REGIONY TURYSTYCZNE WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY – specjalizacja turystyczna i kulturowa, piątki, sala 285, godzina 8:00–9:30; dyżur: piątek, 13:00–14:00, gab. 382


Dodatkowe zajęcia 8 marca o godzinie 15:00 w sali Kuraszkiewicza. MAPY

15.06 zaliczenie map i prezentacje.

Szanowni Państwo,
terminy dyżurów – proszę je wykorzystać na zaliczenie map, nadrobienie zaległości itp.
środa 20.06, godzina 15:00-16:00 – sala przy bibliotece, 3 piętro
czwartek 21.06 godzina 08:30-9:30 – sala przy bibliotece, 3 piętro
piątek 22.06, godzina 08:00-9:00, sala 285
Regiony turystyczne – Zaliczenie 25.06 godzina 12:00, sala 285 – test wizualny i merytoryczny – wcześniej trzeba mieć zdane mapy.
Rodzime i europejskie konteksty  zaliczenie – 22.06.2017, sala 285, godzina 9:00 – test online, proszę zaopatrzyć się w urządzenia mobilne z dostępem do internetu.
Dobra kultury – zaliczenie 22.06.2018, sala 285, godzina 10:00, egzamin ustny.
Terminy poprawkowe:
2 lipca 2018, sala 285, godzina 15:00.
Z poważaniem,
Emilian Prałat

Do każdych zajęć należy obowiązkowo powtórzyć lub zapoznać się z podstawowymi informacjami o każdym z analizowanych krajów i regionów: geografia [ukształtowanie poziome, sieć hydrologiczna, klimat], informacje o historii i kulturze, podstawowe wiadomości z zakresu polityki, ustroju etc.


Warunki zaliczenia:

 1. – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
  przygotowanie krótkiego wystąpienia [10 minut + obowiązkowo przesłany tekst wystąpienia]
 2. – zaliczenie map [do pobrania po kliknięciu]
 3. – pozytywne zaliczenie testu merytorycznego i wizualnego
 4. – ocena końcowa jest wypadkową ocen z testów, kolokwiów, prezentacji i znajomości map

Tematy zajęć i prymarna, obowiązkowa literatura

 1. 1. Regiony turystyczne – zagadnienia wstępne (artykuły Mazurskiego, Rohrscheidta, Walasa)
 2. 2. Region Środkowoeuropejski:

Czechy, Węgry, Słowacja – materiały do zajęć; film – Czechy; film – Węgry; film – Słowacja;

 1. 3. Niemieckojęzyczny obszar językowy:

Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria

film – Szwajcaria; film – Bawaria; film – Lichtenstein; film – Austria; film – Wiedeń;

turystyka w Austrii      turystyka w Lichtensteinie

 1. 4. Region nadbałtycki:

ŁotwaLitwaEstonia

film;

 1. 5. Region iberyjski:

Hiszpania, Portugalia

film – Hiszpania; film – Portugalia; dziedzictwo Portugalii; informacje ogólne o Portugalii;

Hiszpania – przewodnik;

 1. 6. Region śródziemnomorski I:

Francja, Włochy

film – skarby Luwru; film – Włochy;

 1. 7. Region śródziemnomorski II:

Chorwacja, Czarnogóra

film – Chorwacja;

 1. 8. Region śródziemnomorski III 

Grecja, Malta

film – Grecja; film – Malta;

 1. 9. Mikropaństwa:

Watykan, San Marino, Andora, Monako

film – Watykan; film San Marino; film – Andora; film – Monako

 1. 10. Region Beneluxu:

Belgia, Holandia, Luksemburg

 1. 11. Region Wysp Brytyjskich:

Wielka Brytania, Irlandia

film – Anglia; film – Irlandia;

 1. 12. Region Bałkański:

Serbia i Kosowo, Macedonia, Rumunia

film – zabytku Kosmetu

 1. 13. Region czarnomorski:

Turcja, Bułgaria

film – Turcja; film Bułgaria;


Literatura podstawowa:

Faracik R., 2007, Główne regiony turystyczne świata, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (część dotycząca Europy: 87-110).
Kruczek Z., 2008, Europa. Geografia turystyczna, PROKSENIA, Kraków.
Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Steblik-Wlaźlak B., Rzepka L., Geografia turystyczna, cz. I, Wyd. REA, Warszawa 2011.
Steblik-Wlaźlak B., Rzepka L., Geografia turystyczna, cz. II, Wyd. REA, Warszawa 2011.
Warszyńska J. (red.), 2001, Geografia turystyczna świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;

+ wszelkiego rodzaju przewodniki, bedekery, kompendia turystyczne, albumy etc.


Tematy prezentacji:

 1. 1. Monarchia jako element oferty turystycznej.
 2. 2. Regiony turystyczne zorientowane na turystykę kwalifikowaną. P. Marcinkowska
 3. 3. Turystyka cruisingowa na Morzu Śródziemnym
 4. 4. Turystyka enologiczna.
 5. 5. Turystyka urbex – wybrane przykłady
 6. 6. Turystyka kwalifikowana.
 7. 7. Backpacking
 8. 8. Turystyka literacka i filmowa. P. Pytel
 9. 9. Questing – turystyka z mapą

Mapy do POBRANIA