Regiony turystyczne Europy

Regiony turystyczne Europy

środa 18:45–19:15 sala 84; dyżur: środa, czwartek 16:30–17:00, sala 84


 

MAPY  obowiązujące w roku 2021/2022


Do każdych zajęć należy obowiązkowo powtórzyć lub zapoznać się z podstawowymi informacjami o każdym z analizowanych krajów i regionów: geografia [ukształtowanie poziome, sieć hydrologiczna, klimat], informacje o historii i kulturze, podstawowe wiadomości z zakresu polityki, ustroju etc.


Warunki zaliczenia:

 1. – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
  przygotowanie krótkiego wystąpienia [10 minut + obowiązkowo przesłany tekst wystąpienia]
 2. – zaliczenie map [do pobrania po kliknięciu]
 3. – pozytywne zaliczenie testu merytorycznego i wizualnego
 4. – ocena końcowa jest wypadkową ocen z testów, kolokwiów, prezentacji i znajomości map

Tematy zajęć i prymarna, obowiązkowa literatura

 1. 1. Regiony turystyczne – zagadnienia wstępne (artykuły Mazurskiego, Rohrscheidta, Walasa)
 2. 2. Region Środkowoeuropejski:

Czechy, Węgry, Słowacja – materiały do zajęć; film – Czechy; film – Węgry; film – Słowacja;

Turystyka Węgier

Turystyka Czech

Turystyka Słowacji

Ogólna charakterystyka Słowacji

 1. 3. Niemieckojęzyczny obszar językowy:

Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria

film – Szwajcaria; film – Bawaria; film – Lichtenstein; film – Austria; film – Wiedeń;

turystyka w Austrii      turystyka w Lichtensteinie

 1. 4. Region nadbałtycki:

ŁotwaLitwaEstonia

film;

 1. 5. Region iberyjski:

Hiszpania, Portugalia

film – Hiszpania; film – Portugalia; dziedzictwo Portugalii; informacje ogólne o Portugalii;

Hiszpania – przewodnik;

 1. 6. Region śródziemnomorski I:

Francja, Włochy

film – skarby Luwru; film – Włochy;

 1. 7. Region śródziemnomorski II:

Chorwacja, Czarnogóra

film – Chorwacja;

 1. 8. Region śródziemnomorski III 

Grecja, Malta

film – Grecja; film – Malta;

 1. 9. Mikropaństwa:

Watykan, San Marino, Andora, Monako

film – Watykan; film San Marino; film – Andora; film – Monako

 1. 10. Region Beneluxu:

Belgia, Holandia, Luksemburg

 1. 11. Region Wysp Brytyjskich:

Wielka Brytania, Irlandia

film – Anglia; film – Irlandia;

 1. 12. Region Bałkański:

Serbia i Kosowo, Macedonia, Rumunia

film – zabytku Kosmetu

 1. 13. Region czarnomorski:

Turcja, Bułgaria

film – Turcja; film Bułgaria;


Literatura podstawowa:

Faracik R., 2007, Główne regiony turystyczne świata, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (część dotycząca Europy: 87-110).
Kruczek Z., 2008, Europa. Geografia turystyczna, PROKSENIA, Kraków.
Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Steblik-Wlaźlak B., Rzepka L., Geografia turystyczna, cz. I, Wyd. REA, Warszawa 2011.
Steblik-Wlaźlak B., Rzepka L., Geografia turystyczna, cz. II, Wyd. REA, Warszawa 2011.
Warszyńska J. (red.), 2001, Geografia turystyczna świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;

+ wszelkiego rodzaju przewodniki, bedekery, kompendia turystyczne, albumy etc.


Tematy prezentacji:

 1. 1. Monarchia jako element oferty turystycznej.
 2. 2. Regiony turystyczne zorientowane na turystykę kwalifikowaną. P. Marcinkowska
 3. 3. Turystyka cruisingowa na Morzu Śródziemnym
 4. 4. Turystyka enologiczna.
 5. 5. Turystyka urbex – wybrane przykłady
 6. 6. Turystyka kwalifikowana.
 7. 7. Backpacking
 8. 8. Turystyka literacka i filmowa. P. Pytel
 9. 9. Questing – turystyka z mapą

Mapy do POBRANIA