O MNIE

O MNIE

Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, regionalista i filolog slawista. Swoje zainteresowania badawcze koncentruję przede wszystkim na sztuce wielkopolskiej, zwłaszcza związanej z mecenatem artystycznym ziemiaństwa, ponadto na sztuce Słowiańszczyzny Południowej. W kręgu moich zainteresowań pozostaje również ikonografia, procesy recepcji oraz pogranicza kulturowe. Pełnię funkcję społecznego opiekuna zabytków powiatu kościańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniach i aktywnej działalności na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.

Od stycznia 2014 roku jestem członkiem Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza i Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego (od 18 marca 2016 roku członek zarządu). W latach 2015–2021 należałem do Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (pełniłem funkcję skarbnika). Należę również do Stowarzyszenia Przyjaciół Gorzelni w Turwi.

Zawodowo jestem związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Instytutem Historii Sztuki UAM.

W kwietniu 2019 roku powołałem do życia Fundację Bonum Adipisci. Jestem także prezesem jej zarządu.

Frangar non flecta

Nosce te ipsum

Sunt certi denique fines