Seminarium licencjackie 2018/2019

spotkania według indywidualnego harmonogramu w środy, sala przy bibliotece

najbliższe seminarium 06.03.2019, | 13.03| 20.03| godzina 9:00

zasady sporządzania przypisów i bibliografii


Obszary, w ramach których przedkładane i realizowane mogą być tematy prac licencjackich:

 • – sztuka Słowiańszczyzny Południowej
 • – relacje intermedialne
 • – pogranicza kulturowe
 • – ikonografia
 • – prasa XIX-wieczna
 • – polsko-chorwackie stosunki kulturalno-polityczne
 • – Bizancjum i Słowianie
 • – mecenat artystyczny

Harmonogram seminarium:

 • – październik – zgłoszenia uczestników, spotkanie nt formy, celów, sposobu przygotowania pracy licencjackiej
 • – do 15 listopada – temat, konspekt pracy, bibliografia
 • – do 20 grudnia – rozdział streszczający, czyli pierwszy pracy
 • – do 30 kwietnia – pozostałe rozdziały, zamknięcie pracy
 • – do 20 maja – przekazanie ostatnich uwag
 • – do 31 maja – oddanie poprawionej i zaakceptowanej pracy, przekazanie jej recenzentowi
 • – do 30 czerwca – obrona pracy licencjackiej