Prace renowacyjne w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prace renowacyjne w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z inicjatywy dra Emiliana Prałat w sierpniu 2020 roku rozpoczęły się prace porządkowe i renowacyjne na terenie nekropolii czerwonowiejskiej. Wobec braku zastrzeżeń ze strony leszczyńskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków co do przedstawionej koncepcji prac, przystąpiono do ich realizacji. Miedzy sierpniem a końcem listopada czterokrotnie przeprowadzono prace porządkowe – wycięto samosiejki, krzaki, usunięto, wyrugowano korzenie, których obecność niszczyła historyczne pomniki w części nekropolii znajdującej się między kościołem a cmentarzem. Poza pracą własną oraz rodziny, w działania włączyli się członkowie Stowarzyszenia im. „Kościańskiej Rezerwy Skautowej” oraz stypendyści Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego. Na przełomie listopada i grudnia przystąpiono do usuwania zmurszałych cementowych okładzin cokołów grobowców. Ich odsłonięcie ujawniło katastrofalny stan ceglanych, narożnych filarków. W ramach prac renowacyjno-kamieniarskich pod dwoma historycznymi płytami wykonano nowe, granitowe cokoły, a ich powierzchnię oczyszczono i zaimpregnowano. Jednocześnie odnowiono dwa wolnostojące krzyże nagrobne. Ten eta prac objął również wykonanie granitowych obramowań, które wydzieliły poszczególne kwatery. Te zaś zostały wyrównane, wypoziomowane, wyłożone agrowłókniną (zakupioną w ramach mikroprojektu przez dwójkę stypendystów Stowarzyszenia Oświatowego), a następnie wysypane drobnym kamieniem, uprzednio zapewniając możliwość odparowywania wilgoci wokół nagrobków. Prace kamieniarskie wykonał Zakład Kamieniarski SALAR z Gierłachowa. W roku 2020 prace pochłonęły 6500 złotych. Sfinansowano je w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które uzyskał dr Prałat oraz ze środków przekazanych przez Powiat Kościański, które stanowiły część nagrody, którą dr Prałat zdobył w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w 2019 roku, a które ze względów regulaminowych przekazane zostały na konto powiatu. Ich dysponentem został inicjator prac w Czerwonej Wsi. Dalsze prace zależą od możliwości finansowych.

Pod koniec roku zamontowano również tablice informacyjne na nekropoliach w Rąbiniu i Czerwonej Wsi. Obie mają wymiary 140 x 100 cm: na stalowej konstrukcji znalazły się barwne, laminowane tablice przybliżające historię miejscowości, cmentarzy w nich się znajdujących i osób na nich spoczywających. Na tablicach umieszczono archiwalne fotografie, plany nekropolii z legendą ułatwiającą odnalezienie konkretnego grobu. Ponadto na tablicy rąbińskiej opisano historię Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, a w Czerwonej Wsi dodatkowo tamtejszą wyjątkową dzwonnicę i instrumenty w niej się znajdujące. Obie tablice i prace z nimi związane sfinansowałem dzięki stypendium twórczemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Rąbiniu znajdowały się dwie tablice poświęcone odpowiednio nekropolii i Kopaszewskiej Drodze Krzyżowej. Jednak ich stan był/jest katastrofalny. Drewniana konstrukcja spróchniała lub zgniła, a informacje stały się nieczytelne. Korzystając ze zgody Gminy Krzywiń udało się wprowadzić nowe, właściwsze i pełniejsze oznakowanie. W Czerwonej Wsi tablicy informacyjnej poświęconej nekropolii dotychczas nie było.

 

Comments are closed.