REGIONY TURYSTYCZNE WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY – specjalizacja turystyczna i kulturowa, poniedziałki, sala 285, godzina 16:15–17:45; dyżur: poniedziałek, 11:15–12:15, gab. 382


OGŁOSZENIA: ze względu na mój wyjazd stypendialny w maju, wszystkie zajęcia zaplanowane na ten miesiąc zostaną zrealizowane w lutym i marcu. Ich harmonogram został podany poniżej. Bezpośrednio przy każdym z tematów podano datę jego realizacji.


Do każdych zajęć należy obowiązkowo powtórzyć lub zapoznać się z podstawowymi informacjami o każdym z analizowanych krajów i regionów: geografia [ukształtowanie poziome, sieć hydrologiczna, klimat], informacje o historii i kulturze, podstawowe wiadomości z zakresu polityki, ustroju etc.


Warunki zaliczenia:

 1. – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
  przygotowanie krótkiego wystąpienia [10 minut + obowiązkowo przesłany tekst wystąpienia]
 2. – zaliczenie map [do pobrania po kliknięciu]
 3. – pozytywne zaliczenie testu merytorycznego i wizualnego
 4. – ocena końcowa jest wypadkową ocen z testów, kolokwiów, prezentacji i znajomości map

Tematy zajęć i prymarna, obowiązkowa literatura

 1. 1. Regiony turystyczne – zagadnienia wstępne
 2. 2. Region Środkowoeuropejski:

Czechy, Węgry, Słowacja – materiały do zajęć; film – Czechy; film – Węgry; film – Słowacja;

 1. 3. Niemieckojęzyczny obszar językowy:

Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria

film – Szwajcaria; film – Bawaria; film – Lichtenstein; film – Austria; film – Wiedeń;

 1. 4. Region nadbałtycki: 27.03

Łotwa, Litwa, Estonia

film;

 1. 5. Region iberyjski:

Hiszpania, Portugalia 27.03

film – Hiszpania; film – Portugalia;

 1. 6. Region śródziemnomorski I: 03.04

Francja, Włochy

film – skarby Luwru; film – Włochy;

 1. 7. Region śródziemnomorski II:

Chorwacja, Czarnogóra

film – Chorwacja;

 1. 8. Region śródziemnomorski III 

Grecja, Malta

film – Grecja; film – Malta;

 1. 9. Mikropaństwa:

Watykan, San Marino, Andora, Monako 5.06

film – Watykan; film San Marino; film – Andora; film – Monako

 1. 10. Region Beneluxu: 5.06

Belgia, Holandia, Luksemburg

 1. 11. Region Wysp Brytyjskich: 5.06

Wielka Brytania, Irlandia

film – Anglia; film – Irlandia;

 1. 12. Region Bałkański: 12.06

Serbia i Kosowo, Macedonia, Rumunia

film – zabytku Kosmetu

 1. 13. Region czarnomorski:

Turcja, Bułgaria 12.06

film – Turcja; film Bułgaria;


Literatura podstawowa:

Faracik R., 2007, Główne regiony turystyczne świata, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (część dotycząca Europy: 87-110).
Kruczek Z., 2008, Europa. Geografia turystyczna, PROKSENIA, Kraków.
Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Steblik-Wlaźlak B., Rzepka L., Geografia turystyczna, cz. I, Wyd. REA, Warszawa 2011.
Steblik-Wlaźlak B., Rzepka L., Geografia turystyczna, cz. II, Wyd. REA, Warszawa 2011.
Warszyńska J. (red.), 2001, Geografia turystyczna świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;

+ wszelkiego rodzaju przewodniki, bedekery, kompendia turystyczne, albumy etc.


Tematy prezentacji:

 1. 1. Monarchia jako element oferty turystycznej. p. Ania
 2. 2. Regiony turystyczne zorientowane na turystykę kwalifikowaną
 3. 3. Turystyka cruisingowa na Morzu Śródziemnym p. Weronika
 4. 4. Turystyka enologiczna. p. Patrycja
 5. 5. Turystyka urbex – wybrane przykłady p. Kinga
 6. 6. Turystyka
 7. 7. Backpacking p. Radek
 8. 8. Turystyka literacka i filmowa
 9. 9. Questing – turystyka z mapą p. Mateusz

Mapy do POBRANIA