tonue”: Writing and Rewriting of the Canon in Serbia [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 221–234.

Prałat E., “The Words that feeds hungry human  souls, the Word that gives power to your mind and heart”: Bulgaria from Clement of Ohrid to the “September Literature” Circle [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 235–251.

Prałat E., “Oh the blessed one, oh the most holy one, oh elevated above all the blessed ones”: Litanic Patterns and Folk Inspirations on Croatian Poetry [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 251-264.


Artykuły obcojęzyczne: 

   • Prałat E., Augustine Denizot – the forgotten planer and gardener. Study of the palace park in Turew (Greater Poland Region, Poland), „Die Gartenkunst” 2014, z. 2, s. 187-200.

Rozdziały w monografiach, artykuły polskojęzyczne:

 1. Prałat E., […] uratowanie tego kawałka ziemi polskiej ciągnęło mnie do pracy – kilka uwag na temat książki “O rolnictwie” i Dezyderym Chłapowskim, [w:] Dezydery Chłapowski. Szwoleżer,, prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej, Poznań 2018, s. 83-101.
 2. Prałat E., Dezydery Chłapowski (1788–1879), [w:] Dezydery Chłapowski. żołnierz, rolnik, patriota, Szreniawa 2018, s. 9-25.
 3. Prałat E., Folklor serbski i jego dystrybucja w sztuce naiwnej, [w:] Bałkański folklor  jako kod interkulturowy II, Skopje-Poznań 2015, s. 295-302.
 4. Prałat E., Kamienny pelikan z Rąbinia, “Kronika Wielkopolski” 2015, nr 2(154), s. 66-71.
 5. Prałat E., “Mężyny Chłapowskie” – obraz przedstawicielek rodu Chłapowskich w XIX i XX wieku. Od Antoniny Chłapowskiej (1794-1857) do Tekli z Mańkowskich (1885-1962), [w:] Życie prywatne polaków w XIX wieku. “Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. II, red.  J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Łódź -Olsztyn 2014, s. 145-157.
 6. Prałat E., O benigna! O Regina! O Maria! – ikonologiczna dyfuzja toposów Matki Boskiej w wyobrażeniu Niepokalanego Poczęcia w kaplicy przypałacowej w Turwi, [w:] Obraz świętości – świętość w obrazie, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, P. Dziadul, Poznań 2014, s. 332-339.
 7. Prałat E., Vox nostra…czyli kilka uwag o chorwackim dziedzictwie kulturowym i jego udziale w kreowaniu wspólnoty europejskiej, [w:] Spotkania polsko-chorwackie, red. E. Olszewski, B. Zieliński, Toruń 2014, s. 233-250.
 8. Prałat E. Śmigielska Kolej Wąskotorowa jako element tożsamości kulturowej Śmigla i okolic, [w:], „Mkną po szynach…”. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowińskiego i R. Klementowskiego, Wrocław 2014, s. 173-185.
 9. Prałat E., (…) et macula originalis non est in te – kilka uwag o płótnie Leopolda Nowotnego w kaplicy przypałacowej w Turwi [w:] Sztuka w Wielkopolsce, Poznań 2013, s. 180-190.
 10. Prałat E., „Niebo było przesiąknięte nasieniem”skandalizująca seksualność w prozie Miodraga Bulatovicia [w:] Tabu – Trend – Transgresja. Skandal w tekstach kultury, red. M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013, s. 295-305.
 11. Prałat E., Śmierć iluminowana – kilka uwag o ikonografii śmierci w rękopisach staropołudniowosłowiańskich [w:] Śmierć w zwierciadle humanistyki, Poznań 2013, s. 114-126.
 12. Prałat E., Bośnia – wyspa herezji w oikumene chrześcijaństwa czy przykład tolerancji wyznaniowej? [w:] Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, red. E. Nowicka, M. Głuszkowski, Toruń 2013, s.119-130.
 13. Prałat E., Terra marisque. Literacko-artystyczny obraz relacji między państwami i narodami Azji Mniejszej a mieszkańcami Słowiańszczyzny Południowej na przestrzeni dziejów [w:] Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, red. Ł. Gędłka, T. Krzyżowski, M. Michalski, Kraków 2012, s. 365-376.
 14. Prałat E., Obraz i tekst w służbie Absolutu. Manuskrypt średniowieczny a idea dzieła totalnego, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2012, nr 2, s. 261-278.
 15. Prałat E., Granice w jedności. Kulturowa unifikacja Półwyspu Bałkańskiego na podstawie iluminowanych dekoracji wybranych mszałów średniowiecznych [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań 2012, s. 477-485.
 16. Prałat E., Mapa Kulturowa Nowej Europy (po 1989), „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2012, nr 1, s. 357-359.
 17. Prałat E., Lex universa est, quae iubet nasci et mori. Sztuka sepulkralna antycznej Dalmacji, jako przykład homo- i heterogeniczności kultury Półwyspu Bałkańskiego, [w:] „Zeszyty Południowosłowiańskie”, Korytkowska M., Damianova R., Darasz Z., Gugulanova I., Krčmar V., Paczew I., Sobczak J., Zieliński B., Buras-Marciniak A., Łódź 2010, s. 243-253.
 18. Prałat E., Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia [w:] Stereotypy a Słowiańszczyzna, Skowronek M., Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2009, s. 87-92.

Recenzje:

 1. Prałat E., Miron Urbaniak, Kolej Skwierzyna-Stare Bielice. Kolejowy modernizm w Polsce, „Kronika Wielkopolski” 2014, nr 4, s.115-118.

Artykuły popularnonaukowe: 

  1. Prałat E., 2011, Religijna „kastracja”, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433)
  2. Prałat E., 2011, Między muezinem, roštiljem i baščaršiją, Słowa i Rzeczy (ISSN 2082-1433)
  3. Prałat E., 2011, Spasovdan w Belgradzie, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433)
  4. Prałat E., 2011, „Boska” Erykah Badu, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433)
  5. Prałat E., 2011, Bałkańskie sado-maso Miodraga Bulatovicia, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433)
  6. Prałat E., 2011, Polityka i žito sa šlagom, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433)
  1. Prałat E., 2011, Hermaphroditos – rzeczywisty mit, „Słowa i Rzeczy” (ISSN 2082-1433)