160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W 2023 roku mija 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Ten jeden z większych i bardziej krwawych, ostatecznie nieudanych, zrywów narodowowyzwoleńczych, wpisał się w sposób znaczący w polską świadomość i ukształtował wiele narodowych mitów. Przy okazji rocznicy w sposób szczególny chcemy przybliżyć życie i działalność Edmunda Taczanowskiego, naczelnika powstania na terenie województwa kaliskiego, wcześniej uczestnika walk o zjednoczenie Włoch, zadeklarowanego demokraty i działacza emigracyjnego. Taczanowski zmarły w 1879 roku pochowany został w rodowej krypcie kościoła w Choryni. W 1938 roku jego szczątki przeniesiono do kwatery powstańczej na Cmentarzu Powązkowskim. Świadomość biografii i dokonań Generała jest znikoma, mimo niepodważalnych jego zasług w ramach działań powstańczych. Celem organizowanych uroczystości jest:

  • upowszechnienie wiedzy i znaczenia nt. powstania i Taczanowskiego;
  • stworzenie miejsca poświęconego ważnej dla regionu postaci;
  • przypomnienie spuścizny artystycznej inspirowanej powstaniem (tradycja muzyczna, literacka, artystyczna);
  • stworzenie unikatowego wydarzenia adresowanego do zróżnicowanych grup społecznych.

Wstępny plan uroczystości:

14:00 | kościół w Choryni | Msza Requiem za gen. Taczanowskiego i powstańców styczniowych

W kościele zbudowane zostanie castum doloris, ozdobny katafalk z baldachimem, gdzie znajdzie się symboliczna trumna i portret trumienny Edmunda Taczanowskiego, co będzie okazją do opowieści o roli i charakterze dawnych pochówków szlacheckich, ziemiańskich i kulturowej ich randze. W trakcie mszy pojawią się elementy klasycznych tekstów liturgicznych przewidzianych w ramach Requiem, wykonane w łacinie.

15:00 | odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Taczanowskiemu w pobliżu krypty, w której był pochowany do 1938 roku. Będzie to pierwsza na Ziemi Kościańskiej tablica poświęcona wybitnemu przywódcy.  Po uroczystości planowane jest złożenie kwiatów oraz okolicznościowa rekonstrukcja historyczna. Między kościoła a dworem znajdzie się plenerowa wystawa edukacyjna.

16:00 | dziedziniec przed dworem w Choryni | okolicznościowa prelekcja | koncert muzyczno-śpiewaczy prezentujący dzieła inspirowane Powstaniem Styczniowym.

W międzyczasie najmłodsi będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych. Przewidziany jest również skromny poczęstunek, możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego poświęconego powstaniu, spotkanie z potomkami rodziny Taczanowskich.