Stypendium twórcze MKiDN

Stypendium twórcze MKiDN

W dniu 9 lipca 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dr. Emilianowi Prałatowi stypendium twórcze na rok 2020 na działania w obszarze ochrony zabytków, w uznaniu dotychczasowej pracy naukowej i społecznej. Laureat przeznaczy stypendium m.in. na renowację nekropolii w Rąbiniu i Czerwonej Wsi oraz wydanie książki o Leopoldzie Nowotnym.

 

Comments are closed.