Wyskoć to jedna z najstarszych miejscowości Ziemi Kościańskiej. Na przestrzeni wieków należała do wielu rodów. Wyjątkowym w dziejach miejscowości był fakt, iż istniały w niej aż cztery świątynie, z czego trzy powstały w przeciągu niespełna 120 lat! Dzisiaj to jedna z mniejszych wsi Gminy Kościan.

Szósty tom z serii Miejsca i Sztuka to ponad 400 stron, na których opisano historię Wyskoci od czasów prehistorycznych po najnowsze. W sposób szczególny nacisk położono na dzieła sztuki i zabytki, jakie zachowały się w miejscowości. W książce odnajdziemy oryginalne, XIX-wieczne plany miejscowego kościoła, rekonstrukcje planistyczne wcześniejszej świątyni, ogrom niepublikowanych dotychczas źródeł. Mało kto wie, że Wyskoć wzorem Racotu należała do książąt Jabłonowskich, królów Niderlandów i wielkich książąt saksońsko-weimarskich.

Prezentowana książka to pierwsza tak wyczerpująca monografia miejscowości i jej zabytków.

WSTĘPNY PLAN

16:00 | kościół parafialny w Wyskoci | część oficjalna | wystąpienia | słowo recenzentów | prezentacja książki | okolicznościowy wykład dra Prałata przeplatany utworami organowymi, chóralnymi oraz inscenizacjami teatralnymi

16:45 | kościół parafialny | okolicznościowy wykład dra Prałata przeplatany utworami organowymi, chóralnymi oraz inscenizacjami teatralnymi

19:00 | świetlica wiejska w Wyskoci | bankiet kawowo-staropolski | warsztaty plastyczne dla dzieci

Promocji towarzyszyć będą okolicznościowe wystawy:

Katarzyna Zawada urodziła się w Żegocinie koło Pleszewa. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. dr hab. Antoniny Kowtunow. W 2018 roku obroniła magisterium na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest animatorką kultury w lokalnym środowisku, dyrygentką chóru „Cantare” i kierownikiem muzycznym Zespołu Salonowego w Ośrodku Kultury w Żegocinie. Jest laureatką I miejsca – „Złotej Eurydyki” II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki –  Anna German, Moskwa 2015 oraz wielu innych konkursów, festiwali krajowych   i międzynarodowych.

Chór „Cantare” powstał w 2005 roku w Ośrodku Kultury w Żegocinie z inicjatywy Zofii Zawady. Od roku 2010 dyrygentką jest Katarzyna Zawada.  Repertuar chóru obejmuje pieśni niemal wszystkich epok i wielu stylów, prezentując utwory  z bogatej literatury chóralnej. Chór „Cantare”  koncertuje podczas uroczystości lokalnych i regionalnych. Bierze czynny udział w Modlitewnych Spotkaniach Chórów Parafialnych, a także spotkaniach Związku Chórów i Orkiestr Południowej Wielkopolski.  Uświetniał Uroczystość Św. Wiktorii – dziewicy i męczennicy w Łowiczu, Mszę w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  w Krzeszowie oraz Ogólnopolski Zlot Szafarzy w Licheniu, a także  prymicje. Zdobył Główną Nagrodę podczas Diecezjalnego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „SACROSONG 2014”. W ubiegłym roku chór uświetniał Mszę Świętą  w Bazylice Św. Józefa w Kaliszu transmitowaną przez Telewizję „Trwam”.   W tym samym roku zrealizował projekt „Radość niepodległości” wykonując cykl koncertów  pieśni patriotycznych w swoim regionie. Dorobek Chóru obejmują 3 płyty:  „Żegocińskiej Pani”; „Bóg jest miłością” oraz  „Kolędy i Pastorałki”.


Wystawa TEMPORA CHRISTIANA

Św. Augustyn odwołujący się do wielkiego przełomu dziejowego i wkroczenia historii na nowe tory, sformułował termin Tempora Christiana – czasy chrześcijańskie, które poza oczywistym duchowym wymiarem należy rozumieć jako początki europeizacji. Europa w zbliżonej do obecnej formie, pod względem etnicznym i politycznym, kształtowała się stopniowo, w czasie około 200 lat pomiędzy połową IX a połową XI w. Wiek X, w którym chrześcijaństwo dotarło do naszych ziem, przyniósł ponad dwukrotne poszerzenie obszaru cywilizacji, do dziś nazywanej europejską. Państwa powstające wówczas, w większym lub mniejszym stopniu i kształcie przetrwały do współczesności, łączyła przede wszystkim religia chrześcijańska, stająca się pierwszym czynnikiem unifikującym kontynent. Dzisiejsza mapa Europy to efekt ówczesnych przemian. Wówczas, po raz pierwszy na naszym kontynencie powstała „wspólnota komunikatywna” z racji używania ponadnarodowych języków: greki na wschodzie, łaciny na zachodzie. Chrzest, czyli wstąpienie w poczet Kościoła, stawał się kamieniem milowym w dziejach państw europejskich.