14.07.2017 | godz. 18:00 | Historia w dzwonie zamknięta

14 LIPCA 2017 | GODZINA 18:00 | HISTORIA W DZWONIE ZAMKNIĘTA  

Podczas wykładu zapoznamy się z zagadnieniem dzwonu jako… źródła historycznego. Na przykładzie dzwonów z kościańskie fary czy niemieckiego Glocken Archive (Archiwum dzwonów) spojrzymy na dzieje tego instrumentu muzycznego, ale i wielość historii, które z nimi są związane.