Seminarium licencjackie 2016/2017

spotkania według indywidualnego harmonogramu w poniedziałki, 11:15–12:15, gab. 382

 

 


Obszary, w ramach których przedkładane i realizowane mogą być tematy prac licencjackich:

 • – sztuka Słowiańszczyzny Południowej
 • – relacje intermedialne
 • – pogranicza kulturowe
 • – ikonografia
 • – prasa XIX-wieczna
 • – polsko-chorwackie stosunki kulturalno-polityczne
 • – Bizancjum i Słowianie
 • – mecenat artystyczny

 

Harmonogram seminarium:

 • – październik – zgłoszenia uczestników
 • – listopad – spotkanie nt formy, celów, sposobu przygotowania pracy licencjackiej
 • – do 10 grudnia – temat, konspekt pracy, bibliografia
 • – do 30 stycznia – rozdział wstępny lub pierwszy rozdział
 • – do 30 kwietnia – pozostałe rozdziały, zamknięcie pracy
 • – do 20 maja – przekazanie ostatnich uwag
 • – do 31 maja – oddanie poprawionej i zaakceptowanej pracy, przekazanie jej recenzentowi
 • – do 10 lipca – obrona pracy licencjackiej