2023

2023

W roku 2023 dr Emilian Prałat indywidualnie, jako społeczny opiekun zabytków, poprzez prowadzoną Fundację „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, oraz w ramach pracy w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach i inicjatywach:

W roku 2023 planowane jest wydanie kilku pozycji autorstwa dra Prałata:

  1. Grób ostateniego księcia – polsko-angielska publikacja poświęcona miejscu pochówku ostatniego wieliego księcia von Sachsen-Weimar-Eisenach, Wilhelmowi-Ernstowi, który był również właścicielem majątku w Racocie do 1921 roku. Książe pochowany jest w Henrykowie w województwie dolnośląskim. Publikacja jest rekonstrukcją znaczenia symbolicznego tego wyjątkowego mauzoleum, osadzoną na tle wydarzeń związanych z końcem I wojny światowej i burzliwymi dziejami niemieckiej arystokracji.
  2. Miejsca i Sztuka. Gryżyna – ósmy tom autorskiej serii wydawniczej poświęcony dziejom Gryżyny. W publikacji znajdą się unikatowe materiały archiwalne i źródłowe, nieznane wcześniej fakty związane z ruinami kościoła św. Marcina w Gryżynie oraz obszarny katalog dzieł sztuki związany z miejscowością.
  3. Krotkie zebranie stuki budowlaney albo architektury cywilney pisaney przez Jozefa Chłapowskiego kastelanica miedzyrzeckiego r. p.  1773 d. 10 nowembra – pierwsza, krytyczna edycja unikatowego dzieła poświęconego architekturze. Jeden z ostatnich nieznanych traktatów sprzed rozbiorów Polski, napisany przez ojca gen. Dezyderego Chłapowskiego! Oryginał rękopisu przechowywany jest w Londynie.

27 maja uroczystość upamiętnienia gen. Edmunda Taczanowskiego oraz uczestników Powstania Styczniowego z okazji 160. rocznicy wybuchu tego zrywu.

Edmund Taczanowski, urodzony w Wieczynie (powiat pleszewski), właściciel Choryni (powiat kościański) był jednym z dowódców w czasie powstania – kierował walkami w dawnym województwie kaliskim. Pochowany został w krypcie rodowej w Choryni, skąd został przeniesiony na Cmentarz Powązkowski w Warszawie. W roku rocznicy wybuchu powstania w jego rodzinnym majątku zostaną zorganizowane uroczystości o charakterze patriotyczno–kulturalnym.

Wstępny plan

14:00 Msza Requiem za gen. Edmunda Taczanowskiego i powstańców styczniowym | kościół w Choryni k. Kościana | w kościele stworzone zostanie castrum doloris upamiętniające Generała

15:00 odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej gen. Taczanowskiemu, a następnie rekonstrukcja z czasów powstania | teren przykościelny

16:00 okolicznościowa prelekcja poświęcona powstaniu (z udziałem gościa specjalnego); koncert pieśni powstańczych | dziedziniec przed dworem w Choryni

17:30 kuchnia polowa

W roku 2023 mija 225 lat od momentu, kiedy Antoni Barnaba Jabłonowski odsprzedał dobra racockie księciu Willemowi van Oranje Nassau, późniejszemu pierwszemu królowi Niderlandów. Rok 1798 był początkiem “tygla”, który chcemy przypominać. Trzecia już edycja inicjatywy zapoczątkowanej przez dra Emiliana Prałata, która odbędzie się 18 czerwca, będzie w sposób szczególny dedykowana ukazaniu kontaktów polsko-holenderskich na przestrzeni dziejów, ich dziejów w Racocie oraz w szerszym kontekście, na ziemiach polskich.

14:30 kościół pw. św. Stanisława Kostki | nabożeństwo ekumeniczne pod hasłem “Ty, mój Boże i Panie jesteś mą tarczą, na Tobie polegam”, co jest nawiązaniem do fragmentu hymnu Niderlandów.

15:15 recital organowy w wykonaniu jednego z uznanych holenderskich organistów, który zaprezentuje największe dzieła europejskiej i holenderskiej muzyki 

16:00 dziedziniec honorowy przed pałacem w Racocie | część oficjalna, wystąpienia gości, okolicznościowa prelekcja, rekonstrukcja historyczna

16:30 park przypałacowy | zasadzenie trzech dębów: Antoniego, Willema i Zofii – których imiona upamiętniają przedstawicieli trzech kolejnych rodów władających dobrami racockimi

16:50 taras ogrodowy | okolicznościowy koncert – melodie polskie, holenderskie i niemieckie

18:00 pałac | degustacja, oprowadzanie po pałacu i powozowni (konieczna wcześniejsza rezerwacja)

Dla najmłodszych przewidzieliśmy warsztaty plastyczne. Przygotowaliśmy również okolicznościową wystawę poświęconą relacjom polsko-holenderskim.

19:00 taras ogrodowy | kino pod chmurką w Racocie! Pokaz wybranego holenderskiego filmu – zachęcamy do zabrania koców i włączenia się w piknikowy nastrój!

Dodatkowe informacje na stronie: TYGIEL

Fundacja Bonum Adipiści oraz dr Emilian Prałat zapraszają na kolejną edycję Nocnego zwiedzania Ziemi Kościańskiej!

Zapraszamy Was 29 lipca 2023r.  Zaczynamy w Czerwonej Wsi, nastepnie zapraszamy do Starego Gołębina, Gryżyny i Racotu. Na zakończenie wspaniały, nastrojowy, ale i żywiołowy koncert @Grupa Blacha! 

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zapraszamy do udziału w organizowanych wspólnie z Gminą Kościan, gminnych obchodów Święta Wojska Polskiego, tradycyjnie już w Turwi, przy pomniku poległych w latach 1914-1920.

10 września odbędzie się 9 edycja pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej 

11:00 Msza św. w kaplicy w Kopaszewie

12:00 rozpoczęcie Drogi Krzyżowej

14:00 przybycie do Rąbinia, odpoczynek, ciepły posiłek

15:00 wyruszenie w drogę powrotną

17:30 dotarcie do Kopaszewa, wręczenie okolicznościowych certyfikatów i pocztówek, kawa i ciasto

W trakcie tegorocznej edycji kwestujemy na rzecz renowacji nekropolii w Czerwonej Wsi.

Szczegółowe informacje na stronie DROGA 

Po zakończeniu w 2023 roku renowacji nekropolii w Rąbiniu, planowane są prace przy nekropolii w Czerwonej Wsi. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Prałat sfinansował odnowienie dwóch nagrobków i dwóch krzyży znajdujących się na cemntarzu przykościelnym. W roku bieżącym planowane jest odnowienie dwóch kolejnych nagrobków, jednego, dużego grobowca oraz wykonanie nowego opłotowania przy częsci nekropolii. Wszystko zależy od możliwości finansowych. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy za pośrednictwem Fundacji “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. 

Więcej informacji na stronie RENOWACJA