Relacja z promocji książki ”Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich”

Relacja z promocji książki ”Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich”

9 grudnia 2016 roku, w majestatycznej auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, odbyła się promocja książki Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich. Licznie zebranych, bo blisko 150 gości, powitał dr Emilian Prałat, któremu rolę gospodarza przekazała dyrektor Liceum Pani Małgorzata Andersz. Po jej przywitaniu i podziękowaniu za uczynienie zaszczytu absolwentowi kościańskiego liceum i życzliwe przyjęcie Gości promocji w podwoje przepięknej kościańskiej auli, autor przywitał gości, wśród których znaleźli się: Pani Maria Chłapowska-Naskalska, Pan prof. Krzysztof Chłapowski, Pan Stanisław Chłapowski, dr Elżbieta Olender – Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie, Pan Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana i Maciej Kasprzak – Zastępca Burmistrza Miasta Kościana, Pan Piotr Ruszkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Pan Zdzisław Witkowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Pan prof. Miron Urbaniak z Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Pani Anna Kubczak i Leszek Majchrzak ze Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, Pan Aleksander Starzyński, emerytowany Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pani Jadwiga Gidel Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie oraz licznie zebrani Goście, wśród nich m.in. delegacja z Żegocina, miejscowości związanej również z rodem Chłapowskich.Po powitaniu zebranych dr Prałat poprosił o zabranie głosu dr Elżbietę Olender. Pani Dyrektor zaprezentowała osobę autora, a następnie podziękowała Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, władzom samorządowym i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, a przede wszystkim rodzinie Chłapowskich, za życzliwe wsparcie projektu. Następnie autor wspólnie z dr Olender wręczyli egzemplarze książki, a autor dodatkowo kwiaty Pani Chłapowskiej-Naskalskiej, Panu prof. Chłapowskiemu, Burmistrzom Jurdze i Kasprzakowi, Panu Ruszkiewiczowi, redaktor książki Pani Janinie Choderze. Kończąc pierwszą część promocji autor podziękował również Archiwum Państwowemu w Lesznie z jego dyrektorką na czele za pomoc w wydaniu książki.Pani Maria Chłapowska-Naskalska, w słowach skierowanych do zebranych, podziękowała Autorowi za dotychczasowe prace związane z upamiętnianiem przeszłości jej rodu, nazywając go zarazem „naszym chłapologiem” i zapraszając do dalszych badań. Głos zabrał również prof. Krzysztof Chłapowski, który przybliżył sylwetki osób, za sprawą których archiwum kopaszewskie i turewskie zostało ocalone.


Po tym wystąpieniu okolicznościowy wykład zaprezentował autor, omawiając okoliczności powstania książki, jej układ, najciekawsze elementy i materiały, przybliżając tym samym zebranym Gościom historię rodu, a wszystko to wsparte było przez prezentację multimedialną ilustrującą poruszane zagadnienia. Na zakończenie swego wystąpienia dr Prałat zaprosił zgromadzonych Gości do wysłuchania koncertu, będącego atrakcją drugiej części promocji. Recital fortepianowo-trąbkowy zaprezentowali panowie Mateusz Kowalski i Paweł Sobol, uczniowie szkoły muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Wśród utworów znalazły się ballada dla Adeleidy, Nocturn op. 9 nr 2, Kanon C-dur, Sonata a-moll Kv 310, Hit the Road Jack i motyw fortepianowy z filmu Titanic, do którego dr Prałat przygotował multimedialną prezentacją pomyślaną, jako album fotograficzny oraz hołd dla rodziny Chłapowskich oraz całej ich działalności.


Po gromkich owacjach autor zapytał przybyłych Gości o wolę wypowiedzenia kilku słów. Z możliwości tej skorzystał prof. Miron Urbaniak, który w imieniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pogratulował autorowi książki, wyrażając zarazem swoje uznanie zwłaszcza dla trudu odczytania rękopisów poszczególnych archiwaliów. Na zakończenie dr Prałat zaprosił wszystkich przybyłych na bankiet kawowy, który zakończył się tuż przed 21:00. W międzyczasie można było porozmawiać z potomkami rodziny Chłapowskich, zdobyć autograf, a przede wszystkim porozmawiać i spotkać się, do czego też autor zachęcał.


Słowa wdzięczności za pomoc w organizacji promocji kieruję w stronę Pana Wojciecha Morawskiego, Pana d-ra Macieja Badury, Pana Krzysztofa Wopińskiego, Pana Grzegorza Skrzypczaka oraz uczennic i uczniów kościańskiego LO. Pani Karolinie Sternal z Radia Emaus, Pani Karinie Jankowskiej z “Gazety Kościańskiej”, Pani Milenie Waldowskiej z “Kościaniaka”, Panu Piotrowi Pewińskiemu z “Faktów Kościańskich” dziękuję za jak zawsze życzliwe i profesjonalne promowanie medialne książki i spotkania promocyjnego.


Media o promocji:

elka.pl

kościaniak.pl

koscian.nowinylokalne.pl

Comments are closed.