Fotorelacja pojawi się około 30 sierpnia. Uroczystość prezentacji publikacji poświęconej Czerwonej Wsi, poprzedziło złożenie kwiatów przez członków Rady i Zarządu Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra oraz