Racot. Tygiel kultur

Racot. Tygiel kultur

Zakończone przed stu laty powstanie wielkopolskie, przyniosło pozostającemu od 1798 roku w posiadaniu holenderskim i niemieckim Racotowi, powrót do odrodzonej Rzeczpospolitej. Wówczas to kończyła się z jednej strony epoka naznaczona obecnością na ziemi kościańskiej holenderskiej rodziny królewskiej i wielkoksiążęcego domu saksońsko-weimarskiego, z drugiej natomiast rozpoczynał się czas Racotu prezydenckiego. Świadkiem tamtych wydarzeń był nie tylko zespół pałacowy, wyjątkowe dzieło sztuki po dzień dzisiejszy budzący zachwyt, ale również, a może przede wszystkim, dawna kaplica pałacowa powstała z fundacji książąt Jabłonowskich. Ona to właśnie przez stulecia służyła Polakom, Holendrom i Niemcom, a także katolikom i protestantom. Dla nich wszystkich była ważnym elementem manifestacji swojej obecności. To zaś nierzadko wywoływało konflikty i wrzenie, niczym w tyglu. Jednak sąsiedztwo polsko-holendersko-niemieckie trwało. Racot zatem dzięki swej historii jest predestynowany do tego, by przypominać o mozaikowym charakterze kultury polskiej, ale i europejskiej. Ponadto pokazuje dobitnie, że wielka historia, wsparta była przez wydarzenia lokalne. Siłą każdej kultury winna być jej różnorodność. Tak jest w Racocie. Chcemy by dzięki czerwcowemu spotkaniu ta wielość został raz jeszcze przypomniana i wyeksponowana.

Dla pokazania tej różnorodności, przypomnienia, że Polska nigdy nie była jednokulturowa, jednonarodowa ani jednoreligijna, dla przywołania momentów trudnych, ale i wskazania uniwersalnej drogi porozumienia, zaproponowałem proboszczowi parafii w Racocie – ks. Stanisławowi Tokarskiemu – umieszczenie na kościele pamiątkowej, trójjęzycznej tablicy, która przypominałaby o czasach minionych i niosła przesłane dla kolejnych pokoleń.

Tablica o wymiarach 130 x 70 x 3 z białego marmuru Carrara, z godłami Polski, niderlandzkiej rodziny królewskiej i wielkich książąt saksońsko-weimarskich wykonana zostanie przez pracownię kamieniarską Państwa Gościniaków – Salar w Gierłachowie.

Wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Parafią św. Stanisława Kostki w Racocie, Stadniną Koni Racot Sp. z o.o., Gminą Kościan i Powiatem Kościańskim, zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, podczas którego historia nabierze nowego wymiaru!

Swoją obecność na uroczystościach potwierdzili książę Michał-Benedykt von Sachsen-Weimar-Eisenach oraz Towarzystwo Historyczne Oranje-Nassau Holandia. Skoro z tak daleka przybędą liczni, to i Państwa nie może zabraknąć.

PROGRAM (wstęp wolny):

15:00 | kościół pw. św. Stanisława Kostki w Racocie | odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej przynależność świątyni do trzech narodów i dwóch wyznań ⇒ TEKSTY NABOŻEŃSTWA

15:20 | nabożeństwo ekumeniczne w intencji jedności chrześcijan, pojednania między narodami i  pokoju

16:15 | dziedziniec przed pałacem | krótka prelekcja i wystąpienia gości

17:00 | rekonstrukcja z czasów powstania wielkopolskiego (Stowarzyszenie im. “Kościańskiej Rezerwy Skautowej”) a następnie degustacja trzech potraw z kuchni polskiej, holenderskiej i niemieckiej (park) – symboliczna opłata  w kwocie 20  zł łącznie za trzy posiłki z napojem (na rzecz restauracji i hotelu w Racocie)

19:00 | koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego

Fot. Capella Zamku Rydzyńskiego

W międzyczasie zwiedzanie pałacu, powozowni, stadniny.

Uroczystości towarzyszyć będą dwie wystawy. Jedna przypominająca historię wielonarodowego Racotu, eksponująca najważniejsze aspekty obecności w miejscowości Holendrów i Niemców, jak również relacje między trzema narodami. Druga poświęcona będzie porównaniu katolicyzmu i protestantyzmu. Pokazane zostaną główne różnice między obu wyznaniami, ale także podkreślone będą elementy wspólne. Od historii, przez religię na wymiarze społecznym i artystycznym skończywszy. Obie wystawy mają przybliżyć wielość tradycji, które w niewielkim Racocie spotkały się i stworzyły wyjątkową mozaikę.


Patronat honorowy nad uroczystością objął ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

W założeniu inicjatywa “Racot. Tygiel kultury” ma mieć charakter dwuletni i będzie się odbywać w czerwcu. Podczas edycji w 2021 roku jej kanwą będzie stulecie utworzenia w Racocie siedziby prezydenckiej. Przyjrzymy się zatem wyjątkowej historii okresu dwudziestolecia międzywojennego, zmierzymy się z kilkoma mitami odnoszącymi się do tego czasu i postaramy się pokazać jego wyjątkowe zróżnicowanie.