Organizacja i prowadzenie wycieczek

Organizacja i prowadzenie wycieczek

czwartek 17:00-18:30, dyżur: środa, czwartek 16:30-17:00, sala 84


Warunki zaliczenia:

 1. obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze); pozytywne zaliczenie prezentacji końcowej

Tematy zajęć i prymarna, obowiązkowa literatura

 1. Cele i formy organizacji turystyki i krajoznawstwa. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie. MATERIAŁY
 2. Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie organizacji wycieczek, turystyki zorganizowanej i indywidualnej. MATERIAŁY
 3. Prawa w turystyce i prawa ubezpieczeń turystycznych. MATERIAŁY
 4. Budowanie oferty turystycznej.
 5. Postoje, czas pracy, współpraca z przewoźnikami, obsługa imprez pieszych, autokarowych, lotniczych.
 6. Realizacja i rozliczenie imprezy turystycznej.
 7. Pilot – rezydent – analiza aktualnych przepisów związanych z prawami, obowiązkami i odpowiedzialnością Pilota, Rezydenta, Przewodnika Turystycznego.
 8. Omówienie obowiązków Pilota – Rezydenta wobec grupy turystów.
 9. Interpretacja dokumentów wskazujących „świadczenia gwarantowane”, jakie realizujemy na rzecz klientów w czasie realizacji imprezy turystycznej.
 10. Sytuacje awaryjne – zestawienie i omówienie najczęściej spotykanych „sytuacji trudnych” w czasie organizacji imprez turystycznych. Ocena ryzyka, komentarz – podpowiedź, jak sobie poradzić w momencie wypadku, spóźnienia, ciężkiej choroby, innych skomplikowanych momentów.
 11. Pierwsza pomoc medyczna w kontekście pilotów wycieczek.
 12. Historia kultury i sztuki.
 13. Historia kultury i sztuki.
 14. Prezentacja projektu końcowego uczestników zajęć.
 15. Prezentacja projektu końcowego uczestników zajęć.

Prymarna literatura:

Banaszkiwicz Magdalena, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Kraków 2018

Barcik Jacek, Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, Warszawa 2011.

Bochnak Adam, Historia sztuki nowożytnej, t. 1 i 2, Warszawa 1981.

Bosiacki Stefan, Sikora Jan, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Poznań 1999.

Cybula Piotr, Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka-Kraków 2008.

Geograficzne aspekty rozwoju turystyki, red. Jacek Michniewicz, Poznań 2015.

Głowacki Marian, Przekaz informacji w turystyce, Częstochowa 2003.

Gospodarek Jerzy, Prawo w turystyce i hotelarstwie, Warszawa 2000.

Grzesiek Agnieszka, Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2008.

Historia sztuki 1000-2000, red. Alain Merot.

Kruczek Zygmunt, Kompendium pilota wycieczek, Kraków 2007.

Kruczek Zygmunt, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Kraków 2010.

Kruczek Zygmunt, Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka, Kraków 2014.

Kruczek Zygmunt, Promocja i i informacja w turystyce, Kraków 2014.

Lipoński Wojciech, Dzieje kultury europejskiej­ – kolejne tomy.

Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego pod red. Stefana Bosiackiego i Joanny Śniadek, Poznań 2004.

Napierała Marek, Wybrane zagadnienia z podstaw rekreacji i turystyki, Bydgoszcz 2009.

Nestorowicz Mirosław, Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Toruń 2013.

Niemczk Agata, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków 2010.

Pawłowska Anna, Turyzm w aspekcie globalizacji glokalizacji, Poznań 2008.

Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, red. Anna przybyła, Wojciech Wytrążek, Lublin 2010.

Różycki Paweł, Zarys wiedzy o turystyce, Kraków 2006.

Szymański Karol, Bezpieczna turystyka i rekreacja, Poznań 2008.

Tauber Roman, Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie, Poznań 2003.

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, 7. 12 Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki, red. Zygmunt Młynarczyk, Poznań 2014.

Wiluś Robert, Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Łódź 015.

Wojcieszak Łukasz, Prawo turystyczne, Bielsko-Biała 2010.

Zadykowicz Tadeusz, Zasady dobrej turystyki, Lublin 2019.


Projekt końcowy będzie się wiązać z otrzymaniem przez Państwa losowo wybranej trasy turystycznej i towarzyszących jej ogólnych norm. Do Państwa zadania będzie należało:

 1. zaprojektowanie całej trasy (od punktu a do b i z powrotem z uwzględnieniem czasu pracy kierowców, dojazdów etc.)
 2. opracowanie programu imprezy turystycznej (uwzględniającej walory przyrodnicze i antropogeniczne oraz specyfikę uczestników)
 3. przewidzenie i zareagowanie na sytuacje kryzysowe (informacja o ich charakterze znajdzie się w zadaniu)
 4. przygotowanie niezbędnej dokumentacji (ubezpieczeniowej, umowy o realizację imprezy etc.)
 5. uwzględnienie interakcji z uczestnikami imprezy (w ich roli pozostałe biorące udział w zajęciach osoby)
 6. wcielenie się w pilota, rezydenta, przewodnika (zostanie to określone w zadaniu) i spontaniczne zareagowanie na określoną sytuację
 7. przygotowanie prospektu imprezy lub materiału reklamowo-promocyjnego