Autor: Aem

Wyróżnienie Gminy Kościan

Wyróżnienie Gminy Kościan

Nieoczekiwane wyróżnienie i niespodzianka! Podczas spotkania noworocznego Gminy Kościan AD 2019, dr Emilian Prałat został uhonorowany „za popularyzowanie wiedzy o zabytkach oraz ogrom pracy łożony w wydanie serii wydawniczej „Miejsca i Sztuka”. Okolicznościową statuetkę wraz z gratulacjami odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Kościan Jana Szczepaniaka i Wójta Gminy Kościan Andrzeja Przybyła.

Władze samorządu są mecenasem serii i od samego początku wspierają publikację tomów związanych z terenem gminy.

Obecnie powstają dwie kolejne książki serii, tym razem dedykowane Wyskoci (Gmina Kościan) i Czerwonej Wsi (Gmina Krzywiń). Pierwsza z nich ukaże się pod koniec wakacji!

 

Nagroda Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Nagroda Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego

8 października dr Emilian Prałat podczas uroczystej gali został uhonorowany nagrodą Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Konkursie pn. “Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XIX edycja 2018 rok. Nagrodzono działalność dra Prałata jako społecznego opiekuna zabytków, propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz serię wydawniczą “Miejsca i Sztuka”. Kandydaturę autora zgłosiła Gmina Kościan. Ponadto Powiat Kościański zgłosił do konkursu w imieniu Komitetu Społecznego nadzorującego prace restauracyjne rewitalizację szlaku pielgrzymkowo-turystycznego Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Również ten projekt otrzymał wyróżnienie.

W trakcie gali dr Prałat wręczył egzemplarz najnowszej książki poświęconej Choryni Pani Marzenie Wodzińskiej, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Relacja z promocji ”Miejsca i Sztuka. Turew”

Relacja z promocji ”Miejsca i Sztuka. Turew”

8 lipca 2017 roku, na terenie dawnej posiadłości rodu Chłapowskich w Turwi, odbyła się promocja książki poświęconej tej miejscowości. Rozpoczęła ją o 17:00 Msza św. celebrowana przez JE ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Po przywitaniu przez proboszcza miejscowej parafii ks. Krzysztofa Pustkowiaka, autor książki przywitał Celebransa zwracając się z prośbą w imieniu mieszkańców i wszystkich obecnych o odprawienie mszy w intencji fundatorów i dobrodziejów kaplicy przypałacowej (obchodzącej 170-lecie powstania), szczególnie członków rodu Chłapowskich oraz w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Turwi.

W homilii bp Fortuniak zwrócił uwagę na szczególny charakter miejscowej kaplicy, której wezwanie odzwierciedlało panujące w XIX wieku prądy ideowe funkcjonujące w Kościele. Przypomniał również zasługi gen. Chłapowskiego i rodu w walce o zachowanie tożsamości w dobie zaborów. Modlitwę powszechną – ułożoną specjalnie na tę okazję – odczytali kolejno:

Maria Chłapowska-Naskalska, przedstawicielka linii kopaszewskiej; Módlmy się za Kościół Święty, Najwyższego Pasterza Franciszka, Duchowieństwo i cały Lud Boży, aby kierowani ufnością, z jaką Niepokalana przyjęła dobrą nowinę o tym, iż pocznie i porodzi Syna, nieustannie głosili Boga, Który jest, Który był i Który przychodzi. Ciebie prosimy…

Bernard Turski, Starosta Kościański; Módlmy się za naszą archidiecezję, jej Metropolitę, obecnego wśród nas biskupa Zdzisława i biskupów pomocniczych, abyśmy w jedności Ducha Świętego byli żywym Kościołem, jednym ciałem i duszą w Chrystusie. Ciebie prosimy

Piotr Chłapowski z Londynu, przedstawiciel linii kopaszewskiej;Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby płaszcz macierzyńskiej opieki Niepokalanej Matki i Królowej był dla nas każdego dnia świadectwem tego, co zawdzięczamy zanurzeniu w Bogu, który do końca nas umiłował. Ciebie prosimy…

Stanisław Chłapowski, przedstawiciel linii szołdrskiej; Módlmy się za zmarłych mieszkańców Turwi, którzy przybywali na to święte miejsce, kapelanów i siostry zakonne posługujące w kaplicy oraz księży zmartwychwstańców, którzy w Turwi rozpoczynali swą misję, aby na spotkanie w progach Ojca domu wyszła im litościwa Matka. Ciebie prosimy…

Emilian Prałat; Módlmy się za członków rodziny Chłapowskich, Morawskich, Koźmianów, ich krewnych i przyjaciół, w sposób szczególny za dusze fundatorów i budowniczych kaplicy i kościoła parafialnego, aby miłosierny i Dobry Pasterz dał im pić ze źródeł wody życia. Prośmy również Niepokalaną Matkę o opiekę na żyjącymi członkami Rodziny, aby świadomi odpowiedzialności za dziedzictwo historii, której są spadkobiercami, w swym życiu kierowali się cnotami chrześcijańskimi w myśl dewizy: dążyć do dobra, strzec go i rozsądnie używać. Ciebie prosimy…

Mirosław Duda, Zastępca Wójta Gminy Kościan; Módlmy się za nas tutaj obecnych, zwłaszcza mieszkańców Turwi, abyśmy pamiętając o swoich chrześcijańskich korzeniach oraz pokrzepieni przykładem tak wielu pięknych życiorysów, byli świadkami obecności Boga wśród nas.

Michał Buchert, sołtys wsi Turew; W cichości naszych serc przedstawmy przed łaskawym obliczem Niepokalanej Matki nasze pokorne prośby i prośmy by zaniosła je przed tron Boga w Niebieskim Jeruzalem. Ciebie prosimy…

Na prośbę autora, składka mszalna tego dnia została przeznaczona jako wkład parafii Wyskoć na renowację Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Zebrano 463,86 zł, do których dodano 87,90 zł uzyskane ze sprzedaży okolicznościowych pocztówek-cegiełek.

« z 7 »

 

Po zakończeniu mszy około 18:15 rozpoczęła się część oficjalna promocji na dziedzińcu honorowym przed pałacem. Szczęśliwie ustał również deszcz, który naznaczył całe popołudnie. Poza wymienionymi przedstawicielami władz powiatowo-gminnych oraz członkami rodu Chłapowskich, wśród powitanych przez Autora gości znaleźli się:

Teresa i Stanisław Morawscy przybyli z Rzymu,

Paweł Buksalewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego,

Mirosława Dudę Zastępcę Wójta Gminy Kościan,

Piotr Ruszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,

Prof. Jan Skuratowicz prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz recenzent książki,

Prof. Krzysztof Chłapowski, recenzent książki,

Prof. Tadeusz Józef Żuchowski z Instytutu Historii Sztuki UAM,

Dr Elżbieta Olender Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie,

Mgr  Henryk Krystek Dyrektor Archiwum Państwowego  w Poznaniu,

Prof. Miron Urbaniaka Wiceprezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej,

Dra hab. Cezary Trosiak Prezes Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego,

Paweł Zając reprezentujący Towarzystwo im. Melchiora Wańkowicza,

Władysław Praiss Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan,

Paweł Wachowiak Prezes „Spójni” Nochowo,

Jadwiga i Stanisław Chłapowscy,

prof. Jerzy Karg długoletni kierownik Stacji Badawczej w Turwi oraz wyjątkowo licznie zebrani goście, których łącznie było niemal 470!

Po zakończeniu powitania dr Prałat przekazał głos prof. Krzysztofowi Kujawie, zastępcy Dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, który w imieniu obecnych użytkowników pałacu w Turwi przywitał gości. Podkreślił przy tej okazji uniwersalizm Turwi, przejawiający się w wielorakich aspektach działalności i funkcjonowania przede wszystkim pałacu. Przypomniał także postać prof. Zdzisława Wilusza, pierwszego kierownika stacji. Następnie dr Prałat poprosił starostę Bernarda Turskiego o zabranie głosu. W swym wystąpieniu podkreślił on zasługi Autora na polu zachowywania pamięci o dziedzictwie kulturowym i historii regionu oraz wyraził swoją wdzięczność za realizację działań w ramach wypełniania funkcji społecznego opiekuna zabytków. Zwracając się do gości stwierdził, iż mieszkańcy regionu mogą być dumni z faktu obecności i działalności Autora. W podobnych słowach do słuchaczy zwrócił się także Pan Mirosław Duda, Zastępca Wójta Gminy Kościan, który dodatkowo podkreślił ogromną determinację dra Prałata w organizacji promocji, co jak dobitnie podkreślił wymagało pokonania ogromnych trudności by spotkanie autorskie mogło się odbyć właśnie w Turwi i na terenie Stacji. Wyraził przy tej okazji uznanie dla profesjonalizmu organizacji wskazując na to, iż Autor dołożył wszelkich starań by imprezę zabezpieczyć. Następnie Autor poprosił o zabranie głosu recenzentów. Prof. Chłapowski podkreślił naukowość publikacji, wyjątkową szatę graficzną oraz fakt, iż rodzina Chłapowskich po raz kolejny została przypomniana, za co ród jest szczególnie wdzięczny. Nadmienił również, iż seria “Miejsca i Sztuka” została zgłoszona do prestiżowej Nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków. Prof. Jan Skuratowicz podkreślił wyjątkowość Turwi jako miejsca historycznego, wskazując, iż powinna zostać uznana za pomnik historii. Postulował także ponowne wydanie “Wspomnień z Turwi”, które powinny zostać opatrzone przypisami i indeksami. Na zakończenie dr Prałat zaapelował do mieszkańców i gości o troskę o Turew, która niestety okres swej świetności ma za sobą. Podkreślił również potrzebę przypominania roli tej miejscowości, która powinna być historycznym centrum gminy i powiatu. Kilka słów poświęcono także wyjątkowym gościom z Rzymu. Pan Stanisław Morawski (95 lat) przed wojną przez kilka lat mieszkał w pałacu i jest w chwili obecnej jedynym świadkiem tego, jak Turew wyglądała. Nie lada gratką była możliwość obejrzenia fragmentów zbiorów Pana Dariusza Kinala i Autora, na które składały się pamiątki związane z Chłapowskimi, m.in. pieniądz zastępczy z Turwi i Kopaszewa czy odręcznie rysowany przez Teklę Chłapowską okolicznościowy obrazek.

Około 19:00 rozpoczęła się w kaplicy okolicznościowa prelekcja w trakcie której Autor przybliżył największe skarby Turwi, m.in. przedstawił archeologiczne dzieje wsi, precjoza sprowadzone z Rzymu, Wenecji, Paryża, które ozdobiły kaplicę. Przypomniano także rolę Zmartwychwstańców i ich związki z Turwią. Na zakończenie promocji dr Prałat zaprezentował materiały, które pozyskał w maju w Tajnym Archiwum Watykańskim. Znalazły się wśród nich listy Dezyderego Chłapowskiego i Jana Koźmiana do papieża Piusa IX, w których proszą o przywileje odpustowe dla Turwi, Kopaszewa i Rąbinia. Oprawione reprinty tych dokumentów dr Prałat przekazał proboszczowi parafii Wyskoć, reprezentującej Kopaszewo sołtys Joannie Ziętkiewicz oraz ks. Ryszardowi Jankowskiemu z Rąbinia z nadzieją, iż zawisną one we wspomnianych kościołach. Po prelekcji odbył się recital kantatowo-oratoryjny w wykonaniu Katarzyny Zawady. Wnętrze kaplicy oraz park rozbrzmiewały utworami Bacha, Schuberta, Mozarta, Frisiny, Francka, Haendla. W przerwie między dwoma częściami recitalu dr Prałat przybliżył anegdotę wiązaną z kreacją Katarzyny Zawady będącą odwzorowaniem sukni Heleny Modrzejewskiej uwiecznionej na portrecie pędzla Tadeusza Ajdukiewicza. Na zakończenie wspaniały głos sopranistki nagrodzono gromkimi brawami oraz bukietem róż. Wyjątkowego sopranu Katarzyny Zawady goście mogli wysłuchać w drugim koncercie na dziedzińcu honorowym przed pałacem, którzy poprzedził bankiet kawowy.

Wspólnie z obdarzonym niezwykłej barwy barytonem Sławomirem Olgierdem Krammem artystka wykonała utwory operetkowe, szlagiery z repertuaru Anny German czy Andrei Bocellego. Sławomir Kramm zaprezentował m.in. utwory Jana Kiepury, Elvisa Presleya, Franka Sinatry czy Louisa Armstronga. Promocję zakończył bankiet staropolski, a w międzyczasie zwiedzanie pałacu z Autorem oraz gorzelni z jej kierownikiem Grzegorzem Koniecznym. Ostatni goście opuszczali pałac około 23:00, podczas gdy gorzelnia swe podwoje zamknęła blisko 01:00 w nocy.


Przybyli z Rzymu Teresa z Dembińskich (1929) i Stanisław Morawscy (1922) z Turwią związani są w sposób szczególny. Pan Stanisław pod okiem Tekli Chłapowskiej przygotowywał się tutaj do zdania matury. Za jej sprawą ocalał  trakcie II wojny światowej, a następnie przedostał się na Zachód. We Włoszech mieszka od lat 50. XX wieku. Przyjęte zaproszenie do odwiedzin Turwi nabrało szczególnego znaczenia, gdyż pan Morawski ostatni raz odwiedził tę miejscowość w latach 70. poprzedniego stulecia. Udział w promocji poprzedziła wizyta w Rąbiniu, gdzie wspólnie odwiedziliśmy nekropolią rodu i grób Tekli, na którym zapaliliśmy znicz, następnie folwarku Rąbinek oraz pałac w Kopaszewie, gdzie gości oprowadził dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego – Tadeusz Spurtacz. Krótka, sentymentalna podróż zakończyła się w Kościanie.


W sposób szczególny dziękuję dr Maciejowi Badurze, Gminie Kościan, Radzie Sołeckiej Wsi Turew, OSP Turew, Pani Jolancie Nowickiej, Państwu Karolowi i Beacie Smolarkom, Pani Sylwii Sobczyk, Panu Bogdanowi Smolarkowi, Paniom Annie Miler, Iwonie Gaertig, Krystynie i Wiktorii Itkowiak, Darii Wójcik, Małgorzacie Maćkowiak za pomoc i wsparcie, które przyczyniły się do tego, by promocja była świętem Turwi.

Emilian Prałat


MEDIA O PROMOCJI:

“Gazeta Kościańska” (12.07.2017) >>> zobacz <<<

“Leszczyńskie ABC” (19.07.2017) >>> zobacz <<<

“Nowiny Lokalne” (24.07.2017) >>>zobacz<<<

Racot w prestiżowym niemieckim czasopiśmie

Racot w prestiżowym niemieckim czasopiśmie

Z przyjemnością zachęcamy do zapoznania się z artykułem poświęconym założeniu parkowemu w Racocie, który ukazał się w tegorocznym, wiosennym numerze prestiżowego niemieckiego czasopisma “Die Gartenkunst”, zajmującego się historią ogrodów, sztuką ogrodniczą, architekturą krajobrazu, zieleni oraz założeniami parkowymi. Początki czasopisma sięgają 1894 roku.

Nowa międzynarodowa publikacja

Nowa międzynarodowa publikacja

W październiku 2016 rok ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Peter Lang we Frankfurcie nad Menem, książka poświęcona wierszowi litanijnemu. Cztery jej rozdziały poświęcono jego problemowi w geokulturowej przestrzeni Słowiańszczyzny Południowej:

Prałat E., Southern Slavs: At the Meeting Point of Traditions [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 207–220.

Prałat E., “From besmeared lips, from hating heart, from unclean tonue”: Writing and Rewriting of the Canon in Serbia [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 221–234.

Prałat E., “The Words that feeds hungry human  souls, the Word that gives power to your mind and heart”: Bulgaria from Clement of Ohrid to the “September Literature” Circle [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 235–251.

Prałat E., “Oh the blessed one, oh the most holy one, oh elevated above all the blessed ones”: Litanic Patterns and Folk Inspirations on Croatian Poetry [w:] Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas, Frankfurt am Main 2017, s. 251-264.

Publikacja stworzona została przez zespół badaczy skupionych wokół dra hab. Witolda Sadowskiego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy.

Nowa książka! Slavia Graeco-Romana

Nowa książka! Slavia Graeco-Romana

Slavia (1)-page-001Jest mi niezmiernie miło podzielić się radosną informacją o ukazaniu się książki mojego autorstwa pt. Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staropołudniowosłowiańskich (XII-XIV wiek)

FB PRAŁAT

“Miejsca i Sztuka. Kopaszewo” w Paryżu!

“Miejsca i Sztuka. Kopaszewo” w Paryżu!

“Miejsca i Sztuka. Kopaszewo” w Paryżu!

Profesor Stanisław Sierpowski przekazał kilka dni temu książkę poświęconą Kopaszewu na ręce JE Ambasadora RP we Francji dra Andrzeja Byrta. Na zdjęciu widoczni są także: także Prezes Akademickiego Klubu Seniora w Poznania Andrzej Jacek Kowalski; honorowy prezes AKS Zenon Wośkowiak oraz były dziekan Wydziału Filologicznego UAM prof. Tomasz Pokrzywniak, autorką zdjęć zdjęć jest pani Aleksandra Stożek- Kowalska

Projekt oznakowania informacyjnego nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu

Projekt oznakowania informacyjnego nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu

Widocznym problemem związanym z jednym z najważniejszych miejsc powiatu kościańskiego – nekropolią Chłapowskich w Rąbiniu – poza złym stanem nagrobków, jest także ich nieczytelność. Dlatego też opracowałem projekt oznakowania informacyjnego, który został uzgodniony z parafią, konserwatorem zabytków oraz potomkami rodu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie multimedialna tablica pozwalająca zapoznać się z tym niezwykłym miejscem. Zapraszam do lektury projektu!

Fotorelacja z Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

Fotorelacja z Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej

KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA

ŚLADAMI ZOFII I JANA KOŹMIANÓW

13.09.2015

Przy pięknej pogodzie i wśród malowniczych krajobrazów, w ostatnich promieniach pięknego lata, 13 września 2015 roku, wspólnie z radą sołecką Kopaszewa, parafią w Choryni i Rąbiniu, powrócono po latach do tradycji pieszej Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Po przywitaniu pielgrzymów i uczestników przez ks. Mariana Derkaczewskiego, śpiewającą młodzież i sołtys Kopaszewa p. Joannę Ziętkiewicz, kilka słów do zebranych skierował Starosta Kościański Bernard Turski (który odczytał później rozważanie przy I stacji) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak (II stacja). Następnie przedstawiono w kilku zdaniach historię powstania Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Około 13:15 pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlak. Wędrówce przewodniczyli księża Marian i Ryszard Jankowski. Rozważania przygotowane przez panią Annę Buksalewicz odczytywały kolejne osoby. Marsz uprzyjemniał grą na gitarze oraz śpiewem pan Narcyz Skorupski. W trakcie drogi można było posłuchać o historii Zofii i Jana Koźmianów, których osoby były w bieżącym roku motywem przewodnim. Po dotarciu  do Rąbinia każdy z uczestników mógł pokrzepić się ciastem i napojami oraz zwiedzić niedawno uratowany od zniszczenia za sprawą starań mieszkańców i proboszcza, kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz przystanąć w zadumie przy grobie Zofii i pozostałych członków rodziny Chłapowskich. Również o nich powiedziano parę słów. Można było także usłyszeć co nieco o historii nekropolii, a także porozmawiać z potomkiem rodu panem Stanisławem Chłapowskim, który został przyjęty gromkimi oklaskami. Przedstawił on sylwetkę ostatniego z Chłapowskich pochowanego w Rąbiniu – swego wuja Dezyderego. Licząca 16 km malownicza pielgrzymka śladem miłości Zofii i Jana zakończyła się późnym wieczorem w Kopaszewie, gdzie każdy z uczestników otrzymał okolicznościową pocztówkę oraz certyfikat pielgrzyma. Do nabycia były również niedawno wydana książka o Kopaszewie oraz pocztówki przygotowane specjalnie na tę okazję. Pielgrzymowanie zwieńczyło wspólne spotkanie przy grillu i staropolskim bigosie.

Wśród pielgrzymów były rodziny z kilkuletnimi dziećmi, ale też seniorzy – jedna z uczestniczek miała 82 lata. Inna z kolei część trasy przebyła boso! Niezwykle malowniczy był pochód, który rozciągnął się między Rogaczewem Wielkim, a wieżą widokową na granicy Turwi i Rąbinia, gdzie przyłączyli się kolejni pątnicy. W sumie w drodze krzyżowej wzięło udział ponad 190 osób! O bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie trasy, a także przygotowanie grilla, zadbali jak zawsze niezawodni strażacy OSP z Kopaszewa.

Mamy nadzieję, że Kopaszewska Droga Krzyżowa w edycji pieszej z elementami historycznymi na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń nie tylko Kopaszewa i Rąbinia, ale także ziemi kościańskiej.

Wśród instytucji i osób prywatnych, dzięki którym udało się zorganizować pielgrzymowanie byli: Miasto i Gmina Krzywiń, „Danko” Sp. z o.o., Rzeźnictwo–Wędliniarstwo Zbigniew Domagała, Piekarnia GS Krzywiń oraz organizatorzy Drogi Krzyżowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem fotografii, proszę o przesłanie e-maila, na który zwrotnie prześlę link do folderu ze zdjęciami. emilianpralat@gmail.com

Przeczytaj więcej – kliknij

''Fakty Kościańskie''16.09.2015, s. 19''Gazeta Kościańska'' 16.09.2015, s. 2

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Spotkanie z czytelnikami w Bibliotece w Kościanie

Emilian Prałat, autor książki „Miejsca i sztuka. Kopaszewo” był gościem naszej biblioteki dnia 9 września.

Promocja książki odbyła się już w lipcu, ale spotkanie w kościańskiej bibliotece było świetną okazją do tego, by posłuchać niezwykle ciekawej prezentacji. Autor przybliżył historię tej podkościańskiej wsi, opowiedział o potomkach rodu Chłapowskich, którzy z Kopaszewem byli związani. A to wszystko opatrzone było świetnymi (i niepublikowanymi do tej pory) materiałami ilustracyjnymi.

Na koniec można było książkę o Kopaszewie kupić , zdobyć autograf autora, porozmawiać.

Przypominamy, że Emilian Prałat jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem slawistą, historykiem sztuki, społecznym opiekunem zabytków. Na swoim koncie ma wiele publikacji, w tym cztery książki. Dzieło o Kopaszewie jest drugim z serii „Miejsca i sztuka”.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z autorem książki, która pojawiła się w ramach naszego bibliotecznego cyklu „Za drzwiami biblioteki”.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska (16.09.2015)

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”

Relacja z promocji książki “Miejsca i Sztuka. Kopaszewo”


czas trwania filmu 02:58

 


18 lipca 2015 roku miała miejsce promocja książki Miejsca i Sztuka. Kopaszewo.

Oficjalną część spotkania promocyjnego, które odbyło się na tarasie ogrodowym pałacu kopaszewskiego, poprowadził prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Stanisław Sierpowski. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Spółki “Danko” dr Karol Marciniak, gospodarz miejsca. W sposób szczególny przywitano pracowników “Danko” z Członkiem Zarządu p. Tadeuszem Leśniakiem oraz Dyrektorem Zakładu Naseienno-Rolnego Kopaszewo p. Tadeuszem Spurtaczem na czele. Następnie do niezwykle licznych gości (blisko 170 osób) zwrócił się pan Jacek Nowak Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Po nim kilka niezwykle serdecznych zdań wypowiedział pan Stanisław Chłapowski, który zechciał uświetnić promocję swoim przybyciem. Wśród gości, którzy przybyli do Kopaszewa byli także:

 • Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Bartosz Kobus
 • Zastępca Wójta Gminy Kościan – Henrryk Bartoszewski
 • Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie – Elżbieta Olender
 • Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej – sekretarz pan Ireneusz Krzysiak i Maciej Szymczak
 • w imieniu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – prof. Miron Urbaniak, dr Mirosława Komolka
 • w imieniu Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego – Leszek Majchrzak
 • w imieniu Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego – prezes Grażyna Nowaczyk
 • w imieniu Towarzystwa im. Melchiora Wańkowicza – sekretarz Alina Żołędziewska

Kontynuacją promocji była krótka prelekcja w kaplicy przypałacowej, podczas której ukazano te elementy, które ze względu na ograniczone rozmiary książki, nie mogły zostać w niej umieszczone. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano archiwalne fotografie ze zbiorów rodziny Chłapowskich oraz najciekawsze obiekty znajdujące się w Kopaszewie, zwłaszcza w kaplicy. Niewielkich rozmiarów kaplica wypełniona była po brzegi i nie zdołała pomieścić wszystkich gości. W międzyczasie można było nabyć książkę. Zwieńczeniem spotkania był bankiet kawowy w holu pałacu oraz grill, w którego organizacji zechciała pomóc Rada Sołecka Kopaszewa z panią Sołtys Joanną Ziętkiewicz na czele.

Jej, Leszkowi Majchrzakowi, Rodzinie oraz wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, obecność oraz wszelkie ciepłe słowa, które przy okazji tego spotkania zostały wypowiedziane.

Spółce “Danko” i Dyrektorowi Tadeuszowi Spurtaczowi dziękuję za możliwość zorganizowania promocji w pałacu.

W sposób szczególny dziękuję doktorowi Maciejowi Badurze i Barbarze Michałkowskiej za nieocenioną pomoc logistyczną podczas organizacji promocji oraz ogromne zaangażowanie w jej jak najlepszy przebieg.

Więcej fotografii na:

http://www.koscian.net/Tajemnice_Kopaszewa,26323.html

http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/o-historii-kopaszewa,3457349,artgal,t,id,tm.html

MEDIA O TYM WYDARZENIU: 

Gazeta Kościańska (02.06.2015) 

Fakty Kościańskie (02.06.2015)

Panorama Leszczyńska (13.07.2015)

Fakty Kościańskie (15.07.2015)

Panorama Leszczyńska (15.07.2015)

Kościan.net (19.07.2015)

nasze.miasto.pl (20.07.2015)

Fakty Kościańskie (22.07.2015)

Gazeta Kościańska (22.07.2015)

ABC Leszno 24 (13.07.2015)

Nekropola rodu Chłapowskich w Rąbiniu

Nekropola rodu Chłapowskich w Rąbiniu

Niewielka broszura poświęcona nekropolii rodu Chłapowskich w Rąbiniu.  Można ją nieodpłatnie nabyć w kościele parafialnym pw. Świętych Piotra i Pawła w Rąbiniu.

Z całą publikacją można się zapoznać klikając na obrazek po lewej stronie lub <tutaj>.

Aby zobaczyć publikację online w formie gazetki, proszę kliknąć <tutaj>.

Relacja z promocji książki “Wielcy w niepozornym”

Relacja z promocji książki “Wielcy w niepozornym”


23 stycznia 2015 roku w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się promocja książki pt. Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku.

Moje zaproszenie zechciała przyjąć JE Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr Andrea Bekić, która wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego panem Markiem Woźniakiem, Prezydentem Miasta Poznania i Leszczyńskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk objęła publikację patronatem honorowym.

W imieniu JM Rektora UAM wszystkich zebranych powitała Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. UAM, dr hab. Bogumiła Kaniewska. Promocję prowadził Prezes LTPN prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, który jak zwykle dał popis swoich oratorskich i erudycyjnych zdolności. Książkę zreferowała prof. dr hab. Ilona Czamańska. Rozważania spuentował prof. dr hab. Bogusław Zieliński zwracając, podobnie jak przedmówcy, uwagę na źródłowy charakter pracy. Tę część promocji zakończyły uwagi i spostrzeżenia dotyczące książki oraz pytania ze strony gości.

Wśród osobistości, które zechciały przyjąć zaproszenie byli:

 • Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Poznaniu – Jacek Jerzy Domicz,
 • w imieniu Marszałka pani Zuzanna Kusik specjalista Biura Współpracy Międzynarodowej ds. współpracy z Chorwacją,
 • w imieniu Prezydenta Miasta Poznania Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Poznania pan Marcin Kostaszuk,
 • Dyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski
 • Wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
 • z ramienia LTPN – prof. Stanisław Sierpowski i dr hab. Miron Urbaniak
 • Zastępca Burmistrza Miasta Kościana – Maciej Kasprzak,
 • Wice Prezes Zarządu World Trade Center Poznań – pani Danuta Nowacka
 • Pracownicy i studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Historii Sztuki, rodzina, przyjaciele i znajomi.

Po oficjalnej części promocji odbyło się spotkanie w kuluarach połączone z poczęstunkiem.

Pragnę podziękować pani dr Agacie Jawoszek za konsekutywne tłumaczenie w trakcie promocji.

MEDIA O TYM WYDARZENIU:

Gazeta Kościańska