SEMINARIUM LICENCJACKIE

SEMINARIUM LICENCJACKIE

Seminarium licencjackie 2021/2022

osoby zainteresowane seminarium – proszę o kontakt e-mailowy epralat@amu.edu.pl lub emilianpralat@gmail.com

Pierwsze seminarium 1910.2021, godzina 8:30, gabinet 382.

Osoby chcące pisać w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium, proszę o niezwłoczny kontakt, w celu ustalenia harmonogramu seminarium.

 

Plan pracy:

do 15 września – przesłanie tematu pracy lub pomysłów, wokół których będziecie Państwo chcieli pracować

do 15 października – ostateczny temat pracy

do 15 listopada – konspekt i bibliografia

do 15 grudnia pierwszy rozdział

do 15 stycznia drugi rozdział

do 15 lutego trzeci rozdział

do 15 marca zakończenie i bibliografia

do 15 kwietnia wstęp i streszczenia

do 15 maja zamknięcie pracy

czerwiec – obrony

zasady sporządzania przypisów i bibliografii


Obszary, w ramach których przedkładane i realizowane mogą być tematy prac licencjackich:

 • – sztuka Słowiańszczyzny Południowej
 • – relacje intermedialne
 • – pogranicza kulturowe
 • – ikonografia
 • – prasa XIX-wieczna
 • – polsko-chorwackie stosunki kulturalno-polityczne
 • – Bizancjum i Słowianie
 • – mecenat artystyczny
 • – słowiańska popkultura
 • – Słowiańszczyzna i obraz[y]
 • – muzyka i Słowiańszczyzna
 • – dziedzictwo kulturowe, turystyka
 • – religia, wierzenia

Mili Państwo,

w ramach seminarium przewiduję bardzo szerokie spektrum tematyczne. Zachęcam do indywidualnego kontaktu w celu przedyskutowania pomysłów, rozeznania czy będę mógł Państwu pomóc i czy Państwu odpowiadać będzie moje seminarium. Zasadniczo preferuję tematy związane z kulturą i literaturą (łączone). Proszę śmiało o przedstawianie pomysłów, odważne pytanie, prezentowanie pomysłów na prace. Na początek byłoby miło gdybyście Państwo przedstawili to, co Państwa interesuje, co jest pasją, czym chcielibyście się zająć. Jestem przekonany, że bez problemu zdołamy w oparciu o te informacje sformułować konspekt pracy.

Łączę pozdrowienia,

Emilian Prałat