Wiedza o kraju i kulturze Serbii

Wiedza o kraju i kulturze Serbii

TERMIN ZAJĘĆ: czwartek, 08:00-9:30, sala 285, Microsoft Teams 

DYŻUR: czwartek, 13:00-14:00 Microsoft Teams

WARUNKI ZALICZENIA: obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność w ramach zajęć; pozytywne zaliczenie kolokwiów (jeżeli zostaną przeprowadzone), pozytywny wynik z

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Ukształtowanie geograficzne (najważniejsze pasma górskie, sieć hydrologiczna, doliny, wyżyny, wyspy, parki narodowe, zasoby przyrodnicze etc.)

Przyroda Serbii – po angielsku; Zachodnia Serbia – po angielsku; Zachodnia Serbia – przewodnik

 • Podział administracyjny.

Mapa administracyjna Serbii; Konstytucja Serbii; Analiza modelu państwa federalnego

 • System polityczny Serbii.

Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, s. 15-47; 129-150

 • Gospodarka Serbii.

Lekcja gospodarki liberalnej; Charakterystyka ogólne gospodarek bałkańskich

 • Podział dialektalny Serbii.

Język serbski – wiadomości ogólne; Czakawizm; Rozpad języka serbo-chorwackiego

 • Tradycja bizantyjska w kulturze serbskiej. 

Bizantyjsko-rzymskie dziedzictwo w bałkańskiej architekturze i sztuce (275-316); Historia Serbii

 • Kontakty serbsko-ruskie i serbsko-bułgarskie. 

Współczesne stosunki serbsko-rosyjskie; Relations between Russia and Serbia; Odnosi između Srpstva i RusijeBulgarian-Russian relations

 • Tradycja turecko-węgiersko-austriacka w kulturze serbskiej. 

Turkish-serbian relations; Krótka historia Bałkanów (wybrane rozdziały); Historia Serbii – wybrane rozdziały

 • Sztuka Serbii (sztuki plastyczne). 

 

Mole Wojisław – Sztuka Słowian Południowych

 • Sztuka Serbii (tradycja muzyczna, teatralna i literacka). 

 

 • Tradycje kulinarne i sportowe (festyny, wydarzenia cykliczne). 

Kuchnia serbska – po angielsku; 

 • Szkolnictwo, edukacja, media. 

 

 • Mniejszości etniczne. 

Procesy narodowotwórcze (317-340)

 • Kultura serbska na tle tradycji Półwyspu Bałkańskiego. 

Kosowo, mit kosowski i jego recepcja

 • Konfesja/e a kultura serbska. 

Prawosławie w Serbii (225-229)